Развиване на бизнес
Последна проверка: 19/12/2022

Подмяна и признаване на шофьорски книжки в ЕС

Подмяна на шофьорски книжки в ЕС

Може да имате само едно свидетелство за управление на МПС от страна от ЕС. Когато се премествате в друга страна от ЕС, обикновено не трябва да подменяте шофьорската си книжка с местна. Можете обаче доброволно да я подмените с еквивалентно свидетелство за правоуправление от вашата нова страна на пребиваване.

Доброволна подмяна на вашата шофьорска книжка в друга страна от ЕС

Ако искате доброволно да подмените шофьорската си книжка, трябва да пребивавате в съответната страна и да отговаряте на условията за притежаване на свидетелство за управление на МПС (напр. навършили сте минималната възраст, здравословното ви състояние ви позволява да шофирате и др.).

Преди да подменят вашето свидетелство за управление компетентните органи ще се свържат с органите във вашата предишна страна на пребиваване, за да проверят дали то не е било ограничено, временно отнето или отнето. Ако подменяте свидетелство за управление на МПС в стар формат, ще получите шофьорска книжка в новия стандартен формат (пластмасова карта с размер на кредитна карта и снимка, която се предоставя от 2013 г.).

 

Задължителна подмяна на вашата шофьорска книжка в друга страна от ЕС

Трябва да подмените шофьорската си книжка, ако:

Предупреждение

След като подмените настоящата си шофьорска книжка с местна шофьорска книжка, за вас ще важат правилата за свидетелствата за управление на МПС на съответната страна (например за сроковете на валидност и медицинските прегледи).

Лична история

Моника живее в Кипър и има италианска шофьорска книжка, която се е повредила. За да получи нова шофьорска книжка, тя трябва да подмени италианската с кипърска. Тя ще получи кипърско свидетелство за управление с период на валидност от 15 години вместо 10 години, както е в Италия.

Научете също така какво трябва да направите, ако шофьорската ви книжка бъде изгубена или открадната, докато пътувате в чужбина.

Признаване на шофьорски книжки в ЕС

Вашата шофьорска книжка призната ли е навсякъде в ЕС, ако притежавате:

свидетелство за управление на МПС в стар формат, издадено в ЕС?

Ако притежавате свидетелство за управление на МПС в стар формат, можете да го използвате във всички страни от ЕС. Ако го подновите, ще получите стандартния модел шофьорска книжка в ЕС. В противен случай трябва да подмените шофьорската си книжка най-късно до 2033 г.

Шофьорска книжка с неограничен срок на валидност

Шофьорските книжки с неограничен срок на валидност, издадени от държава от ЕС, са признати във всички страни от Съюза. Все пак трябва да се консултирате с националните органи кога трябва да подмените шофьорската си книжка с новия стандартен модел

Временно свидетелство за управление на МПС

Временните свидетелства за управление на МПС и международните шофьорски книжки (или други удостоверения, издадени във вашата страна по произход) не са обхванати от нормативната уредба на ЕС и може да не се признават в други страни от Съюза.

Ако имате временна шофьорска книжка и се премествате в друга страна от ЕС, трябва да се обърнете към националния орган за свидетелствата за управление на МПС в страната, в която се премествате, за да проверите какви са правилата.

Шофьорска книжка, издадена в страна извън ЕС

Някои страни от ЕС може да признават шофьорски книжки, издадени в определени страни извън Съюза. Ако притежавате шофьорска книжка, издадена от страна от ЕС в замяна на шофьорска книжка от страна извън ЕС, и желаете да се преместите в друга страна от ЕС, трябва да имате предвид, че тя може да не бъде призната в новата страна.

Проверете условията за признаване на шофьорски книжки, издадени от страни извън ЕС, като се консултирате с местните органи в новата страна.

Лична история

Анхелес е чилийка, която се премества в Испания преди няколко години. Тъй като Испания признава чилийските шофьорски книжки, Анхелес успява да замени своята чилийска книжка с испанска книжка след уреждане на някои административни формалности.

Анхелес може да шофира в ЕС с новата си шофьорска книжка. Ако обаче реши да се премести от Испания в друга страна от ЕС, тя трябва да се информира дали властите в съответната страна признават испанската ѝ шофьорска книжка.

Ако в новата ѝ страна на пребиваване нейната предишна чилийска книжка се признава автоматично, тя ще може да продължи да шофира със своята испанска шофьорска книжка. Ако това не е така, може да се наложи чилийската ѝ шофьорска книжка да бъде официално призната или подменена в новата страна.

Научете повече за вида на вашето свидетелство за управление на МПС en Отваряне като външна връзка, включително как изглежда, неговите защитни елементи и правата и категориите превозни средства, посочени върху него.

Информация за отделните държави

Проверете правилата за подмяна и признаване на шофьорските книжки в страната, в която живеете:

Изберете държава

Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: