Viimati ajakohastatud: 14/10/2021

ELi parkimiskaart puuetega inimestele

Mida Brexit mõjutab?

Kui teil on puue, mistõttu teie liikumisvõime on piiratud, võib teil oma elukohariigis olla õigus puuetega inimestele mõeldud ELi parkimiskaardile, mida tuleks tunnustada kõigis ELi liikmesriikides.

Reisides koduriigist väljapoole, peaks ELi parkimiskaart andma teile juurdepääsu paljudele sellele riigile omastele parkimisõigustele ja -kohtadele.

Standardsel ELi parkimiskaardi mudelil põhineva kaardi väljastab teie elukohariigi ametiasutus vastavalt kohalikele menetlustele.

ELi parkimiskaardi kasutamine

Parkimiskaart tuleb panna auto esiossa nähtavale kohale. Kaardi esikülg peab olema kontrollimiseks selgelt nähtav.

Lisaks sellele võite mõnes teises ELi liikmesriigis kaarti kasutades asetada kaardi kõrvale eraldi teabeleheen nii, et nähtaval oleks(id) keel(ed), mida külastatavas riigis räägitakse.

Hoiatus

Enne teise ELi liikmesriiki reisimist, kontrollige asjaomases riigis kehtivaid tingimusi.

Valige riik
 • Austriaatet
 • Belgiabeet
 • Bulgaariabget
 • Eestieeet
 • Hispaaniaeset
 • Horvaatiahret
 • Iirimaaieet
 • Island *is
 • Itaaliaitet
 • Kreekagret
 • Küproscyet
 • Leedultet
 • Liechtenstein *li
 • Luksemburgluet
 • Lätilvet
 • Madalmaadnlet
 • Maltamtet
 • Norranoen
 • Poolaplet
 • Portugalptet
 • Prantsusmaafret
 • Rootsiseet
 • Rumeeniaroet
 • Saksamaadeet
 • Slovakkiasket
 • Sloveeniasiet
 • Soomefiet
 • Taanidket
 • Tšehhiczet
 • Ungarihuet

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: