Последна проверка: 12/09/2022

Енергиен етикет

С енергийните етикети се:

Уредите от клас А (зелен) консумират най-малко енергия — те са с най-голяма енергийна ефективност. Уредите от клас G (червен) консумират най-много енергия.

Правилата на ЕС относно енергийното етикетиране се прилагат и за някои „продукти, свързани с енергопотреблението": продукти или системи, оказващи въздействие върху потреблението на енергия по време на употреба. Правилата не се прилагат за продукти втора употреба или за средства за превоз на хора или стоки.

Система за енергийно етикетиране без знака „плюс"

От март 2021 г. в системата за енергийно етикетиране се използват класове от A до G вместо от A до D, както преди. Тази нова система се прилага за следните групи продукти:

Продуктите от първите 4 групи трябва да бъдат обозначени с етикет с новата скала от 1 март 2021 г. Електрическите лампи трябва да бъдат обозначени с етикет с новата скала от 1 септември 2021 г.

Повече информация за енергийното етикетиране en

Продукти, за които се изискват енергийни етикети

Продуктите от определени групи трябва да бъдат ясно обозначени с енергийни етикети на мястото на продажба.

Категории продукти, за които се изискват енергийни етикети

  • електрически крушки и лампи
  • отоплителни уреди
  • хладилници и фризери
  • перални и сушилни машини
  • климатизатори и вентилатори
  • електронни екрани, включително телевизори
  • кухненски уреди
  • гуми

Вижте специфична за отделните продукти информация относно изискванията за енергийно етикетиране и екопроектиране. en

Задължения на производителите и търговците

Ако сте производител, установен в ЕС, вносител или упълномощен представител на производител от държава извън ЕС, трябва да направите следното, преди да пуснете даден продукт на пазара на ЕС:

Можете да създавате енергийни етикети, като използвате генератора на енергийни етикети en или като изтеглите образците на етикети във формат InDesign en . Етикети с QR код могат да се генерират само в EPREL.

Продуктова база данни EPREL

Всички продукти, за които се изискват енергийни етикети, трябва да бъдат регистрирани в базата данни EPREL en , преди да могат да бъдат продавани на пазара в ЕС. Информацията, която трябва да предоставите, включва:

Първата стъпка, която трябва да направите, е да създадете „нова организация доставчик" (= вашето дружество) на уебсайта EPREL. Това включва създаването на профил в EU Login en . Профилът в EU Login също така ще ви даде достъп до насоките за EPREL en , които съдържат информация за процеса на регистрация.

Онлайн продажби или други продажби от разстояние

Когато продавате продукти без личен контакт с клиентите, също трябва да предоставяте информацията от енергийния етикет. При продажби по интернет трябва ясно да показвате, близо до цената и със същия размер на шрифта:

или

Стрелки и енергийни етикети могат да бъдат създавани с помощта на генератора на енергийни етикети en и образците във формат InDesign en или в EPREL.

В крак с промените

Развитието на технологиите води до промени в правилата. Сред изискванията, които могат да се променят, са тези за информацията за продуктите, която трябва да предоставяте, за показателите, използвани за определяне на класа на даден продукт, и за местата, на които трябва да се поставят етикетите. За актуална информация следете:

Вижте също

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Формуляр за контакти по въпросите на етикетирането

Изпращайте въпросите си, като използвате формуляра за контакти по въпросите на етикетирането.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: