Viimati ajakohastatud: 26/03/2019

Hädaolukorrad

112: ühtne ELi hädaabinumber

112 on Euroopa hädaabinumber, millel saate helistada tasuta nii laua- kui ka mobiiltelefonilt kogu ELis. See ühendab teid otse hädaabiteenistustega (politsei, kiirabi, tuletõrje).

Lisaks numbrile 112 on endiselt kasutusel ka riigisisesed hädaabinumbrid. 112 on aga ainus number, mille abil saate võtta ühendust hädaabiteenistustega kõigis ELi liikmesriikides.

Numbrit 112 kasutatakse ka mõnes ELi mittekuuluvas riigis, nagu Šveits ja Lõuna-Aafrika Vabariik.

Lisateave numbri 112 kasutamise kohta ELi liikmesriikidesen

Näide

Suurõnnetuse ärahoidmine

Kreekast pärit Anasthassios asus õpingute eesmärgil elama Lissaboni. Veidi aega pärast sinna kolimist puhkes tema korteris tulekahju. Ta ei teadnud Portugali hädaabiteenistuste numbrit, kuid talle meenus, et ta võib Portugalis kasutada hädaabinumbrit 112, nagu oma kodumaal Kreekas ja ka mujal ELis. Ta valis numbri 112 ning teda ühendati kohe Lissaboni hädaabiteenistusega, mis saatis viivitamata välja tuletõrje.

ELis reisides ärge unustage võtta kaasa oma Euroopa ravikindlustuskaarti. Kui vajate kiirabi, lihtsustab Euroopa ravikindlustuskaart paberitööd ning aitab teile riiklike tervishoiuteenustega seotud kulud hüvitada.

116 000: kadunud lapsed

Kui teie laps läheb kaduma, ükskõik, kas teie kodumaal või mõnes teises ELi liikmesriigis, võite helistada kadunud laste otsimise abitelefonilen 116 000. Abitelefoni 116 000 saab praegu kasutada 28 ELi liikmesriigisen.

Võite abitelefoni kasutada kadunud lapsest teatamiseksen; samuti antakse sellelt juhiseid ja tuge kadunud laste peredele.

Näide

Kuidas teatada kadunud lapsest

Saksamaalt pärit Andreas ja Kristen olid puhkusel Prantsusmaal, kui nende tütar ekskursiooni ajal kaduma läks. Mõned tunnid hiljem ei olnud nad teda endiselt leidnud. Nad teatasid juhtunust politseile, kuid neile meenus ka telefoninumber, mida Saksamaal laste kadumisest teatamiseks kasutatakse. Nad teadsid, et abitelefon 116 000 töötab ka Prantsusmaal ning selle kaudu anti neile nõu Prantsuse ametivõimudega suhtlemiseks.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: