Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 07/07/2022

Digiteenuste käibemaks (käibemaksu väikese kontaktpunkti erikord)

Käibemaksu väikese kontaktpunkti erikord on vabatahtlik süsteem, mis võimaldab teil arvestada käibemaksu – mis laekub tavaliselt mitmest ELi riigist – ainult ühes ELi riigis (Antud juhul 27 ELi liikmesriiki).

Kui osutate mittemaksukohustuslastele piiriüleseid telekommunikatsiooniteenuseid, tele- ja raadioringhäälinguteenuseid või digiteenuseid, siis võidakse erikorda kohaldada ka teie suhtes. Erikorraga hõlmatud teenuste hulka kuuluvad:

Käibemaksu väikese kontaktpunkti erikord tähendab seda, et te ei pea end registreerima maksuasutuste juures kõigis ELi riikides, kus te müügiga tegelete, vaid saate registreerida käibemaksu, esitada käibedeklaratsioonid ja teha makseid ühes kohas. Korda kasutades peate järgima selle eeskirju kõigis ELi riikides, kus te teenuseid osutate.

Käibemaksu väikese kontaktpunkti erikord koosneb kahest osast:

Tehke valik, et näha, milline kord võiks teie puhul kehtida.

NB! Samuti saate kasu väikese aastakäibe suhtes kohaldatavatest lihtsustatud käibemaksueeskirjadest , ilma et peaksite käibemaksu väikese kontaktpunkti erikorra raames registreeruma; uurige, kas teil on õigus osaleda.

Teie ettevõtte:

Liidu kord

Saate kasutada liidu korda, kui osutate piiriüleseid telekommunikatsiooniteenuseid, tele- ja raadioringhäälinguteenuseid või digiteenuseid tarbijatele kõigis ELi riikides, välja arvatud:

Neid ELi riike, kus te oma teenuseid osutate, nimetatakse tarbimisliikmesriikideks.

Registreerimisliikmesriigi valimine

Peate määrama registreerimisliikmesriigi. See on ELi riik, kus teie ettevõte on asutatud (st riik, kus asub teie ettevõtte peakontor).

Registreerimine

Saate end registreerida teie registreerimisliikmesriigi veebiportaalis.

Valige riik

Pärast teie registreerimisandmete kättesaamist ja kinnitamist salvestatakse need andmebaasis ning registreerimisliikmesriik edastab need kõigile teistele ELi riikidele.

Millal hakkab teie registreering kehtima?

Kui te ei ole märkinud teisiti, siis hakkab teie registreering kehtima korraga ühinemise taotlusele järgneva kalendrikvartali esimesel päeval.

Näiteks kui teie taotlus võetakse vastu 20. juulil (3. kvartalis), hakkab teie registreering kehtima 1. oktoobril (4. kvartali alguses).

Aktiveerige oma registreering varem

Saate korraga ühinemist taotleda ka enne järgmise kvartali algust. Sel juhul peate oma registreerimisliikmesriiki sellest teavitama enne selle kuu 10. kuupäeva, mille jooksul te esimest korda asjaomaseid teenuseid osutate.

Näiteks kui osutate teenust juba 5. märtsil ja soovite, et alates sellest kuupäevast osutatud teenused oleksid käibemaksu väikese kontaktpunkti erikorraga hõlmatud, siis peate sellest soovist registreerimisliikmesriigile teada andma enne 10. aprilli. Kui see on tehtud, siis on kõik pärast 5. märtsi osutatavad teenused korraga hõlmatud.

Registrist kustutamine

Kui soovite end korra kasutajate registrist kustutada, peate sellest teatama registreerimisliikmesriigile. Seda tuleks teha vähemalt 15 päeva enne kalendrikvartali lõppu Kalendrikvartalid kestavad:

Teid teavitatakse elektrooniliselt teie taotluse vastuvõtmisest ning kuue kuu jooksul ei ole teil võimalik korra kasutamiseks uuesti registreeruda.

Kõrvalejätmine

Teid jäetakse korra kasutamisest kõrvale, kui te:

Ajutine kõrvalejätmine (keeluperiood)

Teatavas olukorras võidakse teid piiratud ajavahemikuks ühe või mõlema korra kasutamisest kõrvale jätta. Seda nimetatakse keeluperioodiks ja seda kohaldatakse järgmistel juhtudel:

Käibemaksueeskirjad

Peate kasutama sama käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, mida te praegu kasutate riigisiseste käibedeklaratsioonide puhul, ja võtma käibemaksu kliendi elukohariigiks olevas ELi riigis kehtiva määra järgi.

Peate kohaldama neid samu arvete esitamise eeskirju, mis kehtivad teie registreerimisliikmesriigis (käibemaksu väikese kontaktpunkti erikorra alusel osutatavate teenuste puhul ei ole arve enamikus riikides nõutav). Sama kehtib ka teenuste osutamise puhul asukohaliikmesriikidest.

Kõigi käibemaksu väikese kontaktpunkti erikorra reguleerimisalast välja jäävate tarnete puhul tuleb käibemaksu arvestada vastavalt omamaise müügi suhtes kohaldatavatele tavapärastele maksustamiseeskirjadele.

Käibedeklaratsioonid

Teil tuleb esitada üksikasjalik veebipõhine käibedeklaratsioon kord kvartalis, 20 päeva jooksul pärast deklareerimisperioodi lõppu. Registreerimisliikmesriik edastab teabe turvalise sidevõrgu kaudu vastavale tarbimisliikmesriigile.

Hoiatus

Need käibedeklaratsioonid täiendavad käibedeklaratsioone, mille esitate oma riigile siseriiklike käibemaksukohustuste alusel.

Kontrollige käibemaksumäärasid

Kontrollige telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliselt osutatavate teenuste käibemaksumäärasid maksundusalasest teavitus- ja teabevahetussüsteemist en .

Dokumendid

Peate pidama arvestust oma tegevuse kohta kümne aasta jooksul alates selle aasta lõpust, mil teenust osutati, ning suutma need dokumendid viivitamata elektrooniliselt kättesaadavaks teha.

Säilitatavad dokumendid peavad sisaldama järgmist teavet:

Lisateavet käibemaksu väikese kontaktpunkti erikorra kohta saate asjaomasest portaalist en ning üksikasjalikku teavet juhistest en .

Liidu kord

Saate kasutada liidu korda, kui osutate piiriüleseid telekommunikatsiooniteenuseid, tele- ja raadioringhäälinguteenuseid või digiteenuseid tarbijatele kõigis ELi riikides, välja arvatud:

Neid ELi riike, kus te oma teenuseid osutate, nimetatakse tarbimisliikmesriikideks.

Registreerimisliikmesriigi valimine

Peate määrama registreerimisliikmesriigi.

See võib olla ükskõik milline ELi riik, kus asub teie ettevõtte filiaal (asukohaliikmesriik).

Te ei saa oma registreerimisliikmeriiki muuta käesoleva ega kahe järgmise kalendriaasta jooksul, välja arvatud juhul, kui te ei täida enam tingimusi, näiteks kui teie ettevõttel ei ole registreerimisliikmesriigis enam filiaali. Sellisel juhul saate registreerimisliikmesriigi muuta mis tahes ELi riigiks, kus teie ettevõttel on ikka veel filiaal.

Võite vahetuse teha ühel ja samal päeval, kuid peate oma valikust teatama nii uuele kui ka eelmisele registreerimisliikmesriigile. Seda tuleb teha hiljemalt muutmisele järgneva kuu 10. päevaks.

Registreerimine

Saate end registreerida teie registreerimisliikmesriigi veebiportaalis.

Valige riik

Pärast teie registreerimisandmete kättesaamist ja kinnitamist salvestatakse need andmebaasis ning registreerimisliikmesriik edastab need kõigile teistele ELi riikidele.

Millal hakkab teie registreering kehtima?

Kui te ei ole märkinud teisiti, siis hakkab teie registreering kehtima korraga ühinemise taotlusele järgneva kalendrikvartali esimesel päeval.

Näiteks kui teie taotlus võetakse vastu 20. juulil (3. kvartalis), hakkab teie registreering kehtima 1. oktoobril (4. kvartali alguses).

Aktiveerige oma registreering varem

Saate korraga ühinemist taotleda ka enne järgmise kvartali algust. Sel juhul peate oma registreerimisliikmesriiki sellest teavitama enne selle kuu 10. kuupäeva, mille jooksul te esimest korda asjaomaseid teenuseid osutate.

Näiteks kui osutate teenust juba 5. märtsil ja soovite, et alates sellest kuupäevast osutatud teenused oleksid käibemaksu väikese kontaktpunkti erikorraga hõlmatud, siis peate sellest soovist registreerimisliikmesriigile teada andma enne 10. aprilli. Kui see on tehtud, siis on kõik pärast 5. märtsi osutatavad teenused korraga hõlmatud.

Registrist kustutamine

Kui soovite end korra kasutajate registrist kustutada, peate sellest teatama registreerimisliikmesriigile. Seda tuleks teha vähemalt 15 päeva enne kalendrikvartali lõppu Kalendrikvartalid kestavad:

Teid teavitatakse elektrooniliselt teie taotluse vastuvõtmisest ning kuue kuu jooksul ei ole teil võimalik korra kasutamiseks uuesti registreeruda.

Kõrvalejätmine

Teid jäetakse korra kasutamisest kõrvale, kui te:

Ajutine kõrvalejätmine (keeluperiood)

Teatavas olukorras võidakse teid piiratud ajavahemikuks ühe või mõlema korra kasutamisest kõrvale jätta. Seda nimetatakse keeluperioodiks ja seda kohaldatakse järgmistel juhtudel:

Käibemaksueeskirjad

Peate kasutama sama käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, mida te praegu kasutate riigisiseste käibedeklaratsioonide puhul, ja võtma käibemaksu kliendi elukohariigiks olevas ELi riigis kehtiva määra järgi.

Peate kohaldama neid samu arvete esitamise eeskirju, mis kehtivad teie registreerimisliikmesriigis (käibemaksu väikese kontaktpunkti erikorra alusel osutatavate teenuste puhul ei ole arve enamikus riikides nõutav). Sama kehtib ka teenuste osutamise puhul asukohaliikmesriikidest.

Kõigi käibemaksu väikese kontaktpunkti erikorra reguleerimisalast välja jäävate tarnete puhul tuleb käibemaksu arvestada vastavalt omamaise müügi suhtes kohaldatavatele tavapärastele maksustamiseeskirjadele.

Käibedeklaratsioonid

Teil tuleb esitada üksikasjalik veebipõhine käibedeklaratsioon kord kvartalis, 20 päeva jooksul pärast deklareerimisperioodi lõppu. Registreerimisliikmesriik edastab teabe turvalise sidevõrgu kaudu vastavale tarbimisliikmesriigile.

Hoiatus

Need käibedeklaratsioonid täiendavad käibedeklaratsioone, mille esitate oma riigile siseriiklike käibemaksukohustuste alusel.

Kontrollige käibemaksumäärasid

Kontrollige telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliselt osutatavate teenuste käibemaksumäärasid maksundusalasest teavitus- ja teabevahetussüsteemist en .

Dokumendid

Peate pidama arvestust oma tegevuse kohta kümne aasta jooksul alates selle aasta lõpust, mil teenust osutati, ning suutma need dokumendid viivitamata elektrooniliselt kättesaadavaks teha.

Säilitatavad dokumendid peavad sisaldama järgmist teavet:

Lisateavet käibemaksu väikese kontaktpunkti erikorra kohta saate asjaomasest portaalist en ning üksikasjalikku teavet juhistest en .

Liiduväline kord

Saate kasutada liiduvälist korda, kui osutate piiriüleseid telekommunikatsiooniteenuseid, tele- ja raadioringhäälinguteenuseid või digiteenuseid tarbijatele kõigis ELi riikides (sh ELi riigis, mille olete valinud oma registreerimisliikmesriigiks).

Neid ELi riike, kus te oma teenuseid osutate, nimetatakse tarbimisliikmesriikideks.

Registreerimisliikmesriigi valimine

Peate määrama registreerimisliikmesriigi. See võib olla mis tahes ELi riik.

Saate registreerimisliikmesriiki soovi korral hiljem muuta. See võib olla mis tahes ELi riik.

Muudatuse tegemiseks peate end praeguse registreerimisliikmesriigi registrist kustutama ja uues registreerimisliikmesriigis registreerima.

Registreerimine

Saate end registreerida teie registreerimisliikmesriigi veebiportaalis.

Valige riik

Pärast teie registreerimisandmete kättesaamist ja kinnitamist salvestatakse need andmebaasis ning registreerimisliikmesriik edastab need kõigile teistele ELi riikidele.

Millal hakkab teie registreering kehtima?

Kui te ei ole märkinud teisiti, siis hakkab teie registreering kehtima korraga ühinemise taotlusele järgneva kalendrikvartali esimesel päeval.

Näiteks kui teie taotlus võetakse vastu 20. juulil (3. kvartalis), hakkab teie registreering kehtima 1. oktoobril (4. kvartali alguses).

Aktiveerige oma registreering varem

Saate korraga ühinemist taotleda ka enne järgmise kvartali algust. Sel juhul peate oma registreerimisliikmesriiki sellest teavitama enne selle kuu 10. kuupäeva, mille jooksul te esimest korda asjaomaseid teenuseid osutate.

Näiteks kui osutate teenust juba 5. märtsil ja soovite, et alates sellest kuupäevast osutatud teenused oleksid käibemaksu väikese kontaktpunkti erikorraga hõlmatud, siis peate sellest soovist registreerimisliikmesriigile teada andma enne 10. aprilli. Kui see on tehtud, siis on kõik pärast 5. märtsi osutatavad teenused korraga hõlmatud.

Registrist kustutamine

Kui soovite end korra kasutajate registrist kustutada, peate sellest teatama registreerimisliikmesriigile. Seda tuleks teha vähemalt 15 päeva enne kalendrikvartali lõppu Kalendrikvartalid kestavad:

Teid teavitatakse elektrooniliselt teie taotluse vastuvõtmisest ning kuue kuu jooksul ei ole teil võimalik korra kasutamiseks uuesti registreeruda.

Kõrvalejätmine

Teid jäetakse korra kasutamisest kõrvale, kui te:

Ajutine kõrvalejätmine (keeluperiood)

Teatavas olukorras võidakse teid piiratud ajavahemikuks ühe või mõlema korra kasutamisest kõrvale jätta. Seda nimetatakse keeluperioodiks ja seda kohaldatakse järgmistel juhtudel:

Käibemaksueeskirjad

Teie registreerimisliikmesriigiks olev ELi riik annab teile käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri ja peate võtma käibemaksu kliendi elukohariigiks olevas ELi riigis kehtiva määra järgi.

Peate kohaldama neid samu arvete esitamise eeskirju, mis kehtivad teie registreerimisliikmesriigis (käibemaksu väikese kontaktpunkti erikorra alusel osutatavate teenuste puhul ei ole arve enamikus riikides nõutav).

Käibedeklaratsioonid

Teil tuleb esitada üksikasjalik veebipõhine käibedeklaratsioon kord kvartalis, 20 päeva jooksul pärast deklareerimisperioodi lõppu. Registreerimisliikmesriik edastab teabe turvalise sidevõrgu kaudu vastavale tarbimisliikmesriigile.

Hoiatus

Need käibedeklaratsioonid täiendavad käibedeklaratsioone, mille esitate oma riigile siseriiklike käibemaksukohustuste alusel.

Kontrollige käibemaksumäärasid

Kontrollige telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliselt osutatavate teenuste käibemaksumäärasid maksundusalasest teavitus- ja teabevahetussüsteemist en .

Dokumendid

Peate pidama arvestust oma tegevuse kohta kümne aasta jooksul alates selle aasta lõpust, mil teenust osutati, ning suutma need dokumendid viivitamata elektrooniliselt kättesaadavaks teha.

Säilitatavad dokumendid peavad sisaldama järgmist teavet:

Lisateavet käibemaksu väikese kontaktpunkti erikorra kohta saate asjaomasest portaalist en ning üksikasjalikku teavet juhistest en .

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: