L-aħħar verifika: 14/12/2022

Drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru

Id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru tal-UE japplikaw:

Ivvjaġġar mir-Renju Unit lejn pajjiż tal-UE

Mill-1 ta’ Jannar 2021, ir-regoli tal-UE dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru ma japplikawx għal każijiet ta’ imbark miċħud, kanċellazzjonijiet jew dewmien għal titjiriet mir-Renju Unit lejn l-UE jekk it-titjira tiegħek kienet operata minn trasportatur tar-Renju Unit jew trasportatur ieħor mhux tal-UE, anki jekk ibbukkjajt it-titjira tiegħek qabel din id-data. Madankollu, ir-regoli tal-UE jkomplu japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2021 jekk it-titjira tiegħek mir-Renju Unit lejn l-UE kienet operata minn trasportatur tal-UE, sakemm ma tkunx diġà rċevejt kumpens jew benefiċċji skont il-liġi tar-Renju Unit.

L-UE tfisser is-27 pajjiż tal-UE, inklużi Guadeloupe, il-Guyana Franċiża, Martinique, il-Gżira ta' Réunion, Mayotte, Saint-Martin (l-Antilli Franċiżi), l-Azores, Madeira u l-Gżejjer Kanarji (iżda mhux il-Gżejjer Faeroe). Ir-regoli tal-UE japplikaw ukoll għal titjiriet lejn u mill-Iżlanda en Iftaħ bħala link estern, in-Norveġja en Iftaħ bħala link estern u l-Iżvizzera.

Twissija

It-titjiriet lejn id-destinazzjoni u tar-ritorn huma dejjem meqjusin bħala titjiriet separati anke jekk kienu bbukkjati bħala parti minn prenotazzjoni waħda. F’xi każijiet, il-linja tal-ajru li topera t-titjira (magħrufa wkoll bħala t-trasportatur tal-ajru li qed jopera) tista’ ma tkunx l-istess waħda minn fejn tkun xtrajt il-biljett tiegħek. F’każ ta’ kwalunkwe diffikultà, il-linja tal-ajru li topera t-titjira tiegħek biss tista’ tinżamm responsabbli. F’każijiet fejn linja tal-ajru tikri (taħt kiri bl-ekwipaġġ) inġenju tal-ajru inkluż l-ekwipaġġ minn linja tal-ajru oħra, il-linja tal-ajru li tikri l-inġenju tal-ajru għandha responsabbiltà operazzjonali għat-titjira u hija meqjusa bħala l-linja tal-ajru li topera skont ir-regoli tal-UE (speċifikament ir-Regolament 261/2004).

X’mar ħażin?

Kif tista’ titlob id-drittijiet tiegħek?

Itlob id-drittijiet tiegħek!

Ċaħda għall-imbark

Tista’ ma titħalliex titla’ fuq l-ajruplan mil-linja tal-ajru:

Jekk ippreżentajt ruħek fil-ħin għaċ-check-in bi prenotazzjoni valida ta’ titjira u bid-dokumentazzjoni tal-ivvjaġġar u l-linja tal-ajru ma ħallitekx titla’ fuq l-ajruplan minħabba bbukkjar żejjed jew raġunijiet operazzjonali, u ma tirrinunzjax volontarjament li ċċedi postok, inti intitolat għal:

Ivvjaġġar mir-Renju Unit lejn pajjiż tal-UE

Mill-1 ta’ Jannar 2021, ir-regoli tal-UE dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru ma japplikawx għal każijiet ta’ imbark miċħud, kanċellazzjonijiet jew dewmien għal titjiriet mir-Renju Unit lejn l-UE jekk it-titjira tiegħek kienet operata minn trasportatur tar-Renju Unit jew trasportatur ieħor mhux tal-UE, anki jekk ibbukkjajt it-titjira tiegħek qabel din id-data. Madankollu, ir-regoli tal-UE jkomplu japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2021 jekk it-titjira tiegħek mir-Renju Unit lejn l-UE kienet operata minn trasportatur tal-UE, sakemm ma tkunx diġà rċevejt kumpens jew benefiċċji skont il-liġi tar-Renju Unit.

Twissija

Avviż stampat jew elettroniku li jinformak dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru tal-UE għandu jintwera b’mod ċar fid-desk taċ-check-in tal-ajruport, fil-kiosks taċ-check-in u online. Jekk ġejt rifjutat l-imbark, it-titjira tiegħek ġiet ikkanċellata, kellek tistenna aktar minn sagħtejn mit-tluq jew tasal tard ħafna fid-destinazzjoni finali tiegħek, il-linja tal-ajru għandha tagħtik avviż stampat li jistipula r-regoli għall-kumpens u l-assistenza.

Titjira kkanċellata

Ikun hemm kanċellazzjoni meta:

Jekk it-titjira tiegħek tiġi kkanċellata għandek id-dritt li tagħżel bejn rimborż, rotta differenti jew ritorn.

Int intitolat ukoll għall-assistenza mill-ajruport.

Jekk ġejt infurmat bil-kanċellazzjoni anqas minn 14-il jum qabel id-data skedata tat-tluq, għandek dritt għal kumpens. Il-linja tal-ajru għandha l-obbligu li tagħti prova jekk u meta inti ġejt personalment infurmat li t-titjira kienet ikkanċellata. Jekk dan mhux il-każ tista’ tikkuntattja l-awtorità nazzjonali en Dokument PDF tiegħek għal aktar assistenza.

Madankollu, ma jingħatax kumpens jekk l-operatur tal-ajru jista’ juri li l-kanċellazzjoni hi kkawżata minn ċirkostanzi straordinarji li ma setgħux jiġu evitati anki jekk ittieħdu l-miżuri raġonevoli kollha. Il-linja tal-ajru trid tagħti prova ta’ dan billi tipprovdi, pereżempju, estratti minn ġurnali ta’ abbord jew mir-rapporti tal-inċidenti. It-trasportatur tal-ajru għandu jagħti din l-evidenza lill-korp tal-infurzar nazzjonali kif ukoll lill-passiġġieri kkonċernati f’konformità mad-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar l-aċċess għad-dokumenti.

Ivvjaġġar mir-Renju Unit lejn pajjiż tal-UE

Mill-1 ta’ Jannar 2021, ir-regoli tal-UE dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru ma japplikawx għal każijiet ta’ imbark miċħud, kanċellazzjonijiet jew dewmien għal titjiriet mir-Renju Unit lejn l-UE jekk it-titjira tiegħek kienet operata minn trasportatur tar-Renju Unit jew trasportatur ieħor mhux tal-UE, anki jekk ibbukkjajt it-titjira tiegħek qabel din id-data. Madankollu, ir-regoli tal-UE jkomplu japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2021 jekk it-titjira tiegħek mir-Renju Unit lejn l-UE kienet operata minn trasportatur tal-UE, sakemm ma tkunx diġà rċevejt kumpens jew benefiċċji skont il-liġi tar-Renju Unit.

Twissija

Avviż stampat jew elettroniku li jinformak dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru tal-UE għandu jintwera b’mod ċar fid-desk taċ-check-in tal-ajruport, fil-kiosks taċ-check-in u online. Jekk ġejt rifjutat l-imbark, it-titjira tiegħek ġiet ikkanċellata, kellek tistenna aktar minn sagħtejn mit-tluq jew tasal tard ħafna fid-destinazzjoni finali tiegħek, il-linja tal-ajru għandha tagħtik avviż stampat li jistipula r-regoli għall-kumpens u l-assistenza.

Dewmien

Jekk it-titjira tiegħek tittardja mit-tluq, għandek id-dritt għal assistenza, rimborż u titjira tar-ritorn, skont it-tul tad-dewmien u d-distanza tat-titjira.

Jekk wasalt fid-destinazzjoni finali tiegħek b’dewmien ta’ aktar minn tliet sigħat, int intitolat għal kumpens, sakemm id-dewmien ma kienx minħabba ċirkostanzi straordinarji. Il-linja tal-ajru trid tagħti prova ta’ dan billi tipprovdi, pereżempju, estratti minn ġurnali ta’ abbord jew mir-rapporti tal-inċidenti. It-trasportatur tal-ajru għandu jagħti din l-evidenza lill-korp tal-infurzar nazzjonali kif ukoll lill-passiġġieri kkonċernati f’konformità mad-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar l-aċċess għad-dokumenti.

Ivvjaġġar mir-Renju Unit lejn pajjiż tal-UE

Mill-1 ta’ Jannar 2021, ir-regoli tal-UE dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru ma japplikawx għal każijiet ta’ imbark miċħud, kanċellazzjonijiet jew dewmien għal titjiriet mir-Renju Unit lejn l-UE jekk it-titjira tiegħek kienet operata minn trasportatur tar-Renju Unit jew trasportatur ieħor mhux tal-UE, anki jekk ibbukkjajt it-titjira tiegħek qabel din id-data. Madankollu, ir-regoli tal-UE jkomplu japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2021 jekk it-titjira tiegħek mir-Renju Unit lejn l-UE kienet operata minn trasportatur tal-UE, sakemm ma tkunx diġà rċevejt kumpens jew benefiċċji skont il-liġi tar-Renju Unit.

Twissija

Avviż stampat jew elettroniku li jinformak dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru tal-UE għandu jintwera b’mod ċar fid-desk taċ-check-in tal-ajruport, fil-kiosks taċ-check-in u online. Jekk ġejt rifjutat l-imbark, it-titjira tiegħek ġiet ikkanċellata, kellek tistenna aktar minn sagħtejn mit-tluq jew tasal tard ħafna fid-destinazzjoni finali tiegħek, il-linja tal-ajru għandha tagħtik avviż stampat li jistipula r-regoli għall-kumpens u l-assistenza.

It-titjira tiegħek kellha bbukkjar żejjed

Jekk ippreżentajt ruħek fil-ħin għaċ-check-in bi prenotazzjoni valida ta’ titjira u bid-dokumentazzjoni tal-ivvjaġġar u tiġi rifjutat l-imbark minħabba bbukkjar żejjed jew raġunijiet operazzjonali, u ma tirrinunzjax volontarjament li ċċedi postok, inti intitolat għal:

Ivvjaġġar mir-Renju Unit lejn pajjiż tal-UE

Mill-1 ta’ Jannar 2021, ir-regoli tal-UE dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru ma japplikawx għal każijiet ta’ imbark miċħud, kanċellazzjonijiet jew dewmien għal titjiriet mir-Renju Unit lejn l-UE jekk it-titjira tiegħek kienet operata minn trasportatur tar-Renju Unit jew trasportatur ieħor mhux tal-UE, anki jekk ibbukkjajt it-titjira tiegħek qabel din id-data. Madankollu, ir-regoli tal-UE jkomplu japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2021 jekk it-titjira tiegħek mir-Renju Unit lejn l-UE kienet operata minn trasportatur tal-UE, sakemm ma tkunx diġà rċevejt kumpens jew benefiċċji skont il-liġi tar-Renju Unit.

Twissija

Avviż stampat jew elettroniku li jinformak dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru tal-UE għandu jintwera b’mod ċar fid-desk taċ-check-in tal-ajruport, fil-kiosks taċ-check-in u online. Jekk ġejt rifjutat l-imbark, it-titjira tiegħek ġiet ikkanċellata, kellek tistenna aktar minn sagħtejn mit-tluq jew tasal tard ħafna fid-destinazzjoni finali tiegħek, il-linja tal-ajru għandha tagħtik avviż stampat li jistipula r-regoli għall-kumpens u l-assistenza.

Tqegħid fi klassi ogħla jew fi klassi inferjuri

Jekk titqiegħed fi klassi ogħla, il-linja tal-ajru ma tistax titlob pagament addizzjonali.

Jekk titqiegħed fi klassi inferjuri, inti għandek id-dritt għal rimborż ta’ perċentwal tal-prezz tal-biljett tiegħek, skont id-distanza tat-titjira kif ġej:

a) 30% - titjiriet ta’ 1,500 km jew anqas

b) 50% - titjiriet fl-UE ta’ aktar minn 1,500 km (ħlief għat-titjiriet bejn l-UE u d-Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej), u t-titjiriet l-oħra kollha bejn 1,500 u 3,500 km

c) 75% - titjiriet li ma jaqgħux taħt (a) jew (b), inklużi titjiriet bejn l-UE u d-Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej.

Meta jkun hemm żewġ titjiriet konnessi jew aktar inklużi f’biljett uniku, ir-rimborż hu pagabbli biss għat-titjira fejn tpoġġejt fi klassi inferjuri u mhux għall-vjaġġ kollu. Ir-rimborż għandu jitħallas fi żmien sebat ijiem.

Ivvjaġġar mir-Renju Unit lejn pajjiż tal-UE

Mill-1 ta’ Jannar 2021, ir-regoli tal-UE dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru ma japplikawx għal każijiet ta’ imbark miċħud, kanċellazzjonijiet jew dewmien għal titjiriet mir-Renju Unit lejn l-UE jekk it-titjira tiegħek kienet operata minn trasportatur tar-Renju Unit jew trasportatur ieħor mhux tal-UE, anki jekk ibbukkjajt it-titjira tiegħek qabel din id-data. Madankollu, ir-regoli tal-UE jkomplu japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2021 jekk it-titjira tiegħek mir-Renju Unit lejn l-UE kienet operata minn trasportatur tal-UE, sakemm ma tkunx diġà rċevejt kumpens jew benefiċċji skont il-liġi tar-Renju Unit.

Itlob id-drittijiet tiegħek!

Tlift it-titjira ta’ konnessjoni tiegħek

It-titjiriet ta’ konnessjoni huma vjaġġi fejn trid tieħu aktar minn titjira waħda biex tasal fid-destinazzjoni finali tiegħek.

Jekk titlef titjira ta’ konnessjoni, u tasal fid-destinazzjoni finali tiegħek b’dewmien ta’ aktar minn 3 sigħat, int intitolat għall-kumpens. Dan il-kumpens huwa kkalkulat skont it-tul tad-dewmien u d-distanza għad-destinazzjoni finali tiegħek.

Għandek dritt għal kumpens jekk:

Ivvjaġġar mir-Renju Unit lejn pajjiż tal-UE

Mill-1 ta’ Jannar 2021, ir-regoli tal-UE dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru ma japplikawx għal każijiet ta’ imbark miċħud, kanċellazzjonijiet jew dewmien għal titjiriet mir-Renju Unit lejn l-UE jekk it-titjira tiegħek kienet operata minn trasportatur tar-Renju Unit jew trasportatur ieħor mhux tal-UE, anki jekk ibbukkjajt it-titjira tiegħek qabel din id-data. Madankollu, ir-regoli tal-UE jkomplu japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2021 jekk it-titjira tiegħek mir-Renju Unit lejn l-UE kienet operata minn trasportatur tal-UE, sakemm ma tkunx diġà rċevejt kumpens jew benefiċċji skont il-liġi tar-Renju Unit.

Twissija

M’intix intitolat għal kumpens jekk titlef it-titjira ta’ konnessjoni tiegħek minħabba dewmien fil-kontrolli tas-sigurtà jew jekk ma rrispettajtx il-ħin tal-imbark tat-titjira tiegħek fl-ajruport tat-trasferiment.

Itlob id-drittijiet tiegħek!

Bagali li jintilfu, issirilhom il-ħsara jew li jittardjaw

Bagali li jkun sarilhom iċ-check in

Jekk il-bagalji tiegħek li jkun sarilhom iċ-check-in jintilfu, issirilhom il-ħsara jew jittardjaw, il-linja tal-ajru hija responsabbli u int intitolat għal kumpens sa ammont ta' madwar €1,300. Madankollu, jekk il-ħsara tiġi kkawżata b’difett inerenti fil-bagalji nnifisihom, ma għandek dritt għal ebda kumpens.

Bagalji tal-idejn

Jekk issir ħsara lill-bagalji tal-idejn il-linja tal-ajru hija responsabbli jekk kienet responsabbli għall-ħsara.

Assigurazzjoni tal-ivvjaġġar

Biex tiżgura li għandek kopertura suffiċjenti meta tivvjaġġa b’oġġetti li jiswew ħafna flus nagħtuk parir li tagħmel assikurazzjoni privata. Jekk ma tixtieqx tagħmel dan tista’ titlob limitu ogħla ta’ kumpens billi tħallas tariffa (aktar minn €1,300) mil-linja tal-ajru li tkun qed tivvjaġġa magħha. Dan għandu jsir bil-quddiem, u l-aktar tard meta tagħmel iċ-check in.

Kif tilmenta

Jekk tixtieq tagħmel ilment għal bagalji mitlufin jew li saritilhom il-ħsara, jeħtieġlek tagħmel dan bil-miktub lil-linja tal-ajru sa 7 ijiem, jew fi żmien 21 jum li fihom tkun irċevejt il-bagalji tiegħek jekk dawn ittardjaw. M’hemm ebda formola standard għall-UE kollha.

Kumpens - imbark rifjutat

Ammont f'€

Distanza

250

1,500 km jew anqas

400

Aktar minn 1,500 km fi ħdan l-UE u t-titjiriet l-oħra kollha bejn 1,500 u 3,500 km

600

Aktar minn 3,500 km:

Jekk wasalt fil-ħin għaċ-check in, int għandek dejjem tirċievi kumpens jekk ma titħalliex titla’ fuq l-ajruplan. L-unika eċċezzjoni hija jekk kien hemm raġunijiet raġonevoli biex ma titħalliex titla’ fuq l-ajruplan, bħal tħassib dwar is-saħħa, is-sikurezza jew is-sigurtà. Jew jekk ma kellekx id-dokumenti tal-ivvjaġġar meħtieġa.

Anki f’każijiet fejn jeżistu raġunijiet bħal dawn, il-linji tal-ajru xorta jistgħu joffrulek kumpens skont it-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi marbuta mal-biljett tiegħek.

Titjira konnessa - prenotazzjoni waħda b’check-in wieħed

Jekk tiġi rifjutat l-imbark minħabba li l-linja tal-ajru li topera t-titjira konnessa qieset li se tasal tard wisq biex titla’ fuq din it-titjira (peress li l-ewwel titjira tiegħek ittardjat), tirċievi kumpens.

Twissija

Jekk il-linja tal-ajru offrietlek rotta differenti u inti tasal fid-destinazzjoni finali b’dewmien ta’ 2, 3 jew 4 sigħat il-kumpens jista’ jitnaqqas b’50%.

Itlob id-drittijiet tiegħek!

Kumpens - kanċellazzjoni

Ammont f'€

Distanza

250

1,500 km jew anqas

400

Aktar minn 1,500 km fi ħdan l-UE u t-titjiriet l-oħra kollha bejn 1,500 u 3,500 km

600

Aktar minn 3,500 km:

Jekk it-titjira tiġi kkanċellata, il-linja tal-ajru għandha toffrilek għażla bejn:

 1. ir-rimborż tal-biljett tiegħek, jekk għandek titjira konnessa, titjira bir-ritorn lejn l-ajruport tat-tluq mal-ewwel opportunità
 2. rotta differenti għad-destinazzjoni finali tiegħek mal-ewwel opportunità, jew
 3. rotta differenti f’data aktar tard meta jkun l-aħjar għalik taħt kundizzjonijiet ta’ trasport komparabbli, suġġetti għad-disponibbiltà tal-postijiet.

Hekk kif tagħżel waħda minn dawn it-tliet opzjonijiet, ma jkollokx aktar drittijiet relatati maż-żewġ opzjonijiet l-oħra. Madankollu, il-linja tal-ajru jaf xorta jkollha tipprovdi kumpens.

M’intix intitolat għal kumpens:

Twissija

Jekk il-linja tal-ajru offrietlek rotta differenti u inti tasal fid-destinazzjoni finali b’dewmien ta’ 2, 3 jew 4 sigħat il-kumpens jista’ jitnaqqas b’50%.

Avviż stampat jew elettroniku li jinformak dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru tal-UE għandu jintwera b’mod ċar fid-desk taċ-check-in tal-ajruport, fil-kiosks taċ-check-in u online. Jekk ġejt rifjutat l-imbark, it-titjira tiegħek ġiet ikkanċellata, kellek tistenna aktar minn sagħtejn mit-tluq jew tasal tard ħafna fid-destinazzjoni finali tiegħek, il-linja tal-ajru għandha tagħtik avviż stampat li jistipula r-regoli għall-kumpens u l-assistenza.

M’intix intitolat għal kumpens f’każ ta’ ċirkostanzi straordinarji li ma setgħux jiġu evitati anki jekk ittieħdu l-miżuri raġonevoli kollha.

Itlob id-drittijiet tiegħek!

Kumpens - dewmien mal-wasla

Ammont f'€

Distanza

250

1,500 km jew anqas

400

Aktar minn 1,500 km fi ħdan l-UE u t-titjiriet l-oħra kollha bejn 1,500 u 3,500 km

600

Aktar minn 3,500 km:

Twissija

Jekk il-linja tal-ajru offrietlek rotta differenti u inti tasal fid-destinazzjoni finali b’dewmien ta’ 2, 3 jew 4 sigħat il-kumpens jista’ jitnaqqas b’50%.

Itlob id-drittijiet tiegħek!

Kumpens - rifjut ta’ imbark minħabba bbukkjar żejjed

Ammont f'€

Distanza

250

1,500 km jew anqas

400

Aktar minn 1,500 km fi ħdan l-UE u t-titjiriet l-oħra kollha bejn 1,500 u 3,500 km

600

Aktar minn 3,500 km:

Dejjem għandek tirċievi kumpens jekk tiġi rifjutat l-imbark.

Titjira konnessa - prenotazzjoni waħda b’check-in waħda

Jekk tiġi rifjutat l-imbark minħabba li l-linja tal-ajru li topera t-titjira konnessa qieset li se tasal tard wisq biex titla’ fuq din it-titjira (peress li l-ewwel titjira tiegħek ittardjat), tirċievi kumpens.

Twissija

Jekk il-linja tal-ajru offrietlek rotta differenti u inti tasal fid-destinazzjoni finali b’dewmien ta’ 2, 3 jew 4 sigħat il-kumpens jista’ jitnaqqas b’50%.

Itlob id-drittijiet tiegħek!

Assistenza f’każ ta’ rifjut ta’ imbark

Il-linji tal-ajru jipprovdu assistenza bla ħlas waqt li tistenna. F’każ ta’ bidliet fl-ivvjaġġar, għandek tippreżenta ruħek lil-linja tal-ajru li tkun qed topera t-titjira, biex tevita sitwazzjoni fejn ikollok tagħmel l-arranġamenti tiegħek stess. Il-linji tal-ajru għandhom jiżguraw ukoll, fejn disponibbli, li l-akkomodazzjoni tkun aċċessibbli għall-persuni b'diżabbiltà u l-klieb ta' servizz tagħhom. L-assistenza li trid tiġi pprovduta tinkludi:

Jekk ma ngħatajtx assistenza u kellek tħallas għal kwalunkwe ħaġa minn dawk elenkati hawn fuq minn butek, il-linja tal-ajru għandha tirrimborżak, sakemm l-ispejjeż kienu neċessarji, raġonevoli u xierqa. Għalhekk għandek iżżomm l-irċevuti kollha. Inti għandek id-dritt għall-assistenza jekk kellek tistenna għal rotta differenti, taħt kundizzjonijiet ta’ trasport kumparabbli, għad-destinazzjoni finali tiegħek mill-iktar fis possibbli jew titjira ta’ ritorn.

F’każijiet eċċezzjonali, il-linja tal-ajru tista’ tiddeċiedi li tillimita jew tirrifjuta li tagħti l-assistenza jekk dan jikkawża aktar dewmien lill-passiġġieri li jkunu qed jistennew titjira alternattiva jew imdewma.

Twissija

Sakemm it-termini u l-kundizzjonijiet tal-biljett tiegħek ma jispeċifikawx mod ieħor, m’intix intitolat għall-għajnuna jekk:

 • ma tħallejtx titla’ fuq l-ajruplan għal raġunijiet raġonevoli ta’ saħħa, sikurezza jew sigurtà
 • ma kellekx id-dokumenti tal-ivvjaġġar meħtieġa.

Itlob id-drittijiet tiegħek!

Assistenza f’każ ta’ kanċellazzjoni

Il-linji tal-ajru għandhom joffru u jipprovdu assistenza bla ħlas waqt li tistenna. F’każ ta’ bidliet fl-ivvjaġġar, għandek tippreżenta ruħek lil-linja tal-ajru li tkun qed topera t-titjira, biex tevita sitwazzjoni fejn ikollok tagħmel l-arranġamenti tiegħek stess. Il-linji tal-ajru għandhom jiżguraw ukoll, fejn disponibbli, li l-akkomodazzjoni tkun aċċessibbli għall-persuni b'diżabbiltà u l-klieb ta' servizz tagħhom. L-assistenza li trid tiġi pprovduta tinkludi:

Jekk ma ġietx mogħtija assistenza u kellek tħallas għall-ikel u x-xorb tiegħek eċċ. il-linja tal-ajru għandha tirrimborżak, sakemm l-ispejjeż kienu neċessarji, raġonevoli u xierqa. Għalhekk għandek iżżomm l-irċevuti kollha. Inti għandek id-dritt għall-assistenza jekk kellek tistenna għal rotta differenti, taħt kundizzjonijiet ta’ trasport kumparabbli, għad-destinazzjoni finali tiegħek mill-iktar fis possibbli jew titjira ta’ ritorn.

F’każijiet eċċezzjonali, il-linja tal-ajru tista’ tiddeċiedi li tillimita jew tirrifjuta li tagħti l-assistenza jekk dan jikkawża aktar dewmien lill-passiġġieri li jkunu qed jistennew titjira alternattiva jew imdewma.

Itlob id-drittijiet tiegħek!

Assistenza f’każ ta’ dewmien mit-tluq

Jekk linja tal-ajru tistenna li t-titjira tiegħek se tittardja lil hinn mill-ħin tat-tluq skedat, int intitolat għal ikel u xorb, skont kemm se jkollok tistenna, u 2 telefonati, emails jew faxes bla ħlas. Il-punt li fih inti intitolat għal dawn id-drittijiet jiddependi fuq it-tul tad-dewmien u d-distanza tat-titjira kif ġej:

Fejn il-ħin tat-tluq il-ġdid mistenni huwa ta’ mill-anqas jum wara l-ħin tat-tluq skedat inizjalment, int intitolat għall-akkomodazzjoni f’lukanda u t-trasport lejn u mill-ajruport u l-akkomodazzjoni tiegħek (jekk jeħtieġlek toqgħod il-lejl)

Il-linji tal-ajru għandhom joffru u jipprovdu assistenza bla ħlas waqt li tistenna. F’każ ta’ bidliet fl-ivvjaġġar, għandek tippreżenta ruħek lil-linja tal-ajru li tkun qed topera t-titjira, biex tevita sitwazzjoni fejn ikollok tagħmel l-arranġamenti tiegħek stess. Il-linji tal-ajru għandhom jiżguraw ukoll, fejn disponibbli, li l-akkomodazzjoni tkun aċċessibbli għall-persuni b'diżabbiltà u l-klieb ta' servizz tagħhom.

Jekk ma ġietx mogħtija assistenza u kellek tħallas għall-ikel u x-xorb tiegħek, il-linja tal-ajru għandha tirrimborżak, sakemm l-ispejjeż kienu neċessarji, raġonevoli u xierqa. Għalhekk għandek iżżomm l-irċevuti kollha. Inti għandek id-dritt għall-assistenza jekk kellek tistenna għal rotta differenti, taħt kundizzjonijiet ta’ trasport kumparabbli, għad-destinazzjoni finali tiegħek mill-iktar fis possibbli jew titjira ta’ ritorn.

F’każijiet eċċezzjonali, il-linja tal-ajru tista’ tiddeċiedi li tillimita jew tirrifjuta li tagħti l-assistenza jekk dan jikkawża aktar dewmien lill-passiġġieri li jkunu qed jistennew titjira alternattiva jew imdewma.

Itlob id-drittijiet tiegħek!

Assistenza f’każ ta’ rifjut ta’ imbark minħabba bbukkjar żejjed

Il-linji tal-ajru għandhom joffru u jipprovdu assistenza bla ħlas waqt li tistenna. F’każ ta’ bidliet fl-ivvjaġġar, għandek tippreżenta ruħek lil-linja tal-ajru li tkun qed topera t-titjira, biex tevita sitwazzjoni fejn ikollok tagħmel l-arranġamenti tiegħek stess. Il-linji tal-ajru għandhom jiżguraw ukoll, fejn disponibbli, li l-akkomodazzjoni tkun aċċessibbli għall-persuni b'diżabbiltà u l-klieb ta' servizz tagħhom. L-assistenza li trid tiġi pprovduta tinkludi:

Jekk ma ġietx mogħtija assistenza u kellek tħallas għall-ikel u x-xorb tiegħek eċċ. il-linja tal-ajru għandha tirrimborżak, sakemm l-ispejjeż kienu neċessarji, raġonevoli u xierqa. Għalhekk għandek iżżomm l-irċevuti kollha. Inti għandek id-dritt għall-assistenza jekk kellek tistenna għal rotta differenti, taħt kundizzjonijiet ta’ trasport kumparabbli, għad-destinazzjoni finali tiegħek mill-iktar fis possibbli jew titjira ta’ ritorn.

F’każijiet eċċezzjonali, il-linja tal-ajru tista’ tiddeċiedi li tillimita jew tirrifjuta li tagħti l-assistenza jekk dan jikkawża aktar dewmien lill-passiġġieri li jkunu qed jistennew titjira alternattiva jew imdewma.

Itlob id-drittijiet tiegħek!

Rimborż, rotta differenti jew prenotazzjoni mill-ġdid fil-każ ta’ rifjut tal-imbark

Il-linja tal-ajru għandha toffrilek, fuq bażi ta’ darba, għażla bejn:

 1. ir-rimborż tal-biljett tiegħek, jekk għandek titjira konnessa, titjira bir-ritorn lejn l-ajruport tat-tluq mal-ewwel opportunità
 2. rotta differenti għad-destinazzjoni finali tiegħek mal-ewwel opportunità, jew
 3. rotta differenti f’data aktar tard meta jkun l-aħjar għalik taħt kundizzjonijiet ta’ trasport komparabbli (jiġifieri “bbukkjar mill-ġdid”), suġġett għad-disponibbiltà tal-postijiet.

Hekk kif tagħżel waħda minn dawn it-tliet opzjonijiet, ma jkollokx aktar drittijiet relatati maż-żewġ opzjonijiet l-oħra. Madankollu, il-linja tal-ajru xorta tista’ tipprovdi kumpens skont id-distanza tat-titjira tiegħek u t-tul tad-dewmien mill-ħin tal-wasla oriġinarjament ippjanat.

Madankollu, jekk it-titjiriet lejn id-destinazzjoni u tar-ritorn huma operati minn linja tal-ajru differenti, iżda kienu parti minn prenotazzjoni waħda, jekk it-titjira lejn id-destinazzjoni tiġi kkanċellata, inti għandek dawn id-drittijiet:

Twissija

Sakemm it-termini u l-kundizzjonijiet tal-biljett tiegħek ma jispeċifikawx mod ieħor, m’intix intitolat għal rimborż jew rotta alternattia jekk:

 • ma tħallejtx titla’ fuq l-ajruplan għal raġunijiet raġonevoli ta’ saħħa, sikurezza jew sigurtà

 • ma kellekx id-dokumenti tal-ivvjaġġar meħtieġa.

Itlob id-drittijiet tiegħek!

Rimborż, rotta differenti jew prenotazzjoni mill-ġdid fil-każ ta’ kanċellazzjoni

Il-linja tal-ajru għandha toffrilek abbażi ta’ darba biss, għażla bejn:

 1. ir-rimborż tal-biljett tiegħek, jekk għandek titjira konnessa, titjira bir-ritorn lejn l-ajruport tat-tluq mal-ewwel opportunità
 2. rotta differenti għad-destinazzjoni finali tiegħek mal-ewwel opportunità, jew
 3. rotta differenti f’data aktar tard meta jkun l-aħjar għalik taħt kundizzjonijiet ta’ trasport komparabbli, suġġetti għad-disponibbiltà tal-postijiet.

Twissija

Minħabba l-pandemija tal-coronavirus li għaddejja bħalissa, it-trasportaturi qed joħorġu vouchers li tista’ tifdi aktar tard bħala alternattiva għar-rimborż.

F’dan il-każ, bħala passiġġier, trid tingħata dejjem l-għażla bejn rimborż fi flus u voucher.

Hekk kif tagħżel waħda minn dawn it-tliet opzjonijiet, ma jkollokx aktar drittijiet relatati maż-żewġ opzjonijiet l-oħra. Madankollu, il-linja tal-ajru xorta tista’ tipprovdi kumpens skont id-distanza tat-titjira tiegħek u t-tul tad-dewmien mill-ħin tal-wasla oriġinarjament ippjanat.

Jekk it-titjiriet lejn id-destinazzjoni u tar-ritorn huma operati minn linji tal-ajru differenti, iżda kienu parti minn prenotazzjoni waħda, fl-avveniment li t-titjira lejn id-destinazzjoni tiġi kkanċellata, inti għandek dawn id-drittijiet:

Itlob id-drittijiet tiegħek!

Rimborż u titjira ta’ ritorn f’każ ta’ dewmien twil (5 sigħat jew aktar) mit-tluq

Jekk it-titjira tiegħek tittardja tal-anqas 5 sigħat mit-tluq, il-linja tal-ajru għandha tirrimborża l-biljett tiegħek u, jekk għandek titjira konnessa, toffri servizz ta’ ritorn lejn l-ajruport tat-tluq mal-ewwel opportunità.

Itlob id-drittijiet tiegħek!

Rimborż, rotta differenti jew prenotazzjoni mill-ġdid fil-każ ta’ rifjut tal-imbark minħabba bbukkjar żejjed

Il-linja tal-ajru għandha toffrilek abbażi ta’ darba biss, għażla bejn:

 1. ir-rimborż tal-biljett tiegħek, jekk għandek titjira konnessa, titjira bir-ritorn lejn l-ajruport tat-tluq mal-ewwel opportunità
 2. rotta differenti għad-destinazzjoni finali tiegħek mal-ewwel opportunità, jew
 3. rotta differenti f’data aktar tard meta jkun l-aħjar għalik taħt kundizzjonijiet ta’ trasport komparabbli, suġġetti għad-disponibbiltà tal-postijiet.

Hekk kif tagħżel waħda minn dawn it-tliet opzjonijiet, ma jkollokx aktar drittijiet relatati maż-żewġ opzjonijiet l-oħra. Madankollu, il-linja tal-ajru xorta tista’ tipprovdi kumpens skont id-distanza tat-titjira tiegħek u t-tul tad-dewmien mill-ħin tal-wasla oriġinarjament ippjanat.

Madankollu, jekk it-titjiriet lejn id-destinazzjoni u tar-ritorn huma operati minn linja tal-ajru differenti, iżda kienu parti minn prenotazzjoni waħda, jekk it-titjira lejn id-destinazzjoni tiġi kkanċellata, inti għandek dawn id-drittijiet:

Itlob id-drittijiet tiegħek!

Ċirkostanzi straordinarji - Kanċellazzjoni

Ċirkostanzi straordinarji jistgħu jwasslu għal aktar minn kanċellazzjoni jew dewmien wieħed fid-destinazzjoni finali. Eżempji ta’ avvenimenti definiti bħala straordinarji huma deċiżjonijiet tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, instabbiltà politika, kundizzjonijiet ħżiena tat-temp u riskji għas-sigurtà.

Sitwazzjonijiet li mhumiex ikkunsidrati bħala straordinarji jinkludu:

Kwalunkwe strajk estern għal trasportatur tal-ajru li jaffettwa l-operat tal-linja tal-ajru jista’ jitqies bħala ċirkostanzi straordinarji. Madankollu, biex linja tal-ajru tkun eżentata milli tħallas kumpens, hi trid tagħti prova li: i) hemm rabta bejn iċ-ċirkostanzi straordinarji u d-dewmien jew il-kanċellazzjoni, kif ukoll ii) id-dewmien jew il-kanċellazzjoni ma setgħux jiġu evitati anki jekk ittieħdu l-miżuri raġonevoli kollha

Jekk il-linja tal-ajru ma tagħtikx spjegazzjoni sodisfaċenti, tista’ tikkuntattja lill-awtorità nazzjonali en Dokument PDF tiegħek għal aktar assistenza.

Ċirkostanzi straordinarji - Dewmien

Ċirkostanzi straordinarji jistgħu jwasslu għal aktar minn kanċellazzjoni jew dewmien wieħed fid-destinazzjoni finali. Eżempji ta’ avvenimenti definiti bħala straordinarji huma deċiżjonijiet tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, instabbiltà politika, kundizzjonijiet ħżiena tat-temp u riskji għas-sigurtà.

Sitwazzjonijiet li mhumiex ikkunsidrati bħala straordinarji jinkludu:

Kwalunkwe strajk estern għal trasportatur tal-ajru li jaffettwa l-operat tal-linja tal-ajru jista’ jitqies bħala ċirkostanzi straordinarji. Madankollu, biex linja tal-ajru tkun eżentata milli tħallas kumpens, hi trid tagħti prova li: i) hemm rabta bejn iċ-ċirkostanzi straordinarji u d-dewmien jew il-kanċellazzjoni, kif ukoll ii) id-dewmien jew il-kanċellazzjoni ma setgħux jiġu evitati anki jekk ittieħdu l-miżuri raġonevoli kollha

Jekk il-linja tal-ajru ma tagħtikx spjegazzjoni sodisfaċenti, tista’ tikkuntattja lill-awtorità nazzjonali en Dokument PDF tiegħek għal aktar assistenza.

Itlob drittijietek!

Jekk taħseb li d-drittijiet tiegħek ma ġewx rispettati, hemm diversi forom ta’ rimedju li tista’ tuża. Madankollu dejjem għandek l-ewwel tibgħat l-ilment tiegħek lil-linja tal-ajru. Tista’ tikkonsulta wkoll liċ-Ċentru Ewropew tal-KonsumaturIftaħ bħala link estern għal għajnuna jew parir dwar problemi relatati mad-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru.

Ilmenta mal-linja tal-ajru

Dejjem għandek tibgħat l-ilment tiegħek lil-linja tal-ajru billi tuża jew il-formola tal-ilmenti mogħtija mil-linja tal-ajru jew il-formola tal-UE dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru Dokument PDF.

Ilmenta mal-awtoritajiet nazzjonali

Jekk ma tirċevix tweġiba mil-linja tal-ajru fi żmien xahrejn jew jekk m’intix sodisfatt bit-tweġiba, tista’ tressaq ilment mal-awtorità nazzjonali en Dokument PDF rilevanti fil-pajjiż fejn seħħ l-inċident, fi żmien raġonevoli. L-awtorità nazzjonali għandha tipprovdilek opinjoni legali mhux vinkolanti dwar kif għandek tipproċedi bit-talba tiegħek.

Uża l-Entitajiet għas-Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim (ADR) / is-Soluzzjoni Online għat-Tilwim (ODR)

Tista’ wkoll tipprova ssolvi t-tilwima tiegħek bi proċedura barra mill-qorti jew għand entità għal Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim (ADR). Jekk xtrajt il-biljett tiegħek online, tista' tissottometti l-ilment tiegħek permezz tal-pjattaforma ta’ Soluzzjoni Online għat-Tilwim (ODR). L-ADR u l-ODR huma disponibbli għar-residenti tal-UE biss.

Tmur il-qorti

Tista’ tagħżel li tieħu azzjoni legali formali u tissottometti talba għal kumpens skont ir-regoli tal-UE billi tuża l-proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar. Għal titjiriet operati minn linja tal-ajru tal-UE, tista’ tippreżenta t-talba tiegħek fil-post tal-wasla jew tat-tluq. L-istess regola tapplika għat-titjiriet ta’ konnessjoni, li huma parti minn prenotazzjoni unika, iżda li jistgħu jiġu operati minn trasportaturi tal-ajru differenti. Tista’ wkoll tressaq il-kwistjoni quddiem il-qrati fil-pajjiżi fejn hija rreġistrata l-linja tal-ajru.

Jekk il-linja tal-ajru ma tkunx irreġistrata f’pajjiż tal-UE, tista’ tressaq il-każ tiegħek quddiem il-qrati fil-pajjiż tal-UE fejn tkun waslet jew minn fejn tkun telqet it-titjira tiegħek jew fil-pajjiż fejn kien hemm it-titjira ta’ konnessjoni. Il-limiti ta’ żmien biex tressaq azzjoni kontra linja tal-ajru quddiem qorti nazzjonali huma definiti skont ir-regoli nazzjonali dwar il-limitazzjoni ta’ azzjonijiet f’kull pajjiż tal-UE.

Twissija

Informazzjoni importanti għall-persuni li jressqu talba lil aġenzija għat-talbiet: Avviż ta’ informazzjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumatur tal-UE rilevanti, il-kummerċjalizzazzjoni u l-liġi dwar il-protezzjoni tad-data applikabbli għall-attivitajiet tal-aġenziji għat-talbiet fir-rigward tar-Regolament 261/2004 dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: