Viimati ajakohastatud: 18/09/2018

Ettevõtetevaheline konkurents

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Alates 30. märtsist 2019 lõpetatakse kõigi ELi õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, välja arvatud juhul, kui ratifitseeritud väljaastumislepingus ei kehtestata muud kuupäeva või kui Euroopa Ülemkogu ja Ühendkuningriik otsustavad ühehäälselt kaheaastast läbirääkimiste perioodi pikendada. Lisateave õiguslike tagajärgede kohta ettevõtjatele:

Ebaausad kaubandustavad – ebaseaduslikud kontaktid ja kokkulepped, hinnakokkulepped ning turu jagamine on ELi konkurentsieeskirjade kohaselt keelatud. Siit leiate teavet selle kohta, mida te saate teha ja mida te ei tohiks teha, et tagada oma ettevõtte aus tegevus, samuti teavet ühinemiste ja riigiabi kohta.

Äritavadest, mis on teie arvates konkurentsi piiravad, saate ametiasutustele teada anda, ja nõuda hüvitist, kui suudate tõestada, et teie ettevõte on pidanud rohkem maksma või on saanud vähem tulu kartellide tegevuse tõttu või selle pärast, et keegi on kuritarvitanud oma turgu valitsevat seisundit.

Jaga lehekülge: