Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 26/10/2017

Usein kysyttyä – Ennalta suunniteltu sairaanhoito ulkomailla

 • Haluaisin mennä ennalta suunniteltuun hoitoon toiseen EU-maahan. Mitä minun on tehtävä?

  Tarkista ensin, korvaako oman maasi sairausvakuutusjärjestelmä suunnitellun hoidon. Jos hoitokustannukset voidaan korvata, valitse haluamasi korvaustapa.

  Vaihtoehto 1 – ennakkolupa

  Hoitokustannukset korvataan sen maan ehtojen ja korvausmäärien mukaisesti, jossa hoito tapahtuu. Tämä vaihtoehto koskee julkisen terveydenhuollon piirissä annettavaa hoitoa. Sinun on pyydettävä oman maasi sairausvakuutuslaitokselta ennakkolupa (S2-lomake) ennen kuin hakeudut hoitoon ulkomaille.

  Jos sinulla on kansallisen lainsäädännön mukaan oikeus pyytämääsi hoitoon, mutta sitä ei voida antaa lääketieteellisesti kohtuullisessa ajassa, sairausvakuutuslaitoksesi on myönnettävä lupa hoitoon ulkomailla. Jos sinulla ei ole automaattisesti oikeutta kyseiseen hoitoon, kansallinen sairausvakuutuslaitos voi kieltäytyä antamasta ennakkolupaa.

  Jos sairausvakuutuslaitoksesi on toimittanut sinulle S2-lomakkeen, hoidon kustannukset korvataan hoitomaan sääntöjen mukaisesti. Korvausmenettely hoidetaan kyseisten maiden sairausvakuutuslaitosten kesken, joten sinun ei yleensä itse tarvitse maksaa hoidosta.

  Vaihtoehto 2 – korvauksenhaku hoidon jälkeen

  Voit maksaa hoitokulut itse ja hakea niistä korvausta jälkikäteen sen maan korvausmäärien mukaisesti, jossa olet vakuutettu. Jos sairausvakuutuksesi on maassa, jossa ei ole korvausjärjestelmää, korvaus perustuu sairausvakuutuslaitoksesi kattamiin hoidon kustannuksiin. Tämä vaihtoehto koskee niin julkisia kuin yksityisiäkin hoitopalveluita tarjoavia sairaaloita ja klinikoita.

  Joissakin harvoissa tapauksissa voit joutua pyytämään ennakkolupaa. Asia kannattaa tarkistaa sairausvakuutuslaitoksestasi tai kansallisesta yhteyspisteestä. Lupa on myönnettävä, jos joudut muussa tapauksessa odottamaan hoitoa liian kauan omassa maassasi.

 • Minulla on harvinainen sairaus, jota ei voida hoitaa kotimaassani. Kansallinen terveydenhuoltojärjestelmäni ei myöskään kata sen hoitoa. Korvaako sairausvakuutuslaitokseni hoidon toisessa EU-maassa?

  Ulkomailla saamasi hoidon kustannukset korvataan vain siinä tapauksessa, että kyseisen hoidon kustannukset kuuluvat oman maasi sosiaaliturvajärjestelmän korvausten piiriin. Jos näin ei ole, oman maasi sairausvakuutuslaitoksen ei tarvitse myöntää lupaa ulkomailla tapahtuvaan hoitoon eikä korvata sen kustannuksia (vaikka se halutessaan voi näin tehdäkin).

  Ota yhteyttä kansallisiin viranomaisiin ja pyydä lisätietoja.

Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa