Viimati ajakohastatud: 08/09/2022

Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Millega on tegemist?

Euroopa väiksemate nõuete menetlust saate kasutada selleks, et esitada nõue:

Menetlus on mõeldud juhuks, kui teil on vaja esitada kuni 5000 euro suurune nõue (kulusid arvestamata) mis tahes teises ELi riigis, välja arvatud Taanis.

Euroopa väiksemate nõuete menetlus on alternatiiv riikliku menetluse kasutamisele. Selle menetluse raames tehtud otsust tunnustatakse teises ELi riigis ning see tuleb seal ilma vaidlustamise õiguseta täita (välja arvatud juhul, kui see on vastuolus asjaomases teises ELi riigis samade osapoolte suhtes samas asjas juba tehtud otsusega).

Eelised:

Kui palju see maksab?

Tavaliselt peate maksma menetluskuludAva välislingina , mis hüvitatakse, kui osutute vaidluses võitjaks.

Piiriüleste juhtumite puhul peate tõenäoliselt maksma ka vormide tõlkimise kulud. Ka need hüvitatakse, kui osutute vaidluses võitjaks.

Kuidas menetlus toimib?

Saate nõude esitada, kasutades väiksemate kohtuvaidluste vormeAva välislingina .

  1. Täitke vorm A (nõudevorm) ja esitage see kohtule, kelle kohtualluvusse juhtum kuulub. Võite nõudevormi esitada kas selle riigi kohtule, kus teie ettevõte on asutatud, või asjaga seotud teise ELi riigi kohtule.
  2. Olles nõude kätte saanud, peab kohus täitma talle ette nähtud osa vastusvormis.
  3. Kohus võib teil paluda täita vormi B, kui teilt on vaja saada lisateavet.
  4. 14 päeva jooksul pärast teie nõude saamist peab kohus vastaspoolele esitama ärakirja nõudest ja vastusest.
  5. Vastaspool peab 30 päeva jooksul täitma talle ette nähtud osa vastusvormis.
  6. Kohus peab mis tahes vastuse ärakirja saatma teile 14 päeva jooksul.
  7. Kohtul on pärast vastaspoolelt vastuse saamist (kui see esitatakse) aega 30 päeva, et

Nõude ja otsuse täitmise tulemus

Õiguskaitseasutused täidavad kohtuotsuse riiklike õigusnormide alusel.

Kohus saab otsuse täitmisest keelduda ainult juhul, kui see ei ole vastuolus varem teie ettevõtte ja vastaspoole suhtes samas asjas tehtud otsusega.

Otsus kehtib kõikides ELi riikides, välja arvatud Taanis.

Lisateave Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohta

Lugege nõude esitamise kohta täpsemalt kasutusjuhendist en .

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Vaidluste lahendamine teisest ELi riigist pärit tarnijate või klientidega nõuete puhul, mille suurus ei ületa 2000 eurot.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: