L-aħħar verifika: 21/06/2022

Skola

Jekk tmur tgħix f'pajjiżi ieħor tal-UE bi tfal żgħar, ikollok bżonn tifhem kif se ssibilhom skola.

Kif inhuma l-iskejjel fil-pajjiż fejn sejjer, hemm xi ħtiġijiet speċjali biex it-tfal tiegħek - li mhumiex ċittadini ta' dak il-pajjiż - ikunu jistgħu jinkitbu? Kif se jkampaw it-tfal tiegħek fit-tagħlim f' lingwa li (għadhom) ma jafux?

Sib aktar tagħrif fuq:

Ikkondividi din il-paġna: