Tarkistettu viimeksi: 16/11/2022

Ennalta suunniteltu sairaanhoito ulkomailla

Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus hakeutua esimerkiksi erikoislääkärin vastaanotolle tai kirurgiseen toimenpiteeseen tai hoidattaa sairauttasi toisessa EU-maassa ja saada siitä korvausta sairausvakuutuslaitokseltasi.

Suunniteltua sairaanhoitoa toisessa EU-maassa voi saada kahdella tavalla:

Vaihtoehto 1 – S2-lomake

S2-lomakkeella sairausvakuutuslaitoksesi korvaa toisessa EU-maassa annettavan hoidon kustannukset suoraan.
Tämä vaihtoehto koskee ainoastaan julkisen terveydenhuollon piirissä annettavaa hoitoa. Ennen hakeutumista hoitoon ulkomaille sinun on aina pyydettävä oman maasi sairausvakuutuslaitokselta ennakkolupa (S2-lomake). Sairausvakuutuslaitoksesi on annettava ennakkolupa, jos hakemasi hoito kuuluu sairausvakuutuksesi piiriin mutta sitä ei voida antaa sinulle omassa maassasi lääketieteellisesti perustellussa määräajassa. 

Jos olet saanut sairausvakuutuslaitokseltasi S2-lomakkeen, hoidon kustannukset katetaan hoitomaan sääntöjen mukaisesti. Korvausmenettely hoidetaan kyseisten maiden sairausvakuutuslaitosten kesken. Periaatteessa sinun ei tarvitse maksaa hoidosta. 

Tärkeää

Jos hoitomaassa vakuutettuina olevien henkilöiden on maksettava kyseisestä hoidosta, myös sinun on maksettava siitä ja saat myöhemmin korvauksen kyseisen hoitomaan ehtojen ja korvausmäärien mukaisesti.

Vaihtoehto 2 – korvauksenhaku hoidon jälkeen

Voit myös itse maksaa ennalta suunnitellusta sairaanhoidostasi ja saada osan tai kaikki kulut korvatuiksi kotimaahan palattuasi. Järjestelmää sovelletaan sekä julkisiin että yksityisiin terveydenhuollon tarjoajiin, jotka toimivat toisessa EU-maassa.


Saat korvausta sen prosenttimäärän mukaisesti, jota sovelletaan samaan hoitoon siinä maassa, jossa olet vakuutettu. Jos sairausvakuutuksesi on maassa, jossa ei ole korvausjärjestelmää, kansallisen sairausvakuutuslaitoksesi maksama korvaus perustuu hoidosta kansalliselle terveydenhuoltojärjestelmälle aiheutuviin kustannuksiin.

Tärkeää

Tarvitsemasi hoidon tyypistä ja oman maasi säännöistä riippuen voit mahdollisesti tarvita myös ennakkoluvan sairausvakuutuslaitokseltasi. Kukin EU-maa vastaa tämän vaihtoehdon mukaisesta ennakkolupajärjestelmästä kansallisella tasolla. Monissa EU-maissa tarvitaan ennakkolupa, jos hoito edellyttää yöpymistä sairaalassa tai kalliita lääkinnällisiä laitteita. Ennakkolupaa ei voida vaatia esimerkiksi käyntiin lääkärin vastaanotolla.

Kysy sairausvakuutuslaitokseltasi tai kansallisesta yhteyspisteestäsi, tarvitsetko ennakkolupaa. Ohessa on myös linkkejä luetteloihin hoidoista, jotka edellyttävät ennakkolupaa eri EU-maissa. Lupa on myönnettävä, jos joudut muussa tapauksessa odottamaan hoitoa liian kauan omassa maassasi. Hakemusta käsitellessään sairausvakuutuslaitoksen on myös arvioitava, voidaanko sinulle antaa S2-lupalomake.

Vaihtoehto 1 yhdessä S2-lomakkeen kanssa on yleensä sinulle suotuisin vaihtoehto silloin, jos hoitomaassa vakuutettujen henkilöiden ei tarvitse maksaa samasta hoidosta tai jos kotimaasi korvaussäännöt ovat edullisemmat kuin hoitomaan säännöt. Jälkimmäisessä tapauksessa sinulla on oikeus saada lisäkorvaus sairausvakuutuslaitokseltasi. Huomaa kuitenkin, että jos tarvitset yksityistä terveydenhuoltoa, ainoastaan vaihtoehto 2 on mahdollinen.

Lisätietoa ennalta suunnitellun sairaanhoidon maksuista ja korvauksista

Esimerkkitapaus

Ole yhteydessä oman maasi kansalliseen yhteyspisteeseen ja sairausvakuutuslaitokseesi ennen kuin hakeudut hoitoon

Aurélie asuu Ranskassa. Hänen on mentävä kirurgiseen toimenpiteeseen, ja hän on saanut selville, että Luxemburgissa, jossa hänen vanhempansa asuvat, on tällaisessa toimenpiteessä tarvittavaa osaamista. Hän on löytänyt sopivan erikoislääkärin, joka ottaa potilaita vastaan julkisen terveydenhuollon sairaalassa lähellä hänen vanhempiensa kotia. Mutta hän ei ole varma, mitä järjestelyjä hänen pitää tehdä päästäkseen sinne hoitoon.

Aurélie päätti ottaa yhteyttä Ranskan kansalliseen yhteyspisteeseen ja omaan sairausvakuutuslaitokseensa. Hän sai tarvitsemansa tiedot, ja saattoi niiden perusteella hakea ennakkolupaa toimenpiteeseen. Jos hänelle myönnetään lupa, hän voi järjestää hoidon suoraan luxemburgilaisen sairaalan kanssa.

Hoidon järjestäminen ulkomailla, jos et tarvitse ennakkolupaa sairausvakuutuslaitokseltasi

1. Tarkista, mitä sairausvakuutuksesi korvaa ja

2. Etsi tarvitsemiesi terveyspalveluiden tarjoaja

Sinun on löydettävä terveyspalvelujen tarjoaja (sairaala, hoitolaitos tms.), jolta voit saada tarvitsemaasi hoitoa toisessa EU-maassa. Voit

Muista, että muiden EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmät ja oman maasi järjestelmä eivät välttämättä toimi samalla tavoin. Kun saat ennalta suunniteltua hoitoa ilman S2-lomaketta toisessa EU-maassa, sinua saatetaan kohdella yksityispotilaana ja veloittaa vastaavilla yksityispotilaan hinnoilla, kun taas korvaus maksetaan aina oman maasi julkisen terveydenhuollon hintojen mukaan. Tällaisessa tapauksessa sinun on itse katettava mahdolliset erot kustannuksissa.

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: