Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 12/10/2017

Ennalta suunniteltu sairaanhoito ulkomailla

Sinulla on oikeus hakeutua esimerkiksi erikoislääkärin vastaanotolle tai kirurgiseen toimenpiteeseen tai hoidattaa sairauttasi toisessa EU-maassa samoilla ehdoilla ja samaan hintaan kuin kyseisessä maassa asuvilla kansalaisilla.

Jotkin maat voivat kuitenkin kieltäytyä korvaamasta tietyntyyppistä ulkomailla saatua hoitoa (esim. sairaalahoitoa tai erittäin erikoistunutta ja kallista hoitoa). Useimmissa tapauksissa sinun on saatava sairausvakuutuslaitokseltasi ennakkolupa ennen kuin voit hakeutua ennalta suunniteltuun hoitoon ulkomaille.

Riippuen siitä, minkätyyppistä hoitoa tarvitset ja mitä kansallisia sääntöjä maassasi sovelletaan, voit saada kustannuksesi osittain tai kokonaan korvatuiksi. Lisätietoa maksuista ja korvauksista

Kun haluat ennalta suunniteltua hoitoa toisessa EU-maassa

1. Tarkista, mitä sairausvakuutuksesi korvaa

Ennen kuin hakeudut hoitoon ulkomaille, sinun on

  • selvitettävä, onko sinulla oikeus kyseiseen hoitoon kotimaassasi
  • selvitettävä, tarvitsetko ennakkoluvan sairausvakuutuslaitokseltasi (useimmiten sairaalahoitoa vaativissa tapauksissa edellytetään ennakkolupaa)
  • selvitettävä, korvataanko hoitokustannukset, ja missä määrin ne mahdollisesti korvataan.

2. Etsi tarvitsemiesi terveyspalveluiden tarjoaja

Sinun on löydettävä terveyspalvelujen tarjoaja (sairaala, hoitolaitos tms), jolta voit saada tarvitsemaasi hoitoa toisessa EU-maassa. Voit

Muista, että muiden EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmät ja oman maasi järjestelmä eivät välttämättä toimi samalla tavoin.

Esimerkkitapaus

Ole yhteydessä oman maasi kansalliseen yhteyspisteeseen ja sairausvakuutuslaitokseesi ennen kuin hakeudut hoitoon

Aurélie asuu Ranskassa. Hänen on mentävä kirurgiseen toimenpiteeseen, ja hän tietää, että Luxemburgissa, jossa hänen vanhempansa asuvat, on tällaisessa toimenpiteessä tarvittavaa osaamista. Hän löytää sopivan erikoislääkärin, joka ottaa potilaita vastaan julkisessa sairaalassa lähellä hänen vanhempiensa kotia. Mutta hän ei ole varma, mitä järjestelyjä hänen pitää tehdä päästäkseen sinne hoitoon.

Aurélie ottaa yhteyttä Ranskan kansalliseen yhteyspisteeseen ja omaan sairausvakuutuslaitokseensa. Hän saa tarvitsemansa tiedot, ja voi niiden perusteella hakea ennakkolupaa toimenpiteeseen. Jos hänelle myönnetään lupa, hän voi järjestää hoidon suoraan luxemburgilaisen sairaalan kanssa.

Julkiset kuulemismenettelyt
    Tarvitsetko asiantuntija-apua?
    Apua ja neuvontaa