Развиване на бизнес
Последна проверка: 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Италия

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени с жълта линия и със символа за инвалидна количка. Не паркирайте на място, където има специална маркировка с номер, идентифициращ лицето, имащо право да го използва.

Паркиране по пътищата

Можете да паркирате на пътища, където паркирането е забранено, но само при спешен случай и ако това не възпрепятства движението.

На повечето места не трябва да плащате, ако паркирането е платено — проверете на място

Можете да паркирате за неограничено време на пътища, където паркирането е безплатно, дори ако има ограничения във времето.

Не шофирайте и не паркирайте в пешеходни зони или зони за ограничен трафик, освен ако това не е изрично позволено — проверете на място

Паркиране на паркинги

Поне 1 на всеки 50 паркоместа в обществените паркинги е предназначено за автомобили с карти за паркиране. Такива автомобили могат да бъдат паркирани там безплатно и без ограничения във времето.

Проверете съобщенията на паркинга или попитайте служител

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: