Последна проверка: 29/04/2019

Нарушаване на права върху интелектуална собственост

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Ако считате, че вашите права върху интелектуална собственост са били нарушени, съществуват различни органи, с които можете да се свържете.

За извънсъдебно разрешаване на спора, можете да използвате способ за алтернативно решаване на споровеen (АРС), който може да е по-евтин и по-бърз от завеждането на дело в съд.

Нарушаване на патентни права

Ако някой използва без разрешение ваш продукт или изобретение, защитени с патент, можете да защитите правата си и да предприемете действия. За нарушения на национални патенти, можете да се обърнете към компетентния национален съд.

Имитация на маркова стока — фалшифицирани продукти

Ако някой продава стока с вашата търговска марка без ваше разрешение, вие сте жертва на фалшифициране.

Блокиране на разпространението на подозрителни продукти

Ако подозирате, че дадени стоки нарушават вашите права върху интелектуална собственост, можете да поискате от компетентните национални митнически власти да задържат тези стоки. За да направите това, следвайте инструкциите на портала на генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз"defren. За помощ при попълване на заявката вижте ръководството относно фалшифициранетоdefren.

За да защитите вашите продукти срещу фалшифициране, регистрирайте се в базата данни за правоприлагане на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), която ви свързва пряко със съответните компетентни органи.

Ако представлявате дружество от ЕС и желаете да съобщите за фалшифициране в държава извън Съюза, можете да използвате Системата за бързо разузнаване при борбата с фалшифицирането (ACRIS).

Идентични или сходни марки на ЕС

Ако някой е регистрирал сходна или идентична на вашата марка на ЕС , можете да поискате от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост да отмени регистрацията. Ако регистрацията все още е в ход, можете да се противопоставите на прилагането.

За да научите повече за вашите права и процедурите, които трябва да следвате, вижте уебстраницата на EUIPO относно упражняването на правата върху регистрираната от вас марка .

Нарушение на търговски тайни

В случай на нарушение на търговски тайни можете да заведете дело пред съд. Това може да доведе до издаването на съдебна заповед, която забранява на нарушителя да използва или да разкрива търговската тайна, и/или до парично обезщетение.

Спор относно имена на домейни

Ако откриете, че някой подвеждащо е регистрирал име на домейн, чиито права върху интелектуалната собственост ви принадлежат, като например регистрация на:

и след това съответното лице се опита да ви продаде домейна, вие сте жертва на кибернастаняване. При спорове за име на домейн, можете да се обърнете към съд или да използвате извънсъдебни средства за разрешаване на спора, включително алтернативните производства ICANNdeesfritpten . ​

Лична история

Софи е шведски предприемач, който търгува с азиатски хранителни продукти в Швеция и Финландия. За да продава своите продукти онлайн, тя е регистрирала уебсайт с името orientexpress-asianfood.com. Няколко месеца след регистрацията, търговско дружество се свързва със Софи с цел да ѝ продаде името на домейна orientexpress-asianfood.eu. Казват ѝ, че ако не се съгласи да купи този домейн, той ще бъде продаден на друго дружество, което може да доведе до загуба на клиенти за Софи. Тя смята, че това е вид изнудване и решава да съобщи за дружеството на шведските власти.

За повече подробности, вижте информационния документ относно имената на домейни и кибернастаняванетоpdfen на Европейското бюро за помощ относно правата върху интелектуална собственостen .

Нарушение на защитени географски указания

Ако вашият продукт, защитен с географско указание, е фалшифициран или са налице други нарушения на географско указание, трябва да се свържете с компетентната национална службаpdfen .

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: