Göra affärer
Senast kontrollerat: 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Italien

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol och gula linjer. Parkera dock inte om platsen är markerad med ett nummer som visar att en annan person har rätt till platsen.

Parkering på gator

Du får parkera på gator där parkering är förbjuden, men bara i nödfall och om det inte utgör något hinder.

I de flesta områden behöver du inte betala där avgift krävs – kontrollera på plats.

Du får också parkera hur länge du vill på gator där parkering är gratis men tidsbegränsad.

Kör eller parkera inte på gågator eller områden med begränsad trafik om det inte uttryckligen är tillåtet – kontrollera på plats.

Parkering på bilparkeringar

Minst var femtionde parkeringsplats är reserverad för bilar med parkeringstillstånd. Det innebär att du kan parkera gratis och hur länge du vill på dessa platser.

Läs skyltarna på bilparkeringen eller fråga en parkeringsvakt.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: