Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 26/10/2017

Mistoqsijiet frekwenti - FAQs - Trattament mediku ppjanat barra pajjiżek

 • Nixtieq immur f'pajjiż ieħor tal-UE għal proċedura medika ppjanata. Xi rrid nagħmel?

  L-ewwel iċċekkja li s-sistema tas-saħħa nazzjonali jew l-assigurazzjoni tiegħek tkopri t-trattament ippjanat. Imbagħad, trid tiddeċiedi kif tixtieq li jiġu koperti l-ispejjeż tat-trattament.

  Opzjoni 1 - awtorizzazzjoni minn qabel

  Se tiġi rimborżat skont il-kundizzjonijiet u r-rati ta' rimborż fil-pajjiż fejn isir it-trattament. Jekk tagħżel din l-opzjoni, ikollok aċċess għall-kura tas-saħħa pubblika, u jkollok bżonn tapplika għand il-korp tal-assigurazzjoni tas-saħħa nazzjonali tiegħek għal awtorizzazzjoni minn qabel (formola S2) biex issiefer għat-trattament.

  Jekk għandek id-dritt, skont il-liġi nazzjonali, għat-trattament li qed tapplika għalih, iżda dan ma jistax jingħata fi żmien medikament raġonevoli, l-awtorizzazzjoni għandha tingħata. Jekk m'intix intitolat awtomatikament għat-trattament, madankollu, il-korp ta' assigurazzjoni tas-saħħa nazzjonali jista' jiddeċiedi li jirrifjuta l-awtorizzazzjoni.

  Jekk ksibt il-formola S2, l-ispejjeż tat-trattament se jiġu rimborżati skont ir-regoli fil-pajjiż fejn tkun trattat. Din imbagħad tiġi trattata mill-istituzzjonijiet rilevanti f'pajjiżek u fil-pajjiż ta' trattament biex b'hekk normalment ma jkollokx tħallas bil-quddiem.

  Opzjoni 2 - titlob rimborż wara t-trattament

  Tista' tagħżel li tħallas bil-quddiem għat-trattament tiegħek u titlob rimborż aktar tard skont ir-rati ta' rimborż applikati għall-istess trattament fil-pajjiż fejn int assigurat. Jekk int assigurat f'pajjiż li ma jużax ir-rimborż, se jkun hemm tariffa li tindika l-ispiża ta' dak it-trattament għas-sistema. Ma jimpurtax jekk l-isptar jew klinika li se tkun qed tittrattak tkunx pubblika jew privata.

  F'ċerti każijiet limitati jista' jkollok tapplika għal awtorizzazzjoni minn qabel - iċċekkja dan mal-korp tal-assigurazzjoni tas-saħħa tiegħek jew mal- Punt ta' Kuntatt Nazzjonali. Għal darb'oħra, l-applikazzjoni tiegħek trid tingħata inkella jkollok tistenna wisq għat-trattament f'pajjiżek.

 • Jien inbati minn marda rari li ma tistax tiġi trattata f'pajjiżi. Lanqas biss hija koperta bis-sistema nazzjonali tal-kura tas-saħħa. L-assigurazzjoni tas-saħħa tiegħi tkopri operazzjoni f'pajjiż ieħor tal-UE?

  L-ispiża tat-trattament tiegħek f'pajjiż ieħor tkun koperta biss jekk is-sistema ta' sigurtà soċjali nazzjonali fil-pajjiż fejn int assigurat tkopriha. Jekk le, il-korp nazzjonali tal-assigurazzjoni tas-saħħa tiegħek mhux obbligat jawtorizza trattament barra mill-pajjiż jew li jirrimborża l-ispejjeż (għalkemm, naturalment, jista' jagħżel li jagħmel dan).

  Ikkuntattja l-awtoritajiet nazzjonali tiegħek biex issir taf x'għażliet għandek.

Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett
Organizzar ta' trattament mediku ppjanat f'pajjiż barrani
Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri