Viimati ajakohastatud: 13/05/2022

Riigitöötajana välismaal

Avalikud teenistujad välismaal

Teid käsitatakse avaliku teenistujana välismaal, kui:

Seevastu juhul kui töötate vastuvõtva riigi ametiasutuses, olemata asjaomase riigi kodanik, käsitatakse teid võõrtöötajana.

Kontrollige kindlasti,

Juurdepääs avaliku sektori töökohtadele

ELi kodanikuna on teil õigus töötada teises ELi riigis, sealhulgas sealses avalikus sektoris, näiteks riigi omanduses olevas ettevõttes, valitsusasutuses või ametiasutuses.

Siiski on ELi riikidel õigus hoida teatavad töökohad ainult oma kodanikele, kuid ainult juhul, kui asjaomane töö hõlmab:

Tavaliselt on tegu töökohtadega diplomaatilises teenistuses, relvajõududes, politseis, julgeolekuteenistustes, kohtuorganites ja makse haldavates asutustes. Kuid isegi sellisel juhul peavad kõnealuste asutuste töökohad, mis ei hõlma avaliku võimu teostamist, olema avatud teiste ELi riikide kodanikele. Näiteks ei teostata halduse ja tehnilise toega seotud töökohtadel avalikku võimu ja seega ei saa neid ka ainult oma riigi kodanikele hoida.

Töökoha saamiseks avalikus sektoris võib teil vaja olla ametlikku kinnitust oma kvalifikatsiooni tunnustamise kohta riigis, kus soovite töötada.

Teie uus elukohariik ei tohi anda vähem kaalu teie kutsealasele töökogemusele pelgalt seetõttu, et olete selle omandanud teises ELi riigis, kui ta otsustab:

Hoiatus

Kui olete ELi kodanik ja otsite tööd teises ELi riigis, on teil õigus saada riiklikelt tööturuasutustelt samaväärset abi, kui selle riigi kodanikel.

Näide tegelikust elust

Teie kogemused ELis loevad!

Prantslanna Elisa, kes oli Prantsusmaal kümme aastat õpetajana töötanud, kolis Itaaliasse. Itaalia tunnustas tema õpetajakvalifikatsiooni, kuid sealsed ametivõimud leidsid, et ta on algaja, ning paigutasid ta kõige madalamale staaži- ja palgaastmele.

Kuna Itaalias määratakse õpetajate staaž ja palk kindlaks kutsealase töökogemuse aastate põhjal, peab Itaalia andma sama kaalu Elisa teises ELi riigis omandatud võrdväärsele kogemusele.

Vt ka

kutsekvalifikatsiooni tunnustamine.

Europass

Tööpakkumised Euroopas

KKK

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: