Последна проверка : 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Италия

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени с жълта линия и със символа за инвалидна количка. Не паркирайте на място, където има специална маркировка с номер, идентифициращ лицето, имащо право да го използва.

Паркиране по пътищата

Можете да паркирате на пътища, където паркирането е забранено, но само при спешен случай и ако това не възпрепятства движението.

На повечето места не трябва да плащате, ако паркирането е платено — проверете на място

Можете да паркирате за неограничено време на пътища, където паркирането е безплатно, дори ако има ограничения във времето.

Не шофирайте и не паркирайте в пешеходни зони или зони за ограничен трафик, освен ако това не е изрично позволено — проверете на място

Паркиране на паркинги

Поне 1 на всеки 50 паркоместа в обществените паркинги е предназначено за автомобили с карти за паркиране. Такива автомобили могат да бъдат паркирани там безплатно и без ограничения във времето.

Проверете съобщенията на паркинга или попитайте служител

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: