Forretninger
Senest tjekket: 12/04/2017

EU-parkeringskort for personer med handicap – Italien

Betingelser

På veje og parkeringspladser er parkeringsbåse forbeholdt personer med handicap markeret med en gul linje og et kørestolssymbol. Undlad at parkere i båse, der har et skilt med et nummer, der angiver, at en anden person har tilladelse til at parkere der.

Parkering på veje

Du har lov til at parkere på veje, hvor parkering er forbudt, men kun i nødstilfælde og kun, hvis du ikke spærrer for trafikken.

I de fleste områder skal du ikke betale for at parkere, hvis der er betalingsparkering – tjek i lokalområdet.

Du har lov til at parkere så længe, du vil, på veje, hvor parkering er gratis, også selv om den er tidsbegrænset.

Undlad at parkere i fodgængerområder eller ZTL-zoner (områder med trafikbegrænsninger), med mindre lokale undtagelsesbestemmelser udtrykkeligt tillader det – tjek i lokalområdet.

Parkering i parkeringsanlæg

Mindst 1 ud af 50 båse i offentlige parkeringsanlæg er markeret til brug for køretøjer med EU-parkeringskort. Køretøjer med EU-parkeringskort kan gratis og uden tidsbegrænsning parkeres i sådanne båse.

Tjek skiltningen på parkeringspladsen, eller spørg en ansat om reglerne.

Se de vigtigste oplysninger om dette emne

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: