Последна проверка: 05/08/2020

Енергийни етикети

Засегнати сте от Брексит?

Енергийните етикети показват каква е консумацията на енергия на уредите, които продавате или произвеждате, по скала от А до G. Най-висока е енергийната ефективност на уредите от клас А (зелен), а най-ниска – на уредите от клас G (червен). Понастоящем, след като по-голяма част от уредите от даден вид достигнат клас А, към скалата могат да бъдат добавени още три класа: A+, A++ и A+++.

Поради повишената енергийна ефективност на много продукти, все повече уреди достигат класове A+, A++ и A+++. Това обърква потребителите и затова от 2021 г. нататък постепенно ще се прекрати използването на тези класове за следните продуктови групи:

Новата скала ще се състои само от класове от А до G (без A+, A++ и A+++).

Какви са ползите?

Енергийните етикети дават възможност на потребителите да избират продукти, които консумират по-малко енергия, и така да спестяват пари. В същото време предприятията се насърчават да разработват и инвестират в енергийно ефективни продуктиdefren.

За кои продукти се изискват етикети?

Енергийните етикети са задължителни за всички уреди, които продавате в ЕС и за които съществува изискване за поставяне на етикет. Етикетите трябва да бъдат ясно показани върху всеки уред там, където той се продава.

Ако произвеждате или внасяте битови уреди, проверете дали те отговарят на изискванията на съответната директива и свързаното с нея законодателство.

Продукти, за които се изискват енергийни етикети

 • климатични инсталации
 • уреди за готвене (битови)
 • съдомиялни машини (битови)
 • отоплителни уреди (отоплителни топлоизточници и водоподгреватели)
 • лампи
 • локални отоплителни топлоизточници
 • хладилни уреди (битови)
 • хладилно оборудване (професионално)
 • водогрейни котли на твърдо гориво
 • телевизори
 • барабанни сушилни машини
 • гуми
 • вентилационни агрегати (за жилищни помещения)
 • перални машини (битови)

Правилата на ЕС за енергийните етикети се отнасят до уреди и други продукти, чиято употреба може да има пряко или непряко въздействие върху потреблението на енергия и други потенциални ресурси, тоест продукти, свързани с енергопотреблението. Те не се прилагат за продукти втора употреба или за средства за превоз на хора или стоки.

Какво трябва да направя?

Ако сте:

трябва да се погрижите всеки продаван от вас уред (за който се изисква енергиен етикет) да е обозначен с необходимия етикет, съдържащ информация за консумацията му на енергия. Трябва също така да публикувате техническата документация . Трябва да предоставяте безплатно на търговците етикетите и информацията за продуктите (погрижете се етикетите да са поставени така, че да са видими и четливи).

Можете да изготвяте енергийни етикети, като използвате онлайн инструмента за генериране на енергийни етикетиen. Освен това можете да използвате образци на енергийни етикети във формат InDesignen.

Регистриране на вашите продукти в базата данни EPREL 

От 1 януари 2019 г. производителите, вносителите и упълномощените представители трябва да регистрират всички продукти, за които се изисква енергиен етикет, в европейската продуктова база данни за енергийно етикетиране (EPREL)en, за да могат да ги продават на пазара на ЕС.

Ако сте пуснали продукти (за които се изисква енергиен етикет) на пазара на ЕС:

За да можете да регистрирате своите продукти в базата данни EPREL, имате нужда от профил в EU Loginen. В насоките за EPRELen ще намерите допълнителна информация за целия процес на регистрация.

Продажба на продукти онлайн или от разстояние

Ако извършвате продажби онлайн или от разстояние, например по телефона или по каталог, също трябва да предоставяте на своите клиенти информацията за продуктите.

При продажби по интернет:

Стрелки и енергийни етикети могат да бъдат създавани с помощта на генератора на енергийни етикетиen или образците във формат InDesignen.

Какво представляват делегираните регламенти?

За да се осигури спазването на правилата на ЕС за енергийното етикетиране, в делегираните регламенти за етикетирането на електроуреди се обяснява на какви условия трябва отговарят вашите продукти. Тези условия включват:

За някои продуктови групи предприятията могат да приемат доброволни споразумения. Проверете дали съществуват такива споразуменияen.

Проверете също дали продуктът попада в обхвата на европейските стандарти за екопроектиране и енергийно етикетиране. Стандартите ще ви помогнат да спазвате правилата на ЕС за енергийно етикетиране.

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Формуляр за контакти по въпросите на етикетирането

Изпращайте въпросите си, като използвате формуляра за контакти по въпросите на етикетирането.

Споделяне на страницата: