Viimati ajakohastatud: 02/03/2023

Ülikooli õppemaks ja rahaline toetus

Õppemaksud ja toetused

Ülikoolide õppemaksud Euroopas en erinevad märkimisväärselt − mõnedes ELi liikmesriikides pakutakse tasuta kõrgharidust, teistes aga võib ülikoolis õppimine osutuda väga kalliks. Rahaline toetus stipendiumide, toetuste ja laenude vormis sõltub samuti erinevatest kriteeriumidest.

Kui olete mõnest teises ELi liikmesriigis õppiv ELi kodanik:

Hoiatus

Sama põhimõtet ei pruugita kohaldada abi- või toimetulekutoetuste ja -laenude suhtes. Mõned riigid võivad vaatamata sellele välisõpilastele omal algatusel toimetulekutoetusi võimaldada.

Välisõpilased, kes on juba residendid

Isegi juhul, kui te ei ole asjaomase riigi kodanik, on teil võrdselt asjaomase riigi kodanikega õigus toimetulekutoetustele juhul, kui te olete selles riigis elanud viis aastat või rohkem.

Rahaline toetus riikide lõikes

Valige riik

Tutvuge ja võrrelge ELi liikmesriikide (ja kolmandate riikide) toetusi ning stipendiume en .

Välismaal õppimise toetuste kohta teabe saamiseks võite samuti võtta ühendust oma riikliku haridusministeeriumiga.

Kui otsustate välismaal õppimise kasuks, võite siiski saada toimetulekutoetust oma koduriigist. See sõltub teie koduriigi ametiasutustest. Selliseid toetusi võidakse siiski anda vaid piiratud ajavahemiku jooksul.

Näide

Kontrollige asjaomase riigi õppetoetuste tingimusi

Johs on taanlane, kes soovis pärast neli aastat väldanud õpinguid USA-s alustada kaheaastast magistriõpet Madalmaades. Sel ajal võimaldas Taani valitsus Taani üliõpilastele toimetulekutoetusi maksimaalselt 6 aasta jooksul. Vaatamata sellele võimaldati välismaal õppivatele Taani üliõpilastele asjaomast toetust vaid 4 aasta jooksul. Johs ei olnud asjaomasest tingimusest teadlik. Kuna ta oli juba saanud toimetulekutoetust nelja aasta jooksul USA-s õppides, jäi ta kahjuks sellest Madalmaades õppimise ajal ilma.

KKK

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: