Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 02/04/2022

Kolmandate riikide kodanikest pereliikmete õigus elada alaliselt teises riigis (rohkem kui viis aastat)

Viieaastase katkematu seadusliku riigis elamise perioodi lõpus peaksid teie pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud, taotlema teie elukohaks olevas ELi liikmesriigis alalist elamisluba.

Alaline elamisluba väljastatakse sageli tasuta (või sama hinnaga kui isikutunnitused asjaomase riigi kodanikele). See peaks kehtima 10 aastat ning seda pikendatakse automaatselt ilma igasuguste tingimuste või nõueteta.

Alalise elamisloa taotlemisel peab teie kolmanda riigi kodanikust pereliige tõendama, et ta on elanud riigis seaduslikult viis aastat, esitades näiteks viis aastat tagasi väljastatud kehtiva ajutise elamisloa.

Kui teil on probleeme alalise elamisloa saamisega oma pereliikmetele, kes ei ole ELi kodanikud, siis võite võtta ühendust meie abiteenistustega.

Hoiatus

Isegi kui teie kolmanda riigi kodanikust pereliikmel on alaline elamisluba, võib ta ELis reisides siiski viisat vajada. Lisateave kolmandate riikide kodanikest pereliikmete reisidokumentide kohta.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: