L-aħħar verifika: 24/01/2019

Id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ferrovija

Meta taqta' biljett tal-ferrovija, ma tistax tintalab prezz ogħla minħabba n-nazzjonalità tiegħek jew skont minn fejn tkun qed tixtrih.

Drittijietek bħala passiġġier tal-ferrovija ġeneralment japplikaw għall-vjaġġi u s-servizzi ferrovjarji kollha fl-UE.

Il-pajjiżi Ewropej jistgħu jiddeċiedu jekk dawn id-drittijiet għandhomx jew le japplikaw ukoll għall-ferroviji domestiċi (urbani, suburbani, reġjonali, eċċ.) u għall-ferroviji internazzjonali li jibdew jew jispiċċaw il-vjaġġ tagħhom barra mill-UE.

Kanċellazzjoni tal-vjaġġ jew dewmien

Jekk il-ferrovija tiegħek hi kkanċellata jew tiddawwar, dejjem għandek id-dritt li tingħata informazzjoni adegwata dwar x'inhu jiġri waqt li tkun qed tistenna.

Jekk tiġi mgħarraf li se tasal fid-destinazzjoni finali b'dewmien li jkun tal-anqas ta' siegħa, għandek dritt li:

Jekk tiddeċiedi li tkompli l-vjaġġ tiegħek kif ippjanat jew li taċċetta trasport alternattiv lejn id-destinazzjoni tiegħek, jista' jkollok id-dritt għal kumpens ta':

Ma tingħatax kumpens jekk:

Jekk taħseb li drittijietek ma ġewx rispettati, tista' tressaq ilment lill-kumpanija tal-ferrovija, li għandha twieġeb fi żmien xahar.

Jekk ma tkunx sodisfatt bit-tweġiba li tingħatalek, tista' tikkuntattja l-Entità Nazzjonali ta' Infurzarpdfen [111 KB] f'pajjjiżek.

Telf jew ħsara ta' lagiġ irreġistrat

Jekk il-lagiġ irreġistrat jintiliflek jew jiġrilu ħsara matul il-vjaġġ, għandek dritt li tingħata kumpens, sakemm il-lagiġ ma kienx ippakkjat kif suppost, mhux tajjeb biex jinġarr jew kellu natura speċjali.

Ammonti ta' kumpens

Jekk passiġġier imut jew ikorri f'aċċident tal-ferrovija, hu (jew id-dipendenti tiegħu) għandu/hom id-dritt għal kumpens għat-telf jew ħsara ta' lagiġ tal-idejn (kemm irreġistrat jew mhux) sa massimu ta' EUR 1 500.

Korriment jew mewt

Jekk passiġġier ikorri jew imut f'aċċident tal-ferrovija, hu (jew id-dipendenti tiegħu) għandu/hom id-dritt għal kumpens, b'pagament bil-quddiem fi żmien 15-il ġurnata mill-aċċident biex ikopri/u l-ħtieġijiet immedjati tiegħu/tagħhom (jew tad-dipendenti tiegħu/tagħhom).

F'każ ta' mewt, dan il-pagament bil-quddiem hu tal-anqas ta' EUR 21 000 għal kull persuna.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: