Podnikanie
Posledná kontrola: 12/04/2017

Parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím – Taliansko

Týka sa vás brexit?

Platné podmienky

Parkovacie miesta vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím sú na cestách a parkoviskách označené žltou čiarou a symbolom invalidného vozíka. Neparkujte na mieste, ktoré je označené číslom povolenia osoby, ktorá je oprávnená dané miesto používať.

Parkovanie na cestách

Na cestách, na ktorých je parkovanie zakázané, môžete parkovať len v prípade núdze a len za predpokladu, že svojím vozidlom neobmedzujete premávku.

Vo väčšine prípadov nemusíte na spoplatnených parkovacích miestach za parkovanie zaplatiť – overte si miestne podmienky.

Na cestách, kde je parkovanie bezplatné, ale časovo obmedzené, môžete parkovať bez časového obmedzenia.

Nejazdite ani neparkujte v peších zónach alebo v zónach s obmedzenou premávkou, pokiaľ to nie je osobitne povolené – overte si miestne podmienky.

Parkovanie na parkoviskách

Aspoň 1 z 50 miest na verejných parkoviskách je vyhradené pre vozidlá s viditeľne umiestneným parkovacím preukazom. Vozidlá s viditeľne umiestneným parkovacím preukazom môžu parkovať v týchto priestoroch bezplatne a bez časového obmedzenia.

Overte si tieto informácie v parkovacom poriadku alebo sa opýtajte zamestnanca parkoviska.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Poradenstvo o vašich právach občana EÚen

Zdieľať túto stránku: