Tarkistettu viimeksi: 23/11/2022

Sairausvakuutus ulkomailla

EU:ssa sosiaaliturvastasi ja sairausvakuutuksestasi vastaava maa määräytyy sen mukaan, missä asut ja mitä teet (esim. opiskelija, eläkeläinen, työelämässä). Se ei siis määräydy kansallisuutesi mukaan. Jos muutat ulkomaille, varmista, että olet selvillä siitä, minkä maan sosiaaliturvajärjestelmään kuulut. Lisätietoja sosiaaliturvasta ulkomailla.

Jos olet epävarma oikeuksistasi ja haluat tarkistaa asian ennen kuin hakeudut sairauden vuoksi hoitoon, ota yhteys kansalliseen yhteyspisteeseen.

Joihinkin työntekijä- ja eläkeläisryhmiin sovelletaan erityisehtoja.

Rajatyöntekijä

Jos työskentelet jossakin EU-maassa (tai Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, Sveitsissä tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa) ja asut toisessa, sinulla on oikeus sairaanhoitoon molemmissa maissa samoin edellytyksin kuin näissä maissa vakuutetuilla henkilöillä.

Rekisteröidy ensin työskentelymaasi sairausvakuutusjärjestelmään ja pyydä sairausvakuutuksesta vastaavalta viranomaiselta S1-lomake (entinen E106-lomake). Tällä lomakkeella saat oikeuden päästä asuinmaasi terveydenhuollon piiriin.

Sairausvakuutuksestasi riippuen on mahdollista, että myös perheenjäsenesi ovat oikeutettuja terveydenhoitoon, jos he asuvat jossakin EU-maassa. Jos olet rajatyöntekijä, joka asuu jossakin EU-maassa ja tekee töitä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Islannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa tai Kroatiassa, perheenjäsenesi on näissä maissa oikeutettu saamaan hoitoa tietyissä tapauksissa (esim. oleskelunsa aikana välttämätön hoito).

Sairaan lapsen hoitaminen

Jos olet rajatyöntekijä ja jäät pois töistä hoitaaksesi sairasta lasta, tarkista sairausvakuutusjärjestelmästäsi, onko sinulla oikeutta etuisuuksiin. Oikeutta ei välttämättä ole, jos lapsesi on vakuutettu puolisosi mukana asuinmaassanne.

Lyhytaikainen työkomennus ulkomailla (alle 2 vuotta)

Jos olet lyhytaikaisella työkomennuksella ulkomailla (alle 2 vuotta), voit halutessasi jäädä kotimaasi sairausvakuutuksen piiriin (maa, josta sinut on lähetetty työkomennukselle).

Jos muutat maahan, jossa olet lähetettynä työntekijänä, pyydä S1-lomaketta (entinen E106-lomake) kotimaasi sairausvakuutuslaitoksesta. Sillä todistat, että sinulla ja perheelläsi on oikeus saada terveydenhoitoa asumisenne ajan.

Kun saavut työskentelymaahasi, toimita S1-lomake siellä paikalliselle sairausvakuutuslaitokselle.

Useammassa maassa työskentelevät

Jos työskentelet useassa EU-maassa, mutta teet vähintään 25 prosenttia työstäsi (työajan ja/tai tulojen perusteella laskettuna) asuinmaassasi, kuulut pääsääntöisesti asuinmaasi sosiaaliturvajärjestelmään.

Joihinkin tilanteisiin sovelletaan kuitenkin erityissääntöjä, esimerkiksi jos työnantajasi sijaitsee muualla kuin asuinmaassasi tai toimit itsenäisenä ammatinharjoittajana asuinmaasi ulkopuolella. Lisätietoja sosiaaliturvasta ulkomailla.

Ulkomailla opiskelijana, tutkijana tai harjoittelijana

Jos menet toiseen EU-maahan opiskelemaan, tutkimustyöhön tai työharjoitteluun, sinulla on oltava kattava sairausvakuutus isäntämaassasi.

 • Jos et ole työssä, eurooppalainen sairaanhoitokorttiLinkki johtaa toiselle sivustolle voi olla käytännöllinen ratkaisu, jos olet oikeutettu korttiin.
 • Jos olet työssä isäntämaassasi, sinun on liityttävä kyseisen maan sairausvakuutusjärjestelmään.

  Tärkeää

  Joskus myös väitöskirjaa tekeviä opiskelijoita pidetään maassa asuvina työntekijöinä eikä opiskelijoina. Tällaisessa tapauksessa heidän on liityttävä isäntämaan terveydenhuoltojärjestelmään tai otettava yksityinen sairausvakuutus.

 • Jos oma yliopistosi tai tutkimuslaitoksesi lähettää sinut tilapäisesti (alle 2 vuotta) toisessa EU-maassa sijaitsevaan yliopistoon tai tutkimuslaitokseen, pysyt kotimaasi sairausvakuutusjärjestelmässä koko oleskelusi ajan. Ennen lähtöä sinun on haettava eurooppalaista sairaanhoitokorttiaLinkki johtaa toiselle sivustolle tai, jos olet muuttamassa maahan, johon olet lähetettynä, S1-lomaketta (entinen E106-lomake).

Tarkista sairausvakuutuslaitoksesta tai kotimaasi kansallisesta yhteyspisteestä, kattaako oman maasi sairausvakuutus terveydenhoitokulusi koko ulkomailla oleskelusi ajan. Jos kattaa, hallinnolliset menettelyt voivat olla yksinkertaisempia, jos sinulla on voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Eräät kansalliset sairausvakuutuslaitokset vastaavat toisessa EU-maassa annettavan terveydenhoidon kustannuksista vain rajallisen ajan. Näin on yleensä, jos olet yli 28- tai 30-vuotias opiskelija tai työharjoittelussa ulkomailla. Tällaisessa tapauksessa sinun on rekisteröidyttävä isäntämaassasi paikalliseen sairausvakuutusjärjestelmään tai otettava yksityinen sairausvakuutus.

Eläkeläinen

Terveydenhoito asuinmaassa

 • Jos saat eläkettä asuinmaastasi, sinä ja perheesi kuulutte kyseisen maan sairausvakuutusjärjestelmään, vaikka saisitkin eläkettä myös jostain toisesta maasta.
 • Jos et saa eläkettä tai muita tuloja asuinmaastasi, sinä ja perheenjäsenesi saatte sairaanhoitoa asuinmaassanne sillä edellytyksellä, että olisitte oikeutettuja sairaanhoitoon siinä maassa, joka maksaa eläkkeesi.
  – Pyydä S1-lomake (entinen E106-lomake) sen maan sairausvakuutuslaitokselta, joka maksaa eläkkeesi.
  – Kun saavut uuteen asuinmaahasi, toimita S1-lomake rekisteröitäväksi sikäläiseen sairausvakuutuslaitokseen. Todistuksella vahvistetaan oikeutesi kaikkeen terveydenhoitoon asuinmaassasi.
   

Esimerkkitapaus

Ota selvää, minkä maan terveydenhuoltojärjestelmään kuulut

Nicolas on asunut ja ollut töissä Ranskassa lähes koko työuransa ajan lukuun ottamatta muutamaa nuoruusvuotta, jolloin hän työskenteli Italiassa tarjoilijana.

Eläkkeelle jäätyään Nicolas muutti Italiaan. Hänen eläkkeensä koostuu sen vuoksi kahdesta osasta: italialaisesta eläkkeestä, jota on kertynyt Italian-työvuosien aikana, sekä ranskalaisesta eläkkeestä, jota maksetaan Ranskan työurasta.

Koska Nicolas asuu Italiassa JA saa vanhuuseläkettä Italiasta, hän kuuluu Italian sairausvakuutusjärjestelmään. Hän ei siis enää ole Ranskan järjestelmän piirissä.

Terveydenhoito entisessä työskentelymaassa

Pääsääntöisesti sinulla ja perheelläsi on täysi oikeus sairaanhoitoon vain asuinmaassanne. Sinulla ja perheenjäsenilläsi on kuitenkin oikeus terveydenhoitoon sekä siinä maassa, joka maksaa eläkkeesi, että nykyisessä asuinmaassasi (jos kyseessä on kaksi eri maata), jos eläkkeesi maksaa jokin seuraavista maista:

 
 

Itävalta

Saksa

Alankomaat

Belgia

Kreikka

Puola

Bulgaria

Unkari

Slovenia

Kypros

Islanti

Espanja

Tšekki

Liechtenstein

Ruotsi

Ranska

Luxemburg

Sveitsi

Tärkeää

Jos eläkkeesi maksava maa ei ole edellä olevassa luettelossa, sinulla on täysi oikeus terveydenhoitoon vain asuinmaassasi.

Eläkkeellä oleva rajatyöntekijä

Jos olet jäänyt eläkkeelle vanhuuden tai työkyvyttömyyden vuoksi ja viimeisin työpaikkasi oli eri maassa kuin missä asuit eli olit nk. rajatyöntekijä, seuraavat tapaukset koskevat sinua:

Hoidon jatkaminen

Eläkkeelle jäätyäsikin voit edelleen jatkaa hoitoa, joka aloitettiin työskentelymaassasi.

Tämä koskee myös huollettaviasi, jos heidän hoitonsa alkoi jossakin seuraavista maista:

 
 

Itävalta

Kreikka

Alankomaat

Belgia

Unkari

Puola

Bulgaria

Italia

Portugali

Kypros

Latvia

Romania

Tšekki

Liechtenstein

Slovakia

Viro

Liettua

Slovenia

Ranska

Luxemburg

Espanja

Saksa

Malta

Sveitsi

Jos haluat jatkaa entisessä työskentelymaassasi aloitettua hoitoa, sinun on toimitettava kyseisen maan sairausvakuutusviranomaisille S3-lomake.

Terveydenhoito asuinmaassa ja entisessä työskentelymaassa

Jos olet ollut vähintään kaksi vuotta rajatyöntekijänä eläkkeelle jäämistäsi edeltävien viiden vuoden aikana, sinulla on oikeus terveydenhoitoon sekä asuinmaassasi että entisessä työskentelymaassasi.

Tämä koskee myös huollettaviasi, jos sekä nykyinen asuinmaasi että entinen työskentelymaasi kuuluvat molemmat seuraaviin maihin:

 
 

Itävalta

Saksa

Espanja

Belgia

Luxemburg

Ranska

Portugali

Jos matkustat entiseen työskentelymaahasi saadaksesi siellä sairaanhoitoa, eikä kyseinen maa enää vastaa terveydenhoitokustannuksistasi, sinun on toimitettava sen terveysviranomaisille S3-lomake. Pyydä S3-lomake sairausvakuutuksestasi vastaavalta viranomaiselta.

Työnhaku

Jos saat työttömyysetuuksia jostakin EU-maasta ja päätät muuttaa toiseen EU-maahan hakemaan työtä, sinun on hankittava eurooppalainen sairaanhoitokortti itsellesi ja perheenjäsenillesi ennen kuin muutat ulkomaille. Eurooppalainen sairaanhoitokortti oikeuttaa sinut ja perheenjäsenesi saamaan välttämätöntä sairaanhoitoa (esim. hätätapauksissa) ainoastaan niin kauan kuin saat työttömyyskorvausta.

Jos sinulla ei ole sairausvakuutusta missään EU-maassa ja päätät muuttaa toiseen EU-maahan työnhakuun, sosiaaliturvalaitosten on päätettävä, mihin järjestelmään kuulut. Todennäköisesti siirryt sen maan terveydenhuoltojärjestelmään, johon muutat.

Lisätietoja sosiaaliturvasta ulkomailla.

Kansalliset terveydenhuoltojärjestelmät poikkeavat toisistaan huomattavasti eri puolilla Eurooppaa

EU-maat saavat vapaasti määrittää etuuksien saantia ja terveyspalveluiden käyttöoikeutta koskevat sääntönsä.

Ota selvää isäntämaasi sosiaaliturvajärjestelmästä tai ota yhteyttä kansalliseen yhteyspisteeseen. Näin vältät ongelmat ja väärinkäsitykset, joilla saattaa olla pahimmillaan vakavia seurauksia.

Esimerkkitapaus

Ota selvää uuden asuinmaasi sosiaaliturvajärjestelmästä

Susanne oli koko työuransa töissä Saksassa ja muutti eläkkeelle jäätyään Espanjaan. Kun hän sairastui, hän turvautui yksityiseen kotisairaanhoitopalveluun, koska Espanjassa ei ole julkisen vakuutusjärjestelmän kattamaa kotisairaanhoitoa.

Osa kustannuksista korvattiin Susannen saksalaisesta kotisairaanhoitovakuutuksesta, mutta Susannen maksettavaksi jäänyt osuus oli huomattavasti korkeampi kuin se, joka häneltä olisi veloitettu, jos hän olisi jäänyt asumaan Saksaan. Tämä johtui Saksan ja Espanjan etuusjärjestelmien välisistä eroista.

Erot työkyvyttömyysasteen arvioinnissa

Jos haet työkyvyttömyyseläkettä tai -etuutta, jokainen maa, jossa olet ollut töissä, voi haluta tutkia työkyvyttömyytesi erikseen. Yhdessä maassa sinut saatetaan arvioida vakavasti työkyvyttömäksi, toisessa taas sinua ei välttämättä pidetä työkyvyttömänä lainkaan.

Lisätietoa työkyvyttömyyseläkkeistä Euroopassa.

Ks. myös:

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: