Последна проверка: 13/06/2022

Далекосъобщителни услуги

Достъп до стационарен телефон

Навсякъде в ЕС трябва да имате достъп до далекосъобщителни услуги с добро качество и на достъпна цена, включително до телефонна линия и интернет на определено място.

Трябва да има поне един доставчик, който да може да ви предостави тези далекосъобщителни услуги. Това е известно като предоставяне на „универсална услуга".

Предупреждение

В определени случаи, например при проблеми с техническата осъществимост на искане, е възможно то да не бъде сметнато за „разумно" и може да бъде отказано.

Националният регулаторен орган en може да ви помогне да се свържете с доставчика на универсална услуга във вашата страна.

Лична история

Елени неотдавна се е преместила от Атина в провинцията и иска да прекара телефон в новата си къща. След като няколко компании ѝ отговарят, че нямат мрежа в района, тя се свързва с гръцкия национален регулаторен орган. Оттам ѝ казват кой е доставчикът на универсална услуга и тя успява да си прекара телефон.

Договори с доставици на далекосъобщителни услуги

Вашият доставчик трябва:

След като подпишете договор с доставчик на далекосъобщителни услуги, имате право:

Винаги трябва да можете да се обадите от всеки телефон на 112 — европейския безплатен номер за спешни повиквания. Това включва уличните и мобилните телефони.

Лична история

Максим от Белгия получава от своя мобилен оператор писмо с месечната си сметка. В писмото се посочва, че операторът намалява броя на безплатните текстови съобщения в избрания от него абонаментен план. Доставчикът му предлага различен, по-скъп план, който включва неограничен брой текстови съобщения.

Максим се свързва със своя доставчик и прекратява договора си. Той сключва договор с друг доставчик, като успява да запази номера на мобилния си телефон.

Не забравяйте, че имате право да прекратите договора си, ако вашият доставчик промени условията на първоначалния договор. Освен това, ако преминете към друг доставчик, имате право да запазите телефонния си номер.

Помощ за потребителите с увреждания

Ако сте потребител с увреждания, трябва да имате достъп до същите далекосъобщителни услуги като по-голямата част от потребителите.

Възможно е също така да отговаряте на критериите за достъп до специални инструменти или услуги, които се предлагат от вашия доставчик и ви позволяват да използвате телефонната мрежа — например достъп до услуги за превръщане на текст в реч в реално време или получаване на сметката за телефон в алтернативен формат, например брайлово писмо.

Вашият национален регулаторен орган en би трябвало да може да ви предостави повече информация за тези права.

Обаждания до друга страна от ЕС

Чрез правилата на ЕС се ограничава сумата, която може да ви бъде начислена, когато се обаждате или изпращате SMS съобщения от вашата в друга страна от ЕС. Могат да ви бъдат начислени максимум 0,19 евро ( ДДС) на минута за обаждания в друга страна от ЕС и максимум 0,06 евро ( ДДС) на SMS съобщение, изпратено в друга страна.

Тези максимални тарифи се прилагат за повиквания от стационарен или мобилен телефон във вашата страна до стационарен или мобилен телефон в друга страна от ЕС.

Използване на мобилен телефон в чужбина — роуминг

Когато използвате вашия мобилен телефон, докато пътувате извън вашата страна в друга страна от ЕС, не е необходимо да плащате допълнителни такси за роуминг.

Това означава, че когато се обаждате на (мобилни и стационарни телефони) или изпращате текстови съобщения (SMS):

ще платите същата сума като за повикване или SMS в страната, в която живеете. За услуги, свързани с данни, плащате същите суми като във вашата страна.

Научете повече за мобилния роуминг.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: