Последна проверка : 24/01/2019

Търсещи работа — право на пребиваване

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

Като гражданин на ЕС имате право да отидете да търсите работа в друга страна от Съюза.

Ако работите в друга страна от ЕС и загубите работата си или ако сте самостоятелно заето лице и бизнесът ви замре, при определени условия можете да запазите правото си да живеете там.

Преместили сте се в чужбина и търсите работа.

Като гражданин на ЕС имате право да отидете да търсите работа в друга страна от Съюза.

Първите 6 месеца

Пригответе своята национална лична карта или паспорт

Ако търсите работа в друга страна от ЕC за по-малко от 6 месеца, ще са ви нужни валидна лична карта или паспорт.

В много страни от ЕС трябва постоянно да носите със себе си лична карта или паспорт.

Там могат да ви глобят или задържат временно, ако оставите документите си за самоличност у дома, но не могат да ви принудят да се върнете във вашата страна само по тази причина.

Проверете дали трябва постоянно да носите лична карта или паспорт в приемащата страна:

Изберете държава
 • Австрияatdeen
 • Белгияbedeenfrnl
 • Българияbgbgen
 • Германияdedeen
 • Гърцияgr
 • Данияdkdaen
 • Естонияeeenet
 • Ирландияieen
 • Исландияis
 • Испанияesenes
 • Италияitenit
 • Кипърcyelen
 • Латвияlv
 • Литваltenlt
 • Лихтенщайнlien
 • Люксембургludeenfr
 • Малтаmtenmt
 • Нидерландияnlennl
 • Норвегияnoen
 • Обединено кралствоgben
 • Полшаplenpl
 • Португалияptenpt
 • Румънияroenro
 • Словакияsk
 • Словенияsi
 • Унгарияhuenhu
 • Финландияfienfisv
 • Францияfrenfr
 • Хърватияhrenhr
 • Чехияczcsen
 • Швецияseensv

* Националните органи все още не са предоставили информация.

Съобщете за присъствието си

В качеството си на търсещ работа няма нужда да се регистрирате като пребиваващ през първите 6 месеца.

В някои страни от ЕС обаче от вас се изисква да съобщите за вашето присъствие на съответните органи в разумен срок след пристигането си — често това е общината или местното полицейско управление.

Научете повече за съобщаването за присъствие.

Регистрация в службите по заетост

Ако ви изплащат обезщетения за безработица от вашата страна, ще трябва да се регистрирате в службата по заетостта в приемащата страна. Вие и вашето семейство ще продължите да се ползвате от здравна осигуровка от социалноосигурителната система във вашата страна, например за покриване на разходи за лечение.

Дори ако не получавате обезщетения за безработица от вашата страна, е възможно все още да сте осигурен в рамките на нейната социалноосигурителна система — проверете в службите във вашата страна.

Докато здравната осигуровка във вашата страна важи по време на престоя ви в чужбина, административните процедури могат да бъдат по-прости, ако разполагате с Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

Лична история

Марта е португалка и се премества в Испания преди четири месеца, за да търси работа там. За момента живее в къщата на нейна приятелка. Испанската полицейска служба иска от нея да се регистрира в кметството и да докаже, че разполага с достатъчно средства за издръжка в Испания.

Като търсеща работа Марта има право да остане в Испания поне 6 месеца, без да е необходимо да се регистрира. Единственото, което трябва да направи, е да докаже, че активно търси работа. Испанските власти не могат да искат от нея да докаже, че е в състояние да се издържа.

Все още търсите работа след 6 месеца

Оценка на правото ви на престой

Ако след първите 6 месеца от вашия престой все още не сте намерили работа, националните власти могат да разгледат правото ви да удължите своя престой.

За целта те ще ви поискат доказателства, че:

 • активно търсите работа и
 • имате добър шанс да намерите такава.

Винаги пазете екземпляри от кандидатурите си за работа, отговори от възможни работодатели, покани за интервюта и др.

От вас не се изисква да се регистрирате в службата по заетостта в новата страна, освен ако не получавате обезщетения за безработица от вашата страна. Ако обаче се регистрирате, това ще ви помогне да докажете, че активно търсите работа.

Искане за напускане, депортиране

Властите в приемащата страна могат да поискат от вас да напуснете страната, ако не можете да докажете, че имате реален шанс да си намерите работа там.

В изключителни случаи вашата приемна държава може да ви депортира по съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за депортиране или искането за напускане трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички причини за вашето депортиране и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Равно третиране

Като търсещ работа имате право на същото третиране като гражданите на приемащата държава по отношение на:

 • достъпа до заетост,
 • помощта от службите по заетостта за намиране на работа.

Приемащата държава може да изчака да изградите реална връзка с местния трудов пазар, преди да ви предостави някои видове финансова помощ за намиране на работа, като например нисколихвени кредити за безработни с цел участие в обучения. Престоят ви в страната и търсенето на работа в продължение на определен период от време могат да бъдат приети като реална връзка с пазара на труда.

По време на престоя си като търсещ работа нямате право на социални помощи, които не са базирани на вноски.

Загубих работата си в друга страна от ЕС и бих желал да остана там

Ако работите в друга страна от ЕС и загубите работата си или ако сте самостоятелно заето лице и бизнесът ви замре, при определени условия можете да запазите правото си да живеете там.

Колко дълго можете да останете ще зависи от периода, през който сте работили в новата страна, и вида договор, който сте имали, преди да загубите работата си.

Ако временно не сте в състояние да работите поради заболяване или злополука, можете да останете в страната, докато трае това състояние.

Ако сте работили по-малко от 1 година

Ако сте работили на постоянен договор или на временен договор за по-малко от 1 година и сте изгубили работата си преди края на този едногодишен период, имате право да останете в приемащата страна поне още 6 месеца, при условие че търсите работа.

Шестмесечният период започва да тече от момента, в който е изтекъл вашият трудов договор.

Трябва да се регистрирате в обществената служба по заетостта като принудително безработен и да търсите работа.

Лична история

Сабрина е германка, която отива в Гърция, за да работи в малък хотел. Първоначално тя подписва 9-месечен договор, но работодателят ѝ решава да го прекрати след 4 месеца. След като се регистрира като принудително безработна в гръцката служба по заетостта, тя има право да остане в страната още 6 месеца, докато си търси нова работа.

Ако сте работили повече от 1 година

Ако изгубите работата си, след като сте работили в приемащата страна повече от 1 година, имате право да продължите да живеете там, при условие че сте регистриран като търсещ работа и отговаряте на необходимите условия, за да бъдете смятан за търсещ работа.

За да запазите правото си на престой в приемащата страна, след като сте загубили работата си или вече не сте професионално активен (за самостоятелно заети лица), трябва да се регистрирате като търсещ работа в службата по заетостта на приемащата страна.

Можете да останете в страната, при условие че сте регистриран в обществената служба по заетостта и отговаряте на необходимите условия, за да бъдете смятан за търсещ работа.

Ако следвате курс за професионално обучение

Ако станете принудително безработен и започнете курс на професионално обучение, имате право да останете в новата страна на пребиваване за целия период на обучението.

Ако сте станал безработен по свое желание, имате право да останете в приемащата страна за целия период на вашето обучение, но само ако това обучение е свързано с предишната ви работа.

Ако случаят не е такъв, можете да останете в съответната страна при същите условия, които важат за учащите.

Вижте правата и условията за учащи.

За да имате право да останете в новата страна през целия период на професионалното обучение, трябва да се регистрирате като търсещ работа пред властите в приемащата страна. Това важи и когато сте безработен по свое желание.

Равно третиране

За периода, през който имате право на престой в приемащата страна, след като сте изгубили работата си, би трябвало да продължите да се ползвате със същите права като гражданите на съответната държава — социални обезщетения, достъп до заетост, заплащане, помощи за улесняване на намирането на работа и др.

Депортиране

В изключителни случаи вашата приемна държава може да ви депортира по съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за депортиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички причини за вашето депортиране и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: