Последна проверка: 06/12/2021

Работници в автомобилния транспорт

Седмично работно време

Ако наемате служители, заети в дейности по шосейния транспорт, трябва да гарантирате спазването от тяхна страна на средното седмично работно време от 48 часа . Можете да го удължите, ако е необходимо, до максимум 60 часа, но само ако служителите ви работят средно 48 часа седмично за период от 4 месеца.

Даден служител се счита за транспортен работник, когато:

Предупреждение

Ако сте самостоятелно зает шофьор , за работно време се счита времето, когато е необходимо да бъдете на работното място / в превозното средство, на разположение на клиента или когато извършвате транспортни дейности

Като работодател помнете, че служителите ви могат да шофират до максимум 9 часа на ден . По изключение — два пъти седмично — на вашите служители е позволено да шофират до 10 часа на ден. Те не могат да шофират повече от 56 часа седмично и общото им време за шофиране за две седмици не трябва да превишава 90 часа.

Лична история

Наемате водач на превозно средство за превоз на стоките ви в друга страна от ЕС. За една седмица той шофира в продължение на 56 часа, а 4 часа поддържа превозното средство — общо 60 часа. За да спази правото на ЕС, през друга седмица за компенсация той трябва да работи по-малко от 48 часа, тъй като за 4-месечен референтен период той трябва да спази средната продължителност на седмичното работно време от 48 часа.

Почивки през работния ден

Вашите служители не бива да работят повече от 6 последователни часа без почивка . Ако служителите ви работят между 6 и 9 часа, те трябва да правят почивка от поне 30 минути. Ако работят повече от 9 часа, трябва да почиват най-малко 45 минути.

След шофиране в продължение на 4,5 часа вашите шофьори трябва да направят непрекъсната почивка от поне 45 минути , освен ако не започнат дневната си почивка. Ако предпочитат, служителите ви могат да разделят тази дълга почивка на две, като първата почивка е с продължителност от най-малко 15 минути, последвана от втора почивка поне 30 минути.

Дневни почивки

Трябва да осигурите на служителите си дневна почивка от най-малко 11 последователни часа , които можете да намалите до 9 часа най-много 3 пъти седмично. Дневната почивка може да бъде разделена на две части: първата трябва да бъде най-малко 3 часа, а втората — най-малко 9 часа. Ако разделите дневната почивка, сборът от двата периода трябва да е най-малко 12 часа.

Служителите ви трябва да имат непрекъснат период на почивка от 45 часа на седмица , който може да намалите до 24 часа всяка втора седмица. Ако намалите продължителността на седмичната почивка, трябва да се споразумеете за компенсацията със своите служители.

Служителите ви трябва да имат седмична почивка след 6 последователни дни работа . Ако вашите автобусни шофьори понякога превозват пътници и шофират най-малко 24 последователни часа в друга страна от ЕС или извън ЕС, те могат да отлагат своята седмична почивка. Те могат да отложат ползването на почивката си до 12 дни, считано от края на последната използвана седмична почивка.

Лична история

Притежавате туристическа агенция в Словения и искате да организирате 10-дневно пътуване с автобус до Португалия, с няколко спирки в други страни от ЕС. Пътуването започва на 11 април и приключва на 21 април. Вашият шофьор на автобус има почивка от 48 часа през уикенда на 9 и 10 април и започва работа на 11 април. Според правилата за периодите на почивка той има право да започне своята седмична почивка след края на пътуването. Но почивката му трябва да започне не по-късно от 12 дни след 11 април, което означава не по-късно от 23 април.

Нощна работа

Ако служителите ви извършват дейност между полунощ и 7 сутринта , те се считат за нощни работници . Ако работят през нощта, служителите ви могат да работят до максимум 10 часа (включително часовете на нощната смяна) за всеки период от 24 часа.

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правилата на ЕС, които важат за вашия бизнес / разрешете проблеми с публичен орган

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница , например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Още услуги за помощ

Споделяне на страницата: