Viimati ajakohastatud: 05/08/2020

Autoriõigus

Mida Brexit mõjutab?

Teie õigused

Kui loote kirjandus-, teadus- või kunstiteose, mis on originaal, näiteks luuletus, artikkel, film, laul või skulptuur, kaitseb teie teoseid autoriõigus. Kellelgi peale teie ei ole õigust teie teoseid avaldada või neid reprodutseerida.

ELi riikides (Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki ) on teie autorõigused kaitstud kuni 70 aastat pärast teie surma või mitme autori loodud teose puhul viimasena elus olnud autori surma.

Väljaspool ELi asuvates riikides, mis on allkirjastanud Berni konventsioonipdffren , võib autoriõiguste kaitse kestus erineda, kuid see kestab vähemalt kuni 50 aastat pärast autori surma.

Selleks et vajaduse korral oma teose olemasolu tõendada, on kasulik see registreerida.

Autoriõiguse kaitse annab teile järgmised ainuõigused:

Lisateavet leiate Euroopa intellektuaalomandi õiguste kasutajatoeen teabelehest, milles käsitletakse autoriõiguseidpdfen .

Kuidas autoriõiguse kaitset taotleda?

Kui loote kirjandus-, teadus- või kunstiteose, on teil automaatselt alates teose loomisest selle autoriõigus ja ametlikku taotlust pole vaja esitada.

Te peate võib olla siiski andma teistele teada, et olete selle teose autor. Võite oma teosele lisada autoriõiguse märke, nt „Kõik õigused kaitstud" või sümbol ©, ja teose loomise aasta.

Näide

Tiagol on Portugalis pagaritöökoda ja ta tahab oma firmat kohalikus ajakirjas reklaamida. Ta leidis Portugali traditsioonilise leiva foto ühelt veebisaidilt ja tahtis seda oma reklaamis kasutada. Enne ajakirjale saatmist märkas ta siiski, et fotol on autoriõiguse kaitse märge ja selle omanik ei luba seda tasuta kasutada. Seetõttu ei saa Tiago seda oma reklaami lisada. Kui ta soovib mõnda fotot oma reklaamis tasuta kasutada, peab ta leidma foto, mille autoriõigus ei ole kaitstud ja mida võib kasutada ärilistel eesmärkidel. Niisuguseid fotosid on näiteks veebiandmebaasides. Sellise materjali kasutamiseks oma reklaamis ei pea ta küsima luba selle autoriõiguse omanikult.

Lisateavet autoriõiguste kaitse täpsete eeskirjade kohta oma riigis leiate autoriõiguse kohta esitatud korduvates küsimustesdeesfriten , mille on avaldanud Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet .

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Euroopa intellektuaalomandiõiguste kasutajatugi

Tasuta nõuanded ja koolitus intellektuaalomandi haldamise kohta ELi kaasrahastatavate projektide või rahvusvaheliste äritehingute puhul.

Kohalik ettevõtlustugi

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: