Последна проверка: 21/06/2022

Трансгранично събиране на вземания

Ако дружество, установено в друга страна от ЕС, дължи пари на вас или вашето предприятие, съдилищата могат да разпоредят замразяване на средствата в банковата сметка на това дружество.

Кога може да се използва тази възможност?

Можете да се възползвате от това правило при трансгранични случаи, тоест когато издаващият разпореждането съд или вашето предприятие (което в случая се явява кредитор) са установени в страна от ЕС, различна от тази, в която се намира банковата сметка на длъжника.

Процедурата е известна под името европейска заповед за запор на банкови сметки и нейната цел е събирането на вземания в ЕС да бъде по-бързо и по-лесно.

Не е необходимо да информирате длъжника предварително: по този начин се гарантира, че той няма да прехвърли, укрие или изхарчи средствата в банковата си сметка, преди да можете да поискате сумата, която ви дължи.

В кои страни се прилага процедурата?

Можете да поискате издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки във всяка страна от ЕС с изключение на Дания.

Как да поискам издаване на такава заповед?

Можете да използвате онлайн формуляра. Изпратете всички придружаващи документи по случая заедно с вашето искане.

Оспорване на европейска заповед за запор на банкови сметки

Ако сте длъжник и не сте съгласен с издадена срещу вас европейска заповед за запор на банкови сметки, можете да оспорите това решение, като попълните формуляра за подаване на молба за правна защита (формуляр VII).

И двете страни могат да обжалват решение, постановено по средство за правна защита, като използват формуляра за обжалване на решение, постановено по средство за правна защита el en pt (формуляр IX).

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Европейска процедура за искове с малък материален интерес

Уреждане на спорове с доставчици или клиенти от друга страна в ЕС за суми на стойност до 2000 евро.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: