Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 12/04/2017

ELi parkimiskaart puuetega inimestele

Kui teil on puue, mistõttu teie liikumisvõime on piiratud, võib teil oma elukohariigis olla õigus puuetega inimestele mõeldud ELi parkimiskaardile, mida tuleks tunnustada kõigis ELi liikmesriikides.

Reisides koduriigist väljapoole, peaks ELi parkimiskaart andma teile juurdepääsu paljudele sellele riigile omastele parkimisõigustele ja -kohtadele.

Standardsel ELi parkimiskaardi mudelil põhineva kaardi väljastab teie elukohariigi ametiasutus vastavalt kohalikele menetlustele.

ELi parkimiskaardi kasutamine

Parkimiskaart tuleb panna auto esiossa nähtavale kohale. Kaardi esikülg peab olema kontrollimiseks selgelt nähtav.

Lisaks sellele võite mõnes teises ELi liikmesriigis kaarti kasutades asetada kaardi kõrvale eraldi teabelehepdfEnglish nii, et nähtaval oleks(id) keel(ed), mida külastatavas riigis räägitakse.

Enne teise ELi liikmesriiki reisimist, kontrollige asjaomases riigis kehtivaid tingimusi.

Valige riik

 

ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid

    Saage abi ja nõuandeid

    Küsige nõu oma õiguste kohta ELis