Viimati ajakohastatud: 12/04/2017

ELi parkimiskaart puuetega inimestele – Itaalia

Tingimused

Tänavatel ja parklates on puuetega inimeste sõidukitele mõeldud parkimiskohad tähistatud kollase joone ja ratastooli sümboliga. Ärge parkige parkimiskohale, kui see on märgitud konkreetse numbriga, mis tähistab selle kasutamiseks õigustatud isiku luba.

Parkimine teedel ja tänavatel

Teedel, kus parkimine on keelatud, võite parkida vaid hädaolukorras ning ainult juhul, kui te ei takista liiklust.

Enamikel juhtudel ei pea te tasulise parkimise alal parkimise eest maksma – kontrollige piirkonna parkimistingimusi.

Te võite piiranguteta parkida teedel, kus parkimine on tasuta, isegi juhul, kui neil parkimine on ajaliselt piiratud.

Ärge sõitke ega parkige jalakäijate ega liikluspiirangute alal, kui see pole kohalike reeglitega selgelt lubatud. Kontrollige piirkonna parkimistingimusi.

Parkimine parklates

Vähemalt üks koht iga avaliku parkla 50 parkimiskoha kohta on eraldatud parkimiskaardiga sõidukitele. Parkimiskaardiga sõidukid võivad neil kohtadel parkida tasuta ja ajalise piiranguta.

Uurige lisa parklasiltidelt või küsige töötajalt.

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: