Viimati ajakohastatud: 02/05/2019

Intellektuaalomand

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Alates 30. märtsist 2019 lõpetatakse kõigi ELi õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, välja arvatud juhul, kui ratifitseeritud väljaastumislepingus ei kehtestata muud kuupäeva või kui Euroopa Ülemkogu ja Ühendkuningriik otsustavad ühehäälselt kaheaastast läbirääkimiste perioodi pikendada. Lisateave õiguslike tagajärgede kohta ettevõtjatele:

Peaksite teadma, kuidas oma intellektuaalomandit hallata ja kaitsta. Tehke endale selgeks, millised on intellektuaalomandi kaitsmise eelised, kättesaadava kaitse liigid ja kaitse kord.

Kui soovite turustada intellektuaalomandit, lugege meie suuniseid litsentsimise ning autoriõiguse, kaubamärkide, patentide ja muu intellektuaalomandi müümise kohta. Viige ennast kurssi sellega, kuidas oma õigusi intellektuaalomandiõiguse rikkumise korral kaitsta.

Jaga lehekülge: