L-aħħar verifika: 05/06/2020

Id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru

Id-drittijiet tal-passiġġieri u l-coronavirus

Id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru tal-UE japplikaw:

L-UE tfisser is- 27 pajjiż tal-UE, inklużi l-Guadeloupe, il-Guyana Franċiża, Martinique, il-Gżira ta' Réunion, Mayotte, Saint-Martin (l-Antilli Franċiżi), l-Azores, Madeira u l-Gżejjer Kanarji, kif ukoll l- Iżlandaen, in- Norveġjaen, l-Iżvizzera u r-Renju Unit. Ma tinkludix il-Gżejjer Faeroe, l-Isle of Man u ċ-Channel Islands.

It-titjiriet lejn id-destinazzjoni u tar-ritorn huma dejjem meqjusin bħala titjiriet separati anke jekk kienu bbukkjati bħala parti minn prenotazzjoni waħda. F'xi każijiet, il-linja tal-ajru li topera t-titjira (magħrufa wkoll bħala t-trasportatur tal-ajru li qed jopera) tista' ma tkunx l-istess waħda minn fejn tkun xtrajt il-biljett tiegħek. F'każ ta' kwalunkwe diffikultajiet, il-linja tal-ajru li topera t-titjira tiegħek biss tista' tinżamm responsabbli. F'każijiet fejn linja tal-ajru tikri (taħt kiri bl-ekwipaġġ) inġenju tal-ajru inkluż l-ekwipaġġ minn linja tal-ajru oħra, il-linja tal-ajru li tikri l-inġenju tal-ajru għandha responsabbiltà operazzjonali għat-titjira u hija meqjusa bħala l-linja tal-ajru li topera skont ir-regoli tal-UE (speċifikament ir-Regolament 261/2004).

Kif tista' titlob id-drittijiet tiegħek?

Rifjut tal-imbark

Tista' tiġi rifjutat l-imbark:

 • Għal raġunijiet ta' sikurezza, sigurtà jew ta' saħħa (pereżempju jekk ma infurmajtx minn qabel lil-linja tal-ajru b'xi allerġija severa) jew jekk m'għandekx id-dokumenti tal-ivvjaġġar it-tajbin (aktar informazzjoni dwar id- dokumenti li għandek bżonn biex tivvjaġġa fl-Ewropa)
 • Jekk ma ħadtx it-titjira tad-destinazzjoni ta' prenotazzjoni li kienet tinkludi titjira tar-ritorn
 • Jekk ma ħadtx titjira/titjiriet oħra inklużi fi prenotazzjoni b'titjiriet konsekuttivi
 • Jekk m'għandekx id-dokumentazzjoni rilevanti għall-annimal domestiku tiegħek meta dan jivvjaġġa miegħek

Jekk ippreżentajt ruħek fil-ħin għaċ-check-in bi prenotazzjoni valida ta' titjira u bid-dokumentazzjoni tal-ivvjaġġar u tiġi rifjutat l-imbark minħabba bbukkjar żejjed jew raġunijiet operazzjonali, u ma tirrinunzjax volontarjament li ċċedi postok, inti intitolat għal:

Avviż stampat jew elettroniku li jinformak dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru tal-UE għandu jintwera b'mod ċar fid-desk taċ-check-in tal-ajruport, fil-kiosks taċ-check-in u online. Jekk ġejt rifjutat l-imbark, it-titjira tiegħek ġiet ikkanċellata, kellek tistenna aktar minn sagħtejn mit-tluq jew tasal tard ħafna fid-destinazzjoni finali tiegħek, il-linja tal-ajru għandha tagħtik avviż stampat li jistipula r-regoli għall-kumpens u l-assistenza.

Titjira kkanċellata

Ikun hemm kanċellazzjoni meta:

 • l-iskeda oriġinali tat-titjira tiegħek tiġi abbandunata u tiġi trasferit għal titjira skedata oħra
 • l-ajruplan telaq iżda kellu jirritorna fl-ajruport tat-tluq u ġejt trasferit f'titjira oħra
 • it-titjira tiegħek tasal f'ajruport li mhuwiex id-destinazzjoni finali indikat fuq il-biljett tiegħek, ħlief meta:
  • Aċċettajt rotta differenti (b'kundizzjonijiet kumparabbli ta' trasport mal-ewwel opportunità) lejn l-ajruport tad-destinazzjoni finali oriġinali tiegħek jew għal kwalunkwe destinazzjoni oħra li qbilt dwarha. F'dan il-każ jitqies bħala dewmien u mhux bħala kanċellazzjoni.
  • L-ajruport tal-wasla u l-ajruport tad-destinazzjoni finali oriġinali jservu l-istess raħal, belt jew reġjun. F'dan il-każ jitqies bħala dewmien u mhux bħala kanċellazzjoni.

Jekk it-titjira tiegħek tiġi kkanċellata għandek id-dritt għal rimborż, rotta differenti jew ritorn, kif ukoll id-dritt għal assistenza u dritt għal kumpens. Jingħata kumpens jekk tiġi informat inqas minn 14-il jum qabel id-data skedata tat-tluq tiegħek. Il-linja tal-ajru għandha l-obbligu li tagħti prova jekk u meta inti ġejt personalment infurmat li t-titjira kienet ikkanċellata. Jekk dan mhux il-każ tista' tikkuntattja l- awtorità nazzjonalipdfen tiegħek għal aktar assistenza.

Madankollu, ma jingħatax kumpens jekk l-operatur tal-ajru jista' juri li l-kanċellazzjoni hi kkawżata minn ċirkostanzi straordinarji li ma setgħux jiġu evitati anki jekk ittieħdu l-miżuri raġonevoli kollha. Il-linja tal-ajru trid tagħti prova ta' dan billi tipprovdi, pereżempju, estratti minn ġurnali ta' abbord jew mir-rapporti tal-inċidenti. It-trasportatur tal-ajru għandu jagħti din l-evidenza lill-korp tal-infurzar nazzjonali kif ukoll lill-passiġġieri kkonċernati f'konformità mad-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar l-aċċess għad-dokumenti.

Avviż stampat jew elettroniku li jinfurmak dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru tal-UE għandu jintwera b'mod ċar fid-desk taċ-check-in tal-ajruport, fil-kiosks taċ-check-in u online. Jekk ġejt rifjutat l-imbark, it-titjira tiegħek ġiet ikkanċellata, kellek tistenna aktar minn sagħtejn mit-tluq jew tasal tard ħafna fid-destinazzjoni finali tiegħek, il-linja tal-ajru għandha tagħtik avviż stampat li jistipula r-regoli għall-kumpens u l-assistenza.

Dewmien

Jekk it-titjira tiegħek tittardja mit-tluq, għandek id-dritt għal assistenza, rimborż u titjira tar-ritorn, skont it-tul tad-dewmien u d- distanza tat-titjira.

Jekk wasalt fid-destinazzjoni finali tiegħek b'dewmien ta' aktar minn tliet sigħat, int intitolat għal kumpens, sakemm id-dewmien ma kienx minħabba ċirkostanzi straordinarji. Il-linja tal-ajru trid tagħti prova ta' dan billi tipprovdi, pereżempju, estratti minn ġurnali ta' abbord jew mir-rapporti tal-inċidenti. It-trasportatur tal-ajru għandu jagħti din l-evidenza lill-korp tal-infurzar nazzjonali kif ukoll lill-passiġġieri kkonċernati f'konformità mad-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar l-aċċess għad-dokumenti.

Avviż stampat jew elettroniku li jinfurmak dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru tal-UE għandu jintwera b'mod ċar fid-desk taċ-check-in tal-ajruport, fil-kiosks taċ-check-in u online. Jekk ġejt rifjutat l-imbark, it-titjira tiegħek ġiet ikkanċellata, kellek tistenna aktar minn sagħtejn mit-tluq jew tasal tard ħafna fid-destinazzjoni finali tiegħek, il-linja tal-ajru għandha tagħtik avviż stampat li jistipula r-regoli għall-kumpens u l-assistenza.

It-titjira tiegħek kellha bbukkjar żejjed

Jekk ippreżentajt ruħek fil-ħin għaċ-check-in bi prenotazzjoni valida ta' titjira u bid-dokumentazzjoni tal-ivvjaġġar u tiġi rifjutat l-imbark minħabba bbukkjar żejjed jew raġunijiet operazzjonali, u ma tirrinunzjax volontarjament li ċċedi postok, inti intitolat għal:

Avviż stampat jew elettroniku li jinformak dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru tal-UE għandu jintwera b'mod ċar fid-desk taċ-check-in tal-ajruport, fil-kiosks taċ-check-in u online. Jekk ġejt rifjutat l-imbark, it-titjira tiegħek ġiet ikkanċellata, kellek tistenna aktar minn sagħtejn mit-tluq jew tasal tard ħafna fid-destinazzjoni finali tiegħek, il-linja tal-ajru għandha tagħtik avviż stampat li jistipula r-regoli għall-kumpens u l-assistenza.

Tqegħid fi klassi ogħla jew fi klassi inferjuri

Jekk titqiegħed fi klassi ogħla, il-linja tal-ajru ma tistax titlob pagament addizzjonali.

Jekk titqiegħed fi klassi inferjuri, inti għandek id-dritt għal rimborż ta' perċentwal tal-prezz tal-biljett tiegħek, skont id-distanza tat-titjira kif ġej:

a) 30% - titjiriet ta' 1 500 km jew inqas

b) 50% - titjiriet fl-UE ta' aktar minn 1 500 km (ħlief għat-titjiriet bejn l-UE u d-Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej), u t-titjiriet l-oħra kollha bejn 1 500 u 3 500 km

c) 75% - titjiriet li ma jaqgħux taħt (a) jew (b), inklużi titjiriet bejn l-UE u d-Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej.

Meta jkun hemm żewġ titjiriet konnessi jew aktar inklużi f' biljett uniku, ir-rimborż hu pagabbli biss għat-titjira fejn tpoġġejt fi klassi inferjuri u mhux għall-vjaġġ kollu. Ir- rimborż għandu jitħallas fi żmien sebat ijiem.

Bagali li jintilfu, issirilhom il-ħsara jew li jittardjaw

Bagali li jkun sarilhom iċ-check in

Jekk il-bagalji tiegħek li jkun sarilhom iċ-check-in jintilfu, issirilhom il-ħsara jew jittardjaw, il-linja tal-ajru hija responsabbli u int intitolat għal kumpens sa ammont ta' madwar EUR 1 300. Madankollu, jekk il-ħsara tiġi kkawżata b' difett inerenti fil-bagalji nnifisihom, ma għandek dritt għal ebda kumpens.

Bagalji tal-idejn

Jekk issir ħsara lill-bagalji tal-idejn il-linja tal-ajru hija responsabbli jekk kienet responsabbli għall-ħsara.

Assikurazzjoni tal-ivvjaġġar

Biex tiżgura li għandek kopertura suffiċjenti meta tivvjaġġa b'oġġetti li jiswew ħafna flus nagħtuk parir li tagħmel assikurazzjoni privata. Jekk ma tixtieqx tagħmel dan tista' titlob limitu ogħla ta' kumpens billi tħallas tariffa (aktar minn EUR 1 300) mil-linja tal-ajru li tkun qed tivvjaġġa magħha. Dan għandu jsir bil-quddiem, u l-aktar tard meta tagħmel iċ-check in.

Kif tilmenta

Jekk tixtieq tagħmel ilment għal bagalji mitlufin jew li saritilhom il-ħsara, jeħtieġlek tagħmel dan bil-miktub lil-linja tal-ajru sa 7 ijiem, jew fi żmien 21 jum li fihom tkun irċevejt il-bagalji tiegħek jekk dawn ittardjaw. M'hemm ebda formola standard għall-UE kollha.

Kumpens - imbark rifjutat

Ammont f'EUR

Distanza

250

1 500 km jew inqas

400

Aktar minn 1 500 km fi ħdan l-UE u t-titjiriet l-oħra kollha bejn 1 500 u 3 500 km

600

Aktar minn 3 500 km:

Dejjem għandek tirċievi kumpens jekk tiġi rifjutat l-imbark

Titjira konnessa - prenotazzjoni waħda b'check-in wieħed

Jekk tiġi rifjutat l-imbark minħabba li l-linja tal-ajru li topera t-titjira konnessa qieset li se tasal tard wisq biex titla' fuq din it-titjira (peress li l-ewwel titjira tiegħek ittardjat), tirċievi kumpens.

Jekk il-linja tal-ajru offrietlek rotta differenti u inti tasal fid-destinazzjoni finali b' dewmien ta' 2, 3 jew 4 sigħat il- kumpens jista' jitnaqqas b'50%.

Kumpens - kanċellazzjoni

Ammont f'EUR

Distanza

250

1 500 km jew inqas

400

Aktar minn 1 500 km fi ħdan l-UE u t-titjiriet l-oħra kollha bejn 1 500 u 3 500 km

600

Aktar minn 3 500 km:

Jekk it-titjira tiġi kkanċellata, il-linja tal-ajru għandha toffrilek għażla bejn:

 1. ir-rimborż tal-biljett tiegħek u, jekk għandek titjira konnessa, titjira bir-ritorn lejn l-ajruport tat-tluq mal-ewwel opportunità
 2. rotta differenti għad-destinazzjoni finali tiegħek mal-ewwel opportunità, jew
 3. rotta differenti f'data ulterjuri meta jkun l-aħjar għalik taħt kundizzjonijiet ta' trasport komparabbli, suġġetti għad-disponibbiltà tal-postijiet.

Hekk kif tagħżel waħda minn dawn it-tliet opzjonijiet, ma jkollokx aktar drittijiet relatati maż-żewġ opzjonijiet l-oħra. Madankollu, il-linja tal-ajru jaf xorta jkollha tipprovdi kumpens.

 • jekk tagħżel li tiġi rimburżat għall-biljett tiegħek – il-kumpens se jiddependi fuq it-tip ta' titjira
 • jekk tagħżel rotta ġdida – il-kumpens se jiddependi fuq it-tip ta' titjira u d-dewmien fid-destinazzjoni finali tiegħek, mill-ħin tal-wasla inizjalment skedat.

M'intix intitolat għal kumpens:

 • jekk tiġi informat aktar minn 14-il jum minn qabel
 • jekk tiġi informat bejn ġimagħtejn u 7 ijiem qabel it-tluq skedat u tiġi offrut rotta differenti li tippermettilek:
  • titlaq mhux aktar minn sagħtejn qabel il-ħin tat-tluq oriġinali skedat
  • tasal fid-destinazzjoni finali tiegħek inqas minn 4 sigħat wara l-ħin tal-wasla oriġinali skedat.
 • tiġi informat inqas minn 7 ijiem qabel it-tluq skedat u tiġi offrut rotta differenti li tippermettilek:
  • titlaq mhux aktar minn siegħa qabel il-ħin tat-tluq oriġinali skedat
  • tasal fid-destinazzjoni finali tiegħek inqas minn sagħtejn wara l-ħin tal-wasla oriġinali skedat.

Jekk il-linja tal-ajru offrietlek rotta differenti u inti tasal fid-destinazzjoni finali b' dewmien ta' 2, 3 jew 4 sigħat il- kumpens jista' jitnaqqas b'50%.

Avviż stampat jew elettroniku li jinformak dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru tal-UE għandu jintwera b'mod ċar fid-desk taċ-check-in tal-ajruport, fil-kiosks taċ-check-in u online. Jekk ġejt rifjutat l-imbark, it-titjira tiegħek ġiet ikkanċellata, kellek tistenna aktar minn sagħtejn mit-tluq jew tasal tard ħafna fid-destinazzjoni finali tiegħek, il-linja tal-ajru għandha tagħtik avviż stampat li jistipula r-regoli għall-kumpens u l-assistenza.

M'intix intitolat għal kumpens f'każ ta' ċirkostanzi straordinarji li ma setgħux jiġu evitati anki jekk ittieħdu l-miżuri raġonevoli kollha.

Kumpens - dewmien mal-wasla

Ammont f'EUR

Distanza

250

1 500 km jew inqas

400

Aktar minn 1 500 km fi ħdan l-UE u t-titjiriet l-oħra kollha bejn 1 500 u 3 500 km

600

Aktar minn 3 500 km:

 • Jekk tasal fid-destinazzjoni finali tiegħek b'dewmien ta' 3 sigħat jew aktar inti intitolat għal kumpens jekk id-dewmien ma kienx ikkawżat minn ċirkostanzi straordinarji.
 • Jekk titlef titjira konnessa fi ħdan l-UE jew barra l-UE fuq titjira minn pajjiż tal-UE, għandek tkun intitolat għal kumpens, jekk tasal fid-destinazzjoni finali tiegħek b'dewmien ta' aktar minn 3 sigħat. Mhux rilevanti jekk it-trasportatur li jopera t-titjiriet konnessi huwa linja tal-ajru tal-UE jew mhux tal-UE.
 • Jekk titlaq minn pajjiż mhux fl-UE għad-destinazzjoni finali tiegħek f'pajjiż tal-UE, b'titjiriet konnessi operati suċċessivament minn linji tal-ajru mhux tal-UE u tal-UE jew minn linji tal-ajru tal-UE biss, it-titjiriet operati minn linji tal-ajru tal-UE biss jitqiesu għad- dritt għal kumpens f'każ ta' dewmien twil mal-wasla fid-destinazzjoni finali.
 • M'intix intitolat għal kumpens jekk titlef titjiriet konnessi minħabba dewmien fil-kontrolli tas-sigurtà jew jekk ma rrispettajtx il-ħin tal-imbark tat-titjira tiegħek fl-ajruport tat-trasferiment.
 • Jekk taċċetta titjira lejn ajruport differenti minn dak oriġinali u tasal tard, m'intix intitolat għal kumpens. Il-ħin tal-wasla użat biex jiġi kkalkulat id-dewmien huwa l-ħin tal-wasla fl-ajruport imsemmi fl-ibbukkjar oriġinali jew id-destinazzjoni li qbilt dwarha mal-linja tal-ajru. L-ispejjeż tat-trasport bejn l-ajruport alternattiv u dak fl- ibbukkjar oriġinali jew tad-destinazzjoni li tkun qbilt dwarha għandhom jitħallsu mil-linja tal-ajru.

Jekk il-linja tal-ajru offrietlek rotta differenti u inti tasal fid-destinazzjoni finali b' dewmien ta' 2, 3 jew 4 sigħat il- kumpens tiegħek jista' jitnaqqas b'50%.

Kumpens - rifjut ta' imbark minħabba bbukkjar żejjed

Ammont f'EUR

Distanza

250

1 500 km jew inqas

400

Aktar minn 1 500 km fi ħdan l-UE u t-titjiriet l-oħra kollha bejn 1 500 u 3 500 km

600

Aktar minn 3 500 km:

Dejjem għandek tirċievi kumpens jekk tiġi rifjutat l-imbark.

Titjira konnessa - prenotazzjoni waħda b'check-in waħda

Jekk tiġi rifjutat l-imbark minħabba li l-linja tal-ajru li topera t-titjira konnessa qieset li se tasal tard wisq biex titla' fuq din it-titjira (peress li l-ewwel titjira tiegħek ittardjat), tirċievi kumpens.

Jekk il-linja tal-ajru offrietlek rotta differenti u inti tasal fid-destinazzjoni finali b' dewmien ta' 2, 3 jew 4 sigħat il- kumpens tiegħek jista' jitnaqqas b'50%.

Assistenza f'każ ta' rifjut ta' imbark

Il-linji tal-ajru għandhom joffru u jipprovdu assistenza bla ħlas waqt li tistenna. F'każ ta' bidliet fl-ivvjaġġar, għandek tippreżenta ruħek lil-linja tal-ajru li tkun qed topera t-titjira, biex tevita sitwazzjoni fejn ikollok tagħmel l-arranġamenti tiegħek stess. Il-linji tal-ajru għandhom jiżguraw ukoll, fejn disponibbli, li l-akkomodazzjoni tkun aċċessibbli għall-persuni b'diżabbiltà u l-klieb ta' servizz tagħhom. L-assistenza li trid tiġi pprovduta tinkludi:

 • Xorb
 • Ikel
 • Akkomodazzjoni (jekk l-ibbukkjar il-ġdid ikun għall-jum ta' wara)
 • Trasport għall-akkomodazzjoni tiegħek u r-ritorn għall-ajruport
 • Żewġ telefonati, telex, faks jew emails

Jekk ma ġietx mogħtija assistenza u kellek tħallas għall-ikel u x-xorb tiegħek eċċ. il-linja tal-ajru għandha tirrimborżak, sakemm l-ispejjeż kienu neċessarji, raġonevoli u xierqa. Għalhekk għandek iżżomm l-irċevuti kollha. Inti għandek id-dritt għall-assistenza jekk kellek tistenna għal rotta differenti, taħt kundizzjonijiet ta' trasport kumparabbli, għad-destinazzjoni finali tiegħek mill-iktar fis possibbli jew titjira ta' ritorn.

F'każijiet eċċezzjonali, il- linja tal-ajru tista' tiddeċiedi li tillimita jew tirrifjuta li tagħti l-assistenza jekk dan jikkawża aktar dewmien lill-passiġġieri li jkunu qed jistennew titjira alternattiva jew imdewma.

Assistenza f'każ ta' kanċellazzjoni

Il-linji tal-ajru għandhom joffru u jipprovdu assistenza bla ħlas waqt li tistenna. F'każ ta' bidliet fl-ivvjaġġar, għandek tippreżenta ruħek lil-linja tal-ajru li tkun qed topera t-titjira, biex tevita sitwazzjoni fejn ikollok tagħmel l-arranġamenti tiegħek stess. Il-linji tal-ajru għandhom jiżguraw ukoll, fejn disponibbli, li l-akkomodazzjoni tkun aċċessibbli għall-persuni b'diżabbiltà u l-klieb ta' servizz tagħhom. L-assistenza li trid tiġi pprovduta tinkludi:

 • Xorb
 • Ikel
 • Akkomodazzjoni (jekk l-ibbukkjar il-ġdid ikun għall-jum ta' wara)
 • Trasport għall-akkomodazzjoni tiegħek u r-ritorn għall-ajruport
 • Żewġ telefonati, telex, faks jew emails

Jekk ma ġietx provduta assistenza u kellek tħallas għall-ikel u x-xorb tiegħek eċċ. il-linja tal-ajru għandha tirrimborżak, sakemm l-ispejjeż kienu neċessarji, raġonevoli u xierqa. Għalhekk għandek iżżomm l-irċevuti kollha. Inti għandek id-dritt għall-assistenza jekk kellek tistenna għal rotta differenti, taħt kundizzjonijiet ta' trasport kumparabbli, għad-destinazzjoni finali tiegħek mill-iktar fis possibbli jew titjira ta' ritorn.

F'każijiet eċċezzjonali, il- linja tal-ajru tista' tiddeċiedi li tillimita jew tirrifjuta li tagħti l-assistenza jekk dan jikkawża aktar dewmien lill-passiġġieri li jkunu qed jistennew titjira alternattiva jew imdewma.

Assistenza f'każ ta' dewmien mit-tluq

Jekk linja tal-ajru tistenna li t-titjira tiegħek se tittardja lil hinn mill-ħin tat-tluq skedat, int intitolat għal ikel u xorb, skont kemm se jkollok tistenna, u 2 telefonati, emails jew faxes bla ħlas. Il-punt li fih inti intitolat għal dawn id-drittijiet jiddependi fuq it-tul tad-dewmien u d-distanza tat-titjira kif ġej:

 • dewmien ta' sagħtejn jew aktar għal titjiriet ta' 1,500 km jew anqas
 • dewmien ta' tliet sigħat jew aktar għal titjiriet intra-Komunitarji ta' aktar minn 1,500 km u għat-titjiriet l-oħrajn kollha bejn 1,500 u 3,000 km
 • dewmien ta' erba' sigħat jew aktar għat-titjiriet l-oħrajn kollha

Fejn il-ħin tat-tluq il-ġdid mistenni huwa ta' mill-inqas jum wara l-ħin tat-tluq skedat inizjalment, int intitolat għall- akkomodazzjoni f'lukanda u t-trasport lejn u mill-ajruport u l-akkomodazzjoni tiegħek (jekk jeħtieġlek toqgħod il-lejl)

Il-linji tal-ajru għandhom joffru u jipprovdu assistenza bla ħlas waqt li tistenna. F'każ ta' bidliet fl-ivvjaġġar, għandek tippreżenta ruħek lil-linja tal-ajru li tkun qed topera t-titjira, biex tevita sitwazzjoni fejn ikollok tagħmel l-arranġamenti tiegħek stess. Il-linji tal-ajru għandhom jiżguraw ukoll, fejn disponibbli, li l-akkomodazzjoni tkun aċċessibbli għall-persuni b'diżabbiltà u l-klieb ta' servizz tagħhom.

Jekk ma tingħatax l-assistenza u kellek tħallas għall-ikel u x-xorb tiegħek il-linja tal-ajru għandha tirrimborżak, sakemm l-ispejjeż kienu neċessarji, raġonevoli u xierqa. Għalhekk għandek iżżomm l-irċevuti kollha. Inti għandek id-dritt għall-assistenza jekk kellek tistenna għal rotta differenti, taħt kundizzjonijiet ta' trasport kumparabbli, għad-destinazzjoni finali tiegħek mill-iktar fis possibbli jew titjira ta' ritorn.

F'każijiet eċċezzjonali, il- linja tal-ajru tista' tiddeċiedi li tillimita jew tirrifjuta li tagħti l-assistenza jekk dan jikkawża aktar dewmien lill-passiġġieri li jkunu qed jistennew titjira alternattiva jew imdewma.

Assistenza f'każ ta' rifjut ta' imbark minħabba bbukkjar żejjed

Il-linji tal-ajru għandhom joffru u jipprovdu assistenza bla ħlas waqt li tistenna. F'każ ta' bidliet fl-ivvjaġġar, għandek tippreżenta ruħek lil-linja tal-ajru li tkun qed topera t-titjira, biex tevita sitwazzjoni fejn ikollok tagħmel l-arranġamenti tiegħek stess. Il-linji tal-ajru għandhom jiżguraw ukoll, fejn disponibbli, li l-akkomodazzjoni tkun aċċessibbli għall-persuni b'diżabbiltà u l-klieb ta' servizz tagħhom. L-assistenza li trid tiġi pprovduta tinkludi:

 • Xorb
 • Ikel
 • Akkomodazzjoni (jekk l-ibbukkjar il-ġdid ikun għall-jum ta' wara)
 • Trasport għall-akkomodazzjoni tiegħek u r-ritorn għall-ajruport
 • Żewġ telefonati, telex, faks jew emails

Jekk ma ġietx mogħtija assistenza u kellek tħallas għall-ikel u x-xorb tiegħek eċċ. il-linja tal-ajru għandha tirrimborżak, sakemm l-ispejjeż kienu neċessarji, raġonevoli u xierqa. Għalhekk għandek iżżomm l-irċevuti kollha. Inti għandek id-dritt għall-assistenza jekk kellek tistenna għal rotta differenti, taħt kundizzjonijiet ta' trasport kumparabbli, għad-destinazzjoni finali tiegħek mill-iktar fis possibbli jew titjira ta' ritorn.

F'każijiet eċċezzjonali, il- linja tal-ajru tista' tiddeċiedi li tillimita jew tirrifjuta li tagħti l-assistenza jekk dan jikkawża aktar dewmien lill-passiġġieri li jkunu qed jistennew titjira alternattiva jew imdewma.

Rimborż, rotta differenti jew prenotazzjoni mill-ġdid fil-każ ta' rifjut tal-imbark

Il-linja tal-ajru għandha toffrilek għażla bejn:

 1. ir-rimborż tal-biljett tiegħek, jekk għandek titjira konnessa, titjira bir-ritorn lejn l-ajruport tat-tluq mal-ewwel opportunità
 2. rotta differenti għad-destinazzjoni finali tiegħek mal-ewwel opportunità, jew
 3. rotta differenti f'data ulterjuri meta jkun l-aħjar għalik taħt kundizzjonijiet ta' trasport komparabbli, suġġetti għad-disponibbiltà tal-postijiet.

Hekk kif tagħżel waħda minn dawn it-tliet opzjonijiet, ma jkollokx aktar drittijiet relatati maż-żewġ opzjonijiet l-oħra. Madankollu, il-linja tal-ajru xorta tista' tipprovdi kumpens skont id-distanza tat-titjira tiegħek u t-tul tad-dewmien mill-ħin tal-wasla oriġinarjament ippjanat.

 • Jekk il- linja tal-ajru ma tikkonformax mal-obbligi tagħha li toffrilek rotta differenti jew ritorn taħt kundizzjonijiet tat-trasport komparabbli mal-ewwel opportunità, ikollha tirrimborża l-ispejjeż tat-titjira tiegħek.
 • Jekk il-linja tal-ajru ma toffrilekx l-għażla bejn ir-rimborż u rotta ġdida iżda tiddeċiedi unilateralment li tirrimborża l-biljett oriġinali tiegħek, inti intitolat għal rimborż addizzjonali tad-differenza fil-prezz tal-biljett il-ġdid (taħt kundizzjonijiet tat-trasport komparabbli).
 • Jekk ibbukkjajt titjira lejn destinazzjoni u titjira ta' ritorn separatament ma' linja tal-ajru differenti u t-titjira lejn id-destinazzjoni tiġi kkanċellata, ir-rimborż ikun dovut biss għat- titjira kkanċellata.

Madankollu, jekk it-titjiriet lejn id-destinazzjoni u tar-ritorn huma operati minn linja tal-ajru differenti, iżda kienu parti minn prenotazzjoni waħda, jekk it-titjira lejn id-destinazzjoni tiġi kkanċellata, inti għandek dawn id-drittijiet:

 • Kumpens
 • Għażla bejn ir-rimborż tal-biljett kollu tiegħek (titjiriet lejn id-destinazzjoni u tar-ritorn) jew rotta differenti fuq titjira oħra għat-titjira lejn id-destinazzjoni

Rimborż, rotta differenti jew prenotazzjoni mill-ġdid fil-każ ta' kanċellazzjoni

Il-linja tal-ajru għandha toffrilek għażla bejn:

 1. ir-rimborż tal-biljett tiegħek, jekk għandek titjira konnessa, titjira bir-ritorn lejn l-ajruport tat-tluq mal-ewwel opportunità
 2. rotta differenti għad-destinazzjoni finali tiegħek mal-ewwel opportunità, jew
 3. rotta differenti f'data aktar tard meta jkun l-aħjar għalik taħt kundizzjonijiet ta' trasport komparabbli, suġġetti għad-disponibbiltà tal-postijiet.

Hekk kif tagħżel waħda minn dawn it-tliet opzjonijiet, ma jkollokx aktar drittijiet relatati maż-żewġ opzjonijiet l-oħra. Madankollu, il-linja tal-ajru xorta tista' tipprovdi kumpens skont id-distanza tat-titjira tiegħek u t-tul tad-dewmien mill-ħin tal-wasla oriġinarjament ippjanat.

 • Jekk il- linja tal-ajru ma tikkonformax mal-obbligi tagħha li toffrilek rotta differenti jew ritorn taħt kundizzjonijiet tat-trasport komparabbli mal-ewwel opportunità, ikollha tirrimborża l-ispejjeż tat-titjira tiegħek.
 • Jekk il-linja tal-ajru ma toffrilekx l-għażla bejn ir-rimborż u rotta ġdida iżda tiddeċiedi unilateralment li tirrimborża l-biljett oriġinali tiegħek, inti intitolat għal rimborż addizzjonali tad-differenza fil-prezz tal-biljett il-ġdid (taħt kundizzjonijiet tat-trasport komparabbli).
 • Jekk ibbukkjajt titjira lejn destinazzjoni u titjira ta' ritorn separatament ma' linja tal-ajru differenti u t-titjira lejn id-destinazzjoni tiġi kkanċellata, ir-rimborż ikun dovut biss għat- titjira kkanċellata.

Jekk it-titjiriet lejn id-destinazzjoni u tar-ritorn huma operati minn linji tal-ajru differenti, iżda kienu parti minn prenotazzjoni waħda, fl-avveniment li t-titjira lejn id-destinazzjoni tiġi kkanċellata, inti għandek dawn id-drittijiet:

 • Kumpens
 • Għażla bejn ir-rimborż tal-biljett kollu tiegħek (titjiriet lejn id-destinazzjoni u tar-ritorn) jew rotta differenti fuq titjira oħra għat-titjira lejn id-destinazzjoni

Rimborż u titjira ta' ritorn f'każ ta' dewmien twil (5 sigħat jew aktar) mit-tluq

Jekk it-titjira tiegħek tittardja tal-anqas 5 sigħat mit-tluq, il-linja tal-ajru għandha tirrimborża l-biljett tiegħek u, jekk għandek titjira konnessa, toffri servizz ta' ritorn lejn l-ajruport tat-tluq mal-ewwel opportunità.

Rimborż, rotta differenti jew prenotazzjoni mill-ġdid fil-każ ta' rifjut tal-imbark minħabba bbukkjar żejjed

Il-linja tal-ajru għandha toffrilek għażla bejn:

 1. ir-rimborż tal-biljett tiegħek, jekk għandek titjira konnessa, titjira bir-ritorn lejn l-ajruport tat-tluq mal-ewwel opportunità
 2. rotta differenti għad-destinazzjoni finali tiegħek mal-ewwel opportunità, jew
 3. rotta differenti f'data ulterjuri meta jkun l-aħjar għalik taħt kundizzjonijiet ta' trasport komparabbli, suġġetti għad-disponibbiltà tal-postijiet.

Hekk kif tagħżel waħda minn dawn it-tliet opzjonijiet, ma jkollokx aktar drittijiet relatati maż-żewġ opzjonijiet l-oħra. Madankollu, il-linja tal-ajru xorta tista' tipprovdi kumpens skont id-distanza tat-titjira tiegħek u t-tul tad-dewmien mill-ħin tal-wasla oriġinarjament ippjanat.

 • Jekk il- linja tal-ajru ma tikkonformax mal-obbligi tagħha li toffrilek rotta differenti jew ritorn taħt kundizzjonijiet tat-trasport komparabbli mal-ewwel opportunità, ikollha tirrimborża l-ispejjeż tat-titjira tiegħek.
 • Jekk il-linja tal-ajru ma toffrilekx l-għażla bejn ir-rimborż u rotta ġdida iżda tiddeċiedi unilateralment li tirrimborża l-biljett oriġinali tiegħek, inti intitolat għal rimborż addizzjonali tad-differenza fil-prezz tal-biljett il-ġdid (taħt kundizzjonijiet tat-trasport komparabbli).
 • Jekk ibbukkjajt titjira lejn destinazzjoni u titjira ta' ritorn separatament ma' linja tal-ajru differenti u t-titjira lejn id-destinazzjoni tiġi kkanċellata, ir-rimborż ikun dovut biss għat- titjira kkanċellata.

Madankollu, jekk it-titjiriet lejn id-destinazzjoni u tar-ritorn huma operati minn linja tal-ajru differenti, iżda kienu parti minn prenotazzjoni waħda, fl-avveniment li t-titjira lejn id-destinazzjoni tiġi kkanċellata, inti għandek dawn id-drittijiet:

 • Kumpens
 • Għażla bejn ir-rimborż tal-biljett kollu tiegħek (titjiriet lejn id-destinazzjoni u tar-ritorn) jew rotta differenti fuq titjira oħra għat-titjira lejn id-destinazzjoni

Ċirkostanzi straordinarji - Kanċellazzjoni

Ċirkostanzi straordinarji jistgħu jwasslu għal aktar minn kanċellazzjoni jew dewmien wieħed fid-destinazzjoni finali. Eżempji ta' avvenimenti definiti bħala straordinarji huma deċiżjonijiet tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, instabbiltà politika, kundizzjonijiet ħżiena tat-temp u riskji għas-sigurtà.

Sitwazzjonijiet li mhumiex ikkunsidrati bħala straordinarji jinkludu:

 • il-biċċa l-kbira tal- problemi tekniċi li jinqalgħu matul il-manutenzjoni tal-ajruplan jew li huma kkawżati minħabba li l-ajruplan ma setgħetx issiru l-manutenzjoni
 • kolliżjoni tat-taraġ mobbli tal-imbarkazzjoni ma' ajruplan

Kwalunkwe strajkli jaffettwa l-operazzjoni tal-linja tal-ajru jista' jitqies bħala ċirkostanza eċċezzjonali. Madankollu, biex tkun eżentata mill-ħlas ta' kumpens, il-linja tal-ajru għandha tipprova li: i) hemm rabta bejn iċ-ċirkostanzi straordinarji u d-dewmien jew il-kanċellazzjoni, kif ukoll ii) id-dewmien jew il-kanċellazzjoni ma setgħux jiġu evitati anki jekk ittieħdu l-miżuri raġonevoli kollha.

Jekk il-linja tal-ajru ma tagħtikx spjegazzjoni sodisfaċenti, tista' tikkuntattja l- awtorità nazzjonalipdfen tiegħek għal aktar assistenza.

Ċirkostanzi straordinarji - Dewmien

Ċirkostanzi straordinarji jistgħu jwasslu għal aktar minn kanċellazzjoni jew dewmien wieħed fid-destinazzjoni finali. Eżempji ta' avvenimenti definiti bħala straordinarji huma deċiżjonijiet tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, instabbiltà politika, kundizzjonijiet ħżiena tat-temp u riskji għas-sigurtà.

Sitwazzjonijiet li mhumiex ikkunsidrati bħala straordinarji jinkludu:

 • Il-biċċa l-kbira tal- problemi tekniċi li jinqalgħu matul il-manutenzjoni tal-ajruplan jew li huma kkawżati minħabba li l-ajruplan ma setgħetx issiru l-manutenzjoni
 • kolliżjoni tat-taraġ mobbli tal-imbarkazzjoni ma' ajruplan

Kwalunkwe strajkli jaffettwa l-operazzjoni tal-linja tal-ajru jista' jitqies bħala ċirkostanza eċċezzjonali. Madankollu, biex tkun eżentata mill-ħlas ta' kumpens, il-linja tal-ajru għandha tagħti prova li: i) hemm rabta bejn iċ-ċirkostanzi straordinarji u d-dewmien jew il-kanċellazzjoni, kif ukoll ii) id-dewmien jew il-kanċellazzjoni ma setgħux jiġu evitati anki jekk ittieħdu l-miżuri raġonevoli kollha.

Jekk il-linja tal-ajru ma tagħtikx spjegazzjoni sodisfaċenti, tista' tikkuntattja l- awtorità nazzjonalipdfen tiegħek għal aktar assistenza.

Itlob drittijietek!

Jekk taħseb li d-drittijiet tiegħek ma ġewx rispettati, hemm diversi forom ta' rimedju li tista' tuża. Madankollu dejjem għandek l-ewwel tibgħat l-ilment tiegħek lil-linja tal-ajru.

Ilmenta mal-linja tal-ajru

Dejjem għandek tibgħat l-ilment tiegħek lil-linja tal-ajru billi tuża jew il-formola tal-ilmenti mogħtija mil-linja tal-ajru jew il- formola tal-UE dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru[119 KB] .

Ilmenta mal-awtoritajiet nazzjonali

Jekk ma tirċevix tweġiba mil-linja tal-ajru fi żmien xahrejn jew jekk m'intix sodisfatt bit-tweġiba, tista' tressaq ilment mal- awtorità nazzjonalipdfen rilevanti fil-pajjiż fejn seħħ l-inċident, fi żmien raġonevoli. L-awtorità nazzjonali għandha tipprovdilek opinjoni legali mhux vinkolanti dwar kif tipproċedi bit-talba tiegħek.

Uża l-Entitajiet għas-Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim (ADR) / is-Soluzzjoni Online għat-Tilwim (ODR)

Tista' wkoll tipprova ssolvi t-tilwima tiegħek bi proċedura barra mill-qorti jew għand entità għal Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim (ADR). Jekk xtrajt il-biljett tiegħek online, tista' tissottometti l-ilment tiegħek permezz tal- pjattaforma ta' Soluzzjoni Online għat-Tilwim (ODR) L-ADRs u l-ODRs huma miftuħin biss għar-residenti tal-UE.

Il-Qorti

Tista' tagħżel li tieħu azzjoni legali formali u tissottometti talba għal kumpens skont ir-regoli tal-UE billi tuża l- proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar. Għal titjiriet bejn il-pajjiżi tal-UE (operati minn linja tal-ajru waħda), tista' tippreżenta t-talba tiegħek fil-post tal-wasla jew tat-tluq.

Tista' wkoll tressaq il-kwistjoni quddiem il-qrati fil-pajjiżi fejn hija rreġistrata l-linja tal-ajru. Il-limiti ta' żmien biex tressaq azzjoni kontra linja tal-ajru quddiem qorti nazzjonali huma definiti skont ir-regoli nazzjonali dwar il-limitazzjoni ta' azzjonijiet f'kull pajjiż tal-UE.

Tista' tikkonsulta wkoll liċ- Ċentru Ewropew tal-Konsumaturen għal għajnuna jew parir dwar problemi relatati mad-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru.

Informazzjoni importanti għall-persuni li jressqu talba lil aġenzija għat-talbiet: Avviż ta' informazzjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumatur tal-UE rilevanti, il-kummerċjalizzazzjoni u l-liġi dwar il-protezzjoni tad-data applikabbli għall-attivitajiet tal-aġenziji għat-talbiet fir-rigward tar-Regolament 261/2004 dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: