Последна проверка : 24/01/2019

Данъци

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

Няма важащи за целия ЕС правила за това как трябва да се облага доходът — от заплати, пенсии, обезщетения, недвижима собственост, наследство, дарения или други източници — на гражданите на ЕС, които живеят, работят или прекарват време извън своята страна.

Съществуват единствено национални закони и двустранни данъчни спогодби между отделни страни, като тези спогодби не обхващат всички възможности и се различават значително.

Все пак има някои основни принципи, които се прилагат в повечето случаи за хора, които прекарват определено време в страни от ЕС, различни от страната им на произход.

Други данъци

За информация за данъците върху нетрудов доход в страната, в която сте местно лице за данъчни цели (напр. данъци върху имуществото, местни данъци, данъци върху дарения и наследство и др.), се свържете с местната данъчна службаfrdeen .

Споделяне на страницата: