Последна проверка: 24/01/2019

Далекосъобщителни услуги

Навсякъде в ЕС трябва да имате достъп до далекосъобщителни услуги с добро качество и на достъпна цена, включително до телефонна линия и интернет на определено място.

Трябва да има поне един доставчик, който да може да ви предостави тези далекосъобщителни услуги. Това е известно като принцип на „универсалната услуга".

В определени случаи, например при проблеми с техническата осъществимост на искане, е възможно то да не бъде сметнато за „разумно" и може да бъде отказано.

Националният регулаторен органen може да ви помогне да се свържете с доставчика на универсална услуга във вашата страна.

Лична история

Елени неотдавна се е преместила от Атина в провинцията и иска да прекара телефон в новата си къща. След като няколко компании ѝ отговарят, че нямат мрежа в района, тя се свързва с гръцкия национален регулаторен орган. Оттам ѝ казват кой е доставчикът на универсална услуга и тя успява да си прекара телефон.

Абонамент за далекосъобщителни услуги

Вашият доставчик трябва:

След като подпишете договор с доставчик на далекосъобщителни услуги, имате право:

Винаги трябва да можете да се обадите от всеки телефон на 112 — европейския безплатен номер за спешни повиквания. Това включва уличните и мобилните телефони.

Лична история

Максим от Белгия получава от своя мобилен оператор писмо с месечната си сметка. В писмото се посочва, че операторът намалява броя на безплатните текстови съобщения в избрания от него абонаментен план. Доставчикът му предлага различен, по-скъп план, който включва неограничен брой текстови съобщения.

Максим се свързва със своя доставчик и прекратява договора си. Той сключва договор с друг доставчик, като успява да запази номера на мобилния си телефон.

Не забравяйте, че имате право да прекратите договора си, ако вашият доставчик промени условията на първоначалния договор. Освен това, ако преминете към друг доставчик, имате право да запазите телефонния си номер.

Помощ за потребителите с увреждания

Ако сте потребител с увреждания, трябва да имате достъп до същите далекосъобщителни услуги като по-голямата част от потребителите.

Възможно е също така да отговаряте на критериите за достъп до специални инструменти или услуги, които се предлагат от вашия доставчик и ви позволяват да използвате телефонната мрежа — например достъп до услуги за превръщане на текст в реч в реално време или получаване на сметката за телефон в алтернативен формат, например брайлово писмо.

Вашият национален регулаторен органen би трябвало да може да ви предостави повече информация за тези права.

Използване на мобилен телефон в чужбина — роуминг

Правилата на ЕС за роуминг като у дома означават, че когато използвате вашия мобилен телефон, докато пътувате извън вашата страна в друга страна от ЕС, не е необходимо да плащате допълнителни такси за роуминг. Правилата важат при обаждане (до мобилни и стационарни линии), изпращане на текстови съобщения (SMS) и пренос на данни в чужбина.

Научете повече за мобилния роуминг.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: