Живот и пътуване
Последна проверка: 09/08/2022

Служители в сектора на автомобилния транспорт: време на шофиране и почивки

Седмично работно време

Ако имате служители, занимаващи се с дейности по автомобилния транспорт, трябва да се погрижите те да спазват правилата на ЕС относно средното седмично работно време от 48 часа.

Даден служител се смята за транспортен работник, когато:

Предупреждение

Ако сте самостоятелно зает шофьор, можете да считате за работно време дейностите, при които е необходимо да сте на работното място или в превозното средство, за да сте на разположение на клиента или да извършвате транспортни дейности.

Като работодател не забравяйте, че служителите ви могат да шофират максимум 9 часа на ден. Можете да удължавате дневното време на управление до максимум 10 часа не повече от два пъти седмично. Вашите шофьори не могат да шофират повече от 56 часа седмично и общото им време на управление за две седмици не трябва да превишава 90 часа.

Ако е необходимо, можете да удължите работното време до максимум 60 часа в рамките на една седмица. Това удължаване е възможно само ако служителите ви работят средно 48 часа седмично за период от 4 месеца.

Лична история

Наемате шофьор, който да превози стоките ви в друга страна от ЕС. Една седмица той шофира в продължение на 56 часа, а 4 часа прекарва в дейности по поддръжка на превозното средство — общо 60 часа. За да спази правилата на ЕС относно средната продължителност на седмичното работно време от 48 часа, водачът трябва да работи по-малко от 48 часа през седмиците след това в рамките на 4-месечния референтен период.

Предупреждение

Правилата на ЕС относно времето на управление и почивките се прилагат за превозни средства, които:

  • превозват стоки и имат максимално допустима маса над 3.5 тона, или

  • превозват пътници и имат капацитет от минимум 10 места, включително водача.

Почивки през работния ден

Вашите служители не трябва да работят повече от 6 последователни часа без почивка. Ако служителите ви работят между 6 и 9 часа, те имат право на почивка от поне 30 минути. Ако работят повече от 9 часа, те имат право на почивка от поне 45 минути.

След шофиране в продължение на 4,5 часа вашите водачи трябва да направят непрекъсната почивка от поне 45 минути, освен ако не започнат дневната си почивка. Като алтернатива, тази почивка може да бъде разделена на две части: първата почивка трябва да е с продължителност поне 15 минути, а втората — поне 30 минути.

Нощен труд

„Нощен труд“ означава всяка работа, извършвана нощно време. Съгласно правилата на ЕС нощен труд се извършва за период от най-малко 4 часа между 00:00 ч. и 7:00 ч. Този период обаче се различава в отделните държави от ЕС.

Ако служителите ви работят в рамките на период от поне 4 часа между 00:00 ч. и 07:00 ч., те се считат за работници, полагащи нощен труд. Ако полагат нощен труд, вашите служители не могат да работят повече от 10 часа на всеки 24-часов период.

Време за почивка

Дневни почивки

Трябва да гарантирате на служителите си нормална дневна почивка от поне 11 последователни часа. Можете да намалите времето за почивка до 9 часа не повече от 3 пъти между две седмични почивки. Шофьорът може да раздели нормалната дневната почивка на две части: първата част трябва да е с продължителност от поне 3 часа, а втората — поне 9 часа, така че сборът от двете части да бъде най-малко 12 часа.

Предупреждение

Шофьорите трябва да ползват цялата дневна почивка в рамките на 24 часа от началото на работния ден.

Седмична почивка

Водачите, които ползват непрекъсната почивка от 45 часа или повече, трябва да почиват в подходящо, съобразено с особеностите на пола настаняване с подходящи условия за спане и санитарни съоръжения, а не в превозното средство. В качеството си на работодател трябва да поемете разходите за такова настаняване.

Служителите ви трябва да имат непрекъснат период на почивка от 45 часа на седмица, който може да намалите до 24 часа всяка втора седмица. Ако намалите седмичната почивка, трябва да се споразумеете със служителите си за компенсационна почивка.

Когато определяте работния график на ваш служител, трябва да се уверите, че той разполага с 45 последователни часа почивка след 6 дни шофиране и поне 24 часа почивка всяка втора седмица.

Вашите служители могат да ползват намалена почивка само на всеки две седмици, ако ги компенсирате за намалението с равностойна еднократна почивка преди края на третата последователна седмица. Трябва да добавите тази компенсация към друга почивка от поне 9 часа.

Специални правила за шофьорите, извършващи превоз на товари

За шофьорите, извършващи международен превоз на товари, се прилагат извънредни правила:

Специални правила за шофьорите, извършващи превоз на пътници

Ако вашите автобусни шофьори понякога превозват пътници и шофират поне 24 последователни часа в друга страна от ЕС или извън ЕС, те могат да отлагат своята седмична почивка. Те могат да отложат ползването на почивката си до 12 дни, считано от края на последната използвана седмична почивка. Това правило се прилага само когато превозното средство е оборудвано с цифров или интелигентен тахограф.

Вашите водачи могат да ползват намалени седмични почивки, както следва:

Вашите служители могат да ползват намалена почивка само на всеки две седмици, ако ги компенсирате с равностойна еднократна почивка преди края на третата последователна седмица. Трябва да добавите тази компенсация към друга почивка от поне 9 часа.

Ако ваше превозно средство е с един шофьор, той трябва да ползва почивка по време на работа на всеки 3 часа, когато шофира между 22:00 ч. и 6:00 ч.

Лична история

Притежавате туристическа агенция в Словения и искате да организирате 10-дневно пътуване с автобус до Португалия, с няколко спирания в други страни от ЕС. Пътуването започва на 11 април и приключва на 21 април. Вашият шофьор на автобус има почивка от 48 часа през уикенда на 9 и 10 април и започва работа на 11 април. Според правилата за времето за почивка той има право да започне своята седмична почивка след края на пътуването. Почивката му обаче трябва да започне не по-късно от 12 дни след 11 април, т.е. не по-късно от 23 април.

Връщане на шофьора

Като работодател трябва да организирате работата и почивките на водача така, че той да не отсъства по работа повече от 4 последователни седмици.

Съгласно правилата на ЕС мястото на връщане на водача може да бъде:

Шофьорът избира мястото на връщане. Ако той не направи избор, работодателят може да вземе това решение.

Тахограф

Тахографът е устройство, което записва:

Като работодател трябва да се погрижите вашите шофьори да са обучени да използват правилно тахографа. Трябва да съхранявате тахографските записи в продължение на поне 1 година. Шофьорът или местните органи могат да получат копия при поискване.

Въпроси и отговори относно ръчното записване на преминаванията на граници в тахографа

Предупреждение

Местните органи могат да проверяват тахографа по всяко време при пътни проверки. Наличието на неточности по отношение на записването на данни от тахографа може да доведе до санкции.

Когато командировате ваши шофьори, се прилагат специални правила.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде без<span style="display:none">&nbsp;</span>платен съвет.

Още услуги за помощ

Споделяне на страницата: