Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 12/10/2017

Sairausvakuutus ulkomailla

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen EU:n täysivaltainen jäsen, ja jäsenyydestä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan edelleen täysimääräisesti.

 • EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteinen raportti 8.12.2017 – kysymyksiä ja vastauksiaEnglish
 • Brexit-aiheisia EU:n julkaisujaEnglish
 • Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen brexit-tiedotteet ja –ohjeetEnglish

EU:ssa sosiaaliturvastasi ja sairausvakuutuksestasi vastaava maa määräytyy sen mukaan, missä asut ja mitä teet (esim. opiskelija, eläkeläinen, työelämässä). Se ei siis määräydy kansallisuutesi mukaan. Varmista, että olet selvillä siitä, minkä maan sosiaaliturvajärjestelmään kuulut. Lisätietoja sosiaaliturvasta ulkomailla.

Jos olet epävarma oikeuksistasi ja haluat tarkistaa asian ennen kuin hakeudut hoitoon, ota yhteys terveydenhuollon kansalliseen yhteyspisteeseen. Niitä on vähintään yksi kussakin EU-maassa, ja ne antavat tietoa korvauksista ja mahdollisista enimmäismääristä.

Joihinkin työntekijä- ja eläkeläisryhmiin sovelletaan erityisehtoja.

Rajatyöntekijä

Jos olet nk. rajatyöntekijä eli olet työssä yhdessä EU-maassa, mutta asut toisessa, sinulla on oikeus sairaanhoitoon molemmin puolin rajaa.

Rekisteröidy ensin työskentelymaasi sairausvakuutusjärjestelmään ja pyydä sairausvakuutuksesta vastaavalta viranomaiselta S1-lomake (entinen E106-lomake). Tällä lomakkeella sinä ja huollettavasi saatte oikeuden päästä asuinmaasi terveydenhuollon piiriin.

Useimmissa EU-maissa huollettavillasi on samat oikeudet kuin sinullakin, jos työskentelet ja olet vakuutettu kyseisessä maassa.

Jos sen sijaan työskentelet ja olet vakuutettu Suomessa, Kroatiassa, Irlannissa, Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, huollettavasi saavat hoitoa työskentelymaassasi vain, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • hoito on lääketieteellisin perustein välttämätöntä maassaoleskeluaikana, kun otetaan huomioon hoidon laatu ja oleskelun oletettu kesto
 • kyseisten maiden tai viranomaisten välillä on asiaa koskeva sopimus
 • työskentelymaasi sairausvakuutuksesta vastaava viranomainen on antanut luvan etukäteen S2-lomakkeella (entisellä E112-lomakkeella).

Sairaan lapsen hoitaminen

Jos olet rajatyöntekijä ja jäät töistä pois sairaan lapsen hoitamista varten, tarkista sairausvakuutuksestasi, onko sinulla oikeutta etuisuuksiin. Oikeutta ei välttämättä ole, jos lapsesi on vakuutettu puolisosi mukana asuinmaassanne.

Lyhytaikaisella ulkomaankomennuksella olevat (alle 2 vuotta)

Jos olet lyhytaikaisella työkomennuksella ulkomailla (alle kaksi vuotta), voit halutessasi jäädä kotimaasi sairausvakuutuksen piiriin (maa, josta sinut on lähetetty työkomennukselle ja joka siis vastaa sosiaaliturvastasi).

Pyydä S1-lomake (entinen E106-lomake) kotimaasi terveydenhuoltoviranomaisilta. Näin sinulla ja perheelläsi on oikeus saada terveydenhoitoa työskentelymaassasi oleskelunne aikana.

Anna S1-lomake isäntämaasi terveydenhuoltoviranomaisille, kun olet saapunut maahan.

Ulkomaille lähetetyt virkamiehet

Jos olet ulkomailla työkomennuksella oleva virkamies, sinulla on oikeus sairaanhoitoon asuinmaassasi.

Pyydä S1-lomake (entinen E106-lomake) työskentelymaasi sairausvakuutuslaitokselta. Näin sinulla ja perheelläsi on oikeus saada terveydenhoitoa työskentelymaassasi oleskelunne aikana.

Anna S1-lomake isäntämaasi terveydenhuoltoviranomaisille, kun olet saapunut maahan.

Ulkomailla opiskelijana, tutkijana tai harjoittelijana

Jos menet toiseen EU-maahan opiskelemaan, tutkimustyöhön tai työharjoitteluun, sinulla on oltava kattava sairausvakuutus isäntämaassasi.

 • Jos et ole työssä, yksi vaihtoehto on eurooppalainen sairaanhoitokortti, jos sinulle voidaan myöntää sellainen.
 • Jos olet työssä isäntämaassasi, sinun on liityttävä sen terveydenhuoltojärjestelmään.

  Joskus myös väitöskirjaa tekeviä opiskelijoita pidetään maassa asuvina työntekijöinä eikä opiskelijoina. Tällaisessa tapauksessa heidän on liityttävä isäntämaan terveydenhuoltojärjestelmään tai otettava yksityinen sairausvakuutus.

 • Jos oma yliopistosi tai tutkimuslaitoksesi lähettää sinut tilapäisesti toisessa EU-maassa sijaitsevaan yliopistoon tai tutkimuslaitokseen, pysyt kotimaasi terveydenhuolto- ja sairausvakuutusjärjestelmässä koko oleskelusi ajan. Tällöin sinun on haettava eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai S1-lomaketta (entistä E106-lomaketta) ennen lähtöäsi.

Tarkista sairausvakuutuslaitoksesta tai kotimaasi kansallisesta yhteyspisteestä, kattaako oman maasi sairausvakuutus terveydenhoitokulusi koko ulkomailla oleskelusi ajan. Jos kattaa, hallinnolliset menettelyt voivat olla yksinkertaisempia, jos sinulla on voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Eräät kansalliset sairausvakuutuslaitokset vastaavat toisessa maassa annettavan terveydenhoidon kustannuksista vain rajallisen ajan. Näin on yleensä, jos olet yli 28- tai 30-vuotias opiskelija tai työharjoittelussa ulkomailla. Tällaisessa tapauksessa sinun on rekisteröidyttävä isäntämaasi terveydenhuoltojärjestelmään tai otettava yksityinen sairausvakuutus.

Esimerkkitapaus

Ota selvää paikallisista sosiaaliturvasäännöistä

Wim on Belgian kansalainen, joka on muuttanut Alankomaihin yliopistotutkinnon suorittamista varten. Mukanaan hänellä on voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti. Wim aikoi tehdä osa-aikatöitä opintojensa aikana. Alankomaissa työskentelevän on kuitenkin pakko ottaa maan oma perussairausvakuutus, joka maksaa noin 1 100 euroa vuodessa, vaikka hänellä olisikin voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti. Perussairausvakuutuksen kustannusten vuoksi työnteko onkin kalliimpaa kuin Wim oli odottanut.

Eläkeläinen

Terveydenhoito asuinmaassa

 • Jos saat eläkettä asuinmaastasi, sinä ja perheesi kuulutte kyseisen maan sairausvakuutusjärjestelmään riippumatta siitä, saatko eläkettä myös jostain toisesta maasta.
 • Jos et saa eläkettä tai muita tuloja asuinmaastasi, kuulut sen maan sairausvakuutusjärjestelmään, jossa sairausvakuutuksesi on ollut voimassa pisimmän aikaa.

Esimerkkitapaus

Ota selvää uuden asuinmaasi sairausvakuutusjärjestelmästä

Nicolas on asunut ja ollut töissä Ranskassa lähes koko työuransa ajan lukuun ottamatta muutamaa nuoruusvuotta, jolloin hän työskenteli Italiassa tarjoilijana.

Eläkkeelle jäätyään Nicolas muuttaa Italiaan. Hänen eläkkeensä koostuu kahdesta osasta: italialaisesta eläkkeestä, jota on kertynyt Italian-työvuosien aikana, sekä ranskalaisesta eläkkeestä, jota maksetaan Ranskan työurasta.

Koska Nicolas asuu Italiassa JA saa vanhuuseläkettä Italiasta, hän kuuluu Italian sairausvakuutusjärjestelmään. Hän ei siis enää ole Ranskan järjestelmän piirissä.

Pyydä S1-lomake (entinen E106-lomake) kyseisen maan sairausvakuutuslaitokselta.

Anna S1-lomake isäntämaasi terveydenhuoltoviranomaisille, kun olet saapunut maahan.

Todistuksella vahvistetaan oikeutesi kaikkeen terveydenhoitoon asuinmaassasi.

Terveydenhoito entisessä työskentelymaassa

Pääsääntöisesti sinulla ja perheelläsi on täysi oikeus sairaanhoitoon vain asuinmaassanne. Sinulla ja perheenjäsenilläsi on kuitenkin täysi oikeus terveydenhoitoon sekä siinä maassa, joka maksaa eläkkeesi, että nykyisessä asuinmaassasi (jos kyseessä on kaksi eri maata), jos eläkkeesi maksaa jokin seuraavista maista:

 

Itävalta

Saksa

Alankomaat

Belgia

Kreikka

Puola

Bulgaria

Unkari

Slovenia

Kypros

Islanti

Espanja

Tšekki

Liechtenstein

Ruotsi

Ranska

Luxemburg

Sveitsi

Jos maksoit eläke- ja sairausvakuutusmaksusi maassa, jota ei ole edellä olevassa luettelossa, sinulla on täysi oikeus terveydenhoitoon vain asuinmaassasi.

Entinen rajatyöntekijä

Jos viimeisin työpaikkasi oli eri maassa kuin missä asuit eli olit nk. rajatyöntekijä, seuraavat tapaukset koskevat sinua:

Hoidon jatkaminen

Eläkkeelle jäätyäsikin voit edelleen jatkaa hoitoa, joka aloitettiin työskentelymaassasi.

Tämä koskee myös huollettaviasi, jos heidän hoitonsa alkoi jossakin seuraavista maista:

 

Itävalta

Kreikka

Alankomaat

Belgia

Unkari

Puola

Bulgaria

Italia

Portugali

Kypros

Latvia

Romania

Tšekki

Liechtenstein

Slovakia

Viro

Liettua

Slovenia

Ranska

Luxemburg

Espanja

Saksa

Malta

Sveitsi

Jos haluat jatkaa entisessä työskentelymaassasi aloitettua hoitoa, sinun on toimitettava kyseisen maan terveysviranomaisille S3-lomake.

Terveydenhoito asuinmaassa ja entisessä työskentelymaassa

Jos olet ollut vähintään kaksi vuotta rajatyöntekijänä eläkkeelle jäämistäsi edeltävien viiden vuoden aikana, sinulla on oikeus terveydenhoitoon sekä asuinmaassasi että entisessä työskentelymaassasi.

Tämä koskee myös huollettaviasi, jos sekä nykyinen asuinmaasi että entinen työskentelymaasi kuuluvat molemmat seuraaviin maihin:

 

Itävalta

Saksa

Espanja

Belgia

Luxemburg

Ranska

Portugali

Jos matkustat entiseen työskentelymaahasi saadaksesi siellä sairaanhoitoa, eikä kyseinen maa enää vastaa terveydenhoitokustannuksistasi, sinun on toimitettava sen terveysviranomaisille S3-lomake. Pyydä S3-lomake sairausvakuutuslaitokseltasi.

Kansalliset terveydenhuoltojärjestelmät poikkeavat toisistaan huomattavasti eri puolilla Eurooppaa

EU-maat saavat vapaasti määrittää etuuksien saantia ja palveluiden käyttöoikeuksia koskevat sääntönsä. Jos esimerkiksi tarvitset sairaanhoitoa nykyisessä asuinmaassasi, sinulla ei luultavasti ole oikeutta saada täsmälleen samaa palvelua samaan hintaan kuin kotimaassasi.

Ota selvää isäntämaasi sosiaaliturvajärjestelmästä tai ota yhteyttä kansalliseen yhteyspisteeseen. Näin vältät ongelmat ja väärinkäsitykset, joilla saattaa olla pahimmillaan vakavia seurauksia.

Esimerkkitapaus

Ota selvää uuden asuinmaasi sosiaaliturvajärjestelmästä

Susanne oli koko työuransa töissä Saksassa ja muutti eläkkeelle jäätyään Espanjaan. Sairastuttuaan hän teki sopimuksen yksityisen kotisairaanhoitopalvelun kanssa, koska Espanjassa ei ole julkista kotisairaanhoitoa kattavaa vakuutusjärjestelmää.

Osa kustannuksista korvattiin Susannen saksalaisesta kotisairaanhoitovakuutuksesta, mutta Susannen maksettavaksi jäänyt osuus oli huomattavasti korkeampi kuin se, joka häneltä olisi veloitettu, jos hän olisi jäänyt asumaan Saksaan. Tämä johtui Saksan ja Espanjan etuusjärjestelmien välisistä eroista.

Erot työkyvyttömyysasteen arvioinnissa

Jos haet työkyvyttömyyseläkettä tai -etuutta, jokainen maa, jossa olet ollut töissä, voi haluta tutkia työkyvyttömyytesi erikseen. Yhdessä maassa sinut saatetaan arvioida vakavasti työkyvyttömäksi, toisessa taas sinua ei välttämättä pidetä työkyvyttömänä lainkaan.

Lisätietoa työkyvyttömyyseläkkeistäEuroopassa.

Katso myös:

Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa