Zakendoen
Laatste controle: 12/04/2017

EU-parkeerkaart voor gehandicapten – Italië

Voorwaarden

Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een gele lijn en een rolstoelsymbool. Parkeer niet op een gehandicaptenparkeerplaats als die gereserveerd is voor een specifieke persoon.

Parkeren langs de weg

Vaak mag u parkeren op plaatsen waarvoor een parkeerverbod geldt, maar alleen in noodgevallen en zolang u het andere verkeer niet hindert.

In de meeste gebieden hoeft u niet te betalen om te parkeren op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt. Ga dit ter plekke na.

Op plaatsen waar parkeren gratis is maar gebonden aan een bepaalde tijdslimiet, mag u voor onbeperkte tijd parkeren.

In voetgangersgebieden of gebieden met beperkt verkeer (ZTL-zones) mag u niet rijden of parkeren, tenzij de plaatselijke regelingen dit specifiek toestaan. Ga dit ter plekke na.

Parkeren op een parkeerterrein

Op openbare parkeerterreinen is ten minste 1 op de 50 plaatsen gereserveerd voor voertuigen met een gehandicaptenparkeerkaart. U mag daar gratis en voor onbeperkte tijd parkeren (uw gehandicaptenparkeerkaart moet duidelijk zichtbaar zijn).

Kijk op de informatieborden van het parkeerterrein of informeer bij de beheerder.

Algemene informatie hierover

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: