Tarkistettu viimeksi: 01/02/2023

Tieliikenteen työntekijät: ajoaika ja lepoajat

Viikoittainen työaika

Maantieliikenteen alan työnantajien on noudatettava EU:n työaikasääntöjä ja varmistettava, että kuljetustyöntekijöiden keskimääräinen viikoittainen työaika on enintään 48 tuntia.

Työntekijää pidetään maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivana työntekijänä, jos hän

Tärkeää

Myös itsenäisen kuljettajan työajaksi voidaan katsoa aika, jona hänen on odotettava työpaikallaan tai ajoneuvonsa luona asiakkaan käytettävissä tai suoritettava maantieliikenteen työtehtäviä.

Työnantajan on huolehdittava, että työntekijän ajoaika on enintään 9 tuntia päivässä. Päivittäistä ajoaikaa voi kuitenkin pidentää enintään 10 tuntiin korkeintaan 2 kertaa viikossa. Kuljettaja ei saa ajaa yli 56 tuntia viikossa, ja kahden viikon ajoaika saa olla enintään 90 tuntia.

Työaikaa voi tarvittaessa jatkaa enintään 60 tuntiin yhdellä viikolla. Tällainen jatko on mahdollinen vain jos työntekijä työskentelee keskimäärin 48 tuntia viikossa 4 kuukauden ajanjaksolla.

Esimerkkitapaus

Työnantaja palkkaa kuljettajan kuljettamaan tavaroita toiseen EU-maahan. Yhden viikon aikana kuljettaja ajaa 56 tuntia ja hoitaa ajoneuvon huoltotöitä 4 tuntia eli työskentelee yhteensä 60 tuntia. EU-lainsäädännön mukaan neljän kuukauden ajalta laskettu keskimääräinen viikoittainen työaika saa olla 48 tuntia, joten tätä viikkoa seuraavilla viikoilla hänen työaikansa on oltava vähemmän kuin 48 tuntia.

Tärkeää

EU:n ajo- ja lepoaikasäännöt koskevat ajoneuvoja, joilla

  • kuljetetaan tavaroita ja joiden suurin sallittu massa on yli 3,5 tonnia, tai

  • kuljetetaan matkustajia ja joita käytetään vähintään 10 hengen kuljettamiseen, kuljettaja mukaan luettuna

Tauot työpäivän aikana

Työntekijä ei saa työskennellä yhtäjaksoisesti pidempään kuin 6 tuntia ilman taukoa. Jos työajan pituus on 6–9 tuntia, tauon on oltava vähintään 30 minuuttia. Jos työajan pituus on yli 9 tuntia, tauon on oltava vähintään 45 minuuttia.

Neljän ja puolen tunnin ajoajan jälkeen kuljettajan on pidettävä vähintään 45 minuutin yhtäjaksoinen tauko, jollei hän aloita pidempää lepoaikaa. Tämä tauko voidaan jakaa kahteen osaan, joista toinen kestää vähintään 15 minuuttia ja toinen vähintään 30 minuuttia.

Yötyö

Yötyöllä tarkoitetaan työtä, joka tehdään yöaikaan. EU:n sääntöjen mukaan yötyö tarkoittaa vähintään 4 tunnin työtä klo 24–7 välisenä aikana. Tämä aikaväli kuitenkin vaihtelee EU-maissa.

Jos työntekijä tekee työtä vähintään minkä tahansa 4 tunnin aikavälin klo 24–7, häntä kohdellaan yötyöntekijänä. Yötyötä tekevä työntekijä voi työskennellä enintään 10 tuntia kunkin 24 tunnin jakson aikana.

Lepoajat

Päivittäiset lepoajat

Kuljettajalla on oikeus vähintään 11 tunnin keskeytymättömään säännölliseen päivittäiseen lepoaikaan. Lepoaikaa voidaan lyhentää 9 tuntiin enintään 3 kertaa kahden viikoittaisen lepoajan välissä. Kuljettaja voi jakaa vuorokautisen lepoajan kahteen osaan, joista toisen on oltava vähintään 3 tuntia ja toisen vähintään 9 tuntia, ja yhteenlasketun lepoajan on oltava vähintään 12 tuntia.

Tärkeää

Kuljettajan on pidettävä vuorokautinen lepoaika 24 tunnin kuluessa työpäivän alkamisesta.

Viikoittainen lepoaika

Kun kuljettaja pitää viikoittaisen vähintään 45 tunnin yhtäjaksoisen lepoaikansa, hänellä on oltava käytettävissään asianmukainen ja sukupuolelleen sopiva majoituspaikka, jossa on kunnolliset nukkumis- ja saniteettitilat. Ajoneuvoa ei pidetä tällaisena majoituspaikkana. Työnantajan on katettava tällaisen majoituspaikan kulut.

Työntekijällä on oltava viikoittain keskeytymätön 45 tunnin lepoaika, jota voidaan lyhentää 24 tuntiin joka toinen viikko. Jos viikoittaista lepoaikaa lyhennetään, työnantajan on sovittava työntekijän kanssa korvaavista järjestelyistä.

Työnantajan on varmistettava, että kuljettajalla on vähintään 45 tunnin keskeytymätön lepoaika 6 päivän työjakson jälkeen sekä vähintään 24 tunnin lepoaika joka toinen viikko.

Kuljettaja voi pitää lyhennetyn lepoajan vain joka toinen viikko, jos lepoajan lyhennykset korvataan vastaavalla yhtäjaksoisella lepoajalla ennen seuraavan kolmannen viikon loppua. Tämä korvaus on yhdistettävä toiseen vähintään 9 tunnin lepoaikaan.

Tavaraliikenteen kuljettajia koskevat erityissäännöt

Erityissääntöjä sovelletaan kuljettajiin, jotka toimivat kansainvälisessä tavaraliikenteessä:

Henkilöliikenteen kuljettajia koskevat erityissäännöt

Jos linja-auton kuljettaja kuljettaa satunnaisesti matkustajia ja työskentelee vähintään 24 peräkkäistä tuntia toisessa EU-maassa tai EU:n ulkopuolisessa maassa, hän voi lykätä viikoittaista lepoaikaansa. Hän voi lykätä lepoajan aloittamista enintään 12 päivää edellisen viikoittaisen lepoajan päättymisestä alkaen. Tämä sääntö tunnetaan myös ”12 päivän sääntönä” ja sitä sovelletaan ainoastaan, jos ajoneuvossa on digitaalinen tai älykäs ajopiirturi.

Kuljettajat voivat pitää lyhennetyt viikoittaiset lepoaikansa seuraavasti:

Kuljettaja voi pitää lyhennetyn lepoajan vain joka toinen viikko, jos se korvataan vastaavalla yhtäjaksoisella lepoajalla ennen seuraavan kolmannen viikon loppua. Tämä korvaus on yhdistettävä toiseen vähintään 9 tunnin lepoaikaan.

Jos ajoneuvossa on vain yksi kuljettaja, kuljettajan on pidettävä tauko joka kolmas tunti, jos ajoaika on klo 22.00 ja 6.00 välillä.

Esimerkkitapaus

Slovenialainen matkatoimiston omistaja haluaa järjestää Portugaliin suuntautuvan 10 päivän bussimatkan, jonka aikana pysähdytään myös eräissä muissa EU-maissa. Matka alkaa 11. huhtikuuta ja päättyy 21. huhtikuuta. Linja-autonkuljettaja pitää 48 tunnin tauon 9.–10. huhtikuuta ja lähtee ajamaan 11. huhtikuuta. Lepoaikoja koskevat säännöt sallivat, että hän aloittaa viikoittaisen lepoaikansa vasta matkan päättymisen jälkeen. Tämän lepoajan on kuitenkin alettava viimeistään 12 päivän kuluttua huhtikuun 11. päivän jälkeen eli viimeistään 23. huhtikuuta.

Kuljettajan paluu

Työnantajan on järjestettävä kuljettajan työ ja vapaa-aika siten, että yksittäinen matka ei kestä pidempään kuin 4 viikkoa.

EU:n sääntöjen mukaan kuljettajan on voitava työkeikan jälkeen palata joko

Kuljettaja voi itse päättää, kumpaan paikkaan hän palaa. Jos kuljettaja ei tee valintaa, työnantaja voi päättää asian hänen puolestaan.

Ajopiirturi

Ajopiirturi on laite, joka tallentaa

Työnantajan on varmistettava, että kuljettaja saa koulutuksen ajopiirturin käyttöön. Työnantajan on säilytettävä ajopiirturitiedot vähintään vuoden ajan. Tiedot on pyynnöstä toimitettava kuljettajalle ja viranomaisille.

Kysymyksiä ja vastauksia rajanylitysten manuaalisesta kirjaamisesta ajopiirturiin en

Tärkeää

Viranomaiset voivat tarkastaa ajopiirturin milloin tahansa tienvarsitarkastuksissa. Jos tietoja ei ole tallennettu asianmukaisesti, voidaan kuljetusyritykselle ja/tai kuljettajalle määrätä seuraamuksia.

Työkomennuksella oleviin eli nk. lähetetyt kuljettajat sovelletaan erityissääntöjä.

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: