L-aħħar verifika: 21/10/2021

Konformità tal-prodotti

Qabel ma tibda tbigħ prodott f'pajjiż tal-UE, dan irid ikun konformi mar-regoli li japplikaw f'dak il-pajjiż u kullimkien fl-UE. Ladarba l-prodott ikun ġie approvat għall-bejgħ f'pajjiż wieħed, fil-prinċipju jkun jista' jinbiegħ kullimkien fl-UE. Fil-prattika, pajjiżi individwali tal-UE jżommu d-dritt, f'ċerti każijiet, li jirrestrinġu l-aċċess għas-suq tagħhom ta' prodotti li diġà jinbigħu f'pajjiż ieħor tal-UE.

F'kull pass tal-proċess għat-tqegħid fis-suq ta' prodott, hemm regoli differenti li wieħed irid isegwi: l-ippjanar, il-manifattura, l-importazzjoni (għal prodotti manifatturati barra mill-UE), id-distribuzzjoni u l-bejgħ finali lill-konsumaturi jew lill-utenti finali. Huma involuti ħafna atturi potenzjali.

Esplora l-kontenut interattiv ta' hawn taħt biex issib x'jagħmel kull attur u x'inhuma l-obbligi tagħhom relatati mal-UE.

Regoli dwar il-prodotti għal profili ta' negozju differenti

Manifatturi

Manifattur huwa individwu jew persuna ġuridika (Individwu, kumpanija jew entità oħra li għandha drittijiet legali u hi suġġetta għall-obbligi.) li jagħmel prodott (jew għandu prodott iddisinjat jew magħmul) u mbagħad iqiegħdu fis-suq taħt ismu jew trademark.

Bħala manifattur, l-obbligi tiegħek huma l-istess kemm jekk int ibbażat ġewwa kif ukoll barra l-UE. Mill-istadju tad-disinn 'il quddiem, trid tkun konxju mir-regoli u l-istandards li japplikaw għall-prodott tiegħek. Għandek:

Twissija

Bħala manifattur, għandek tiżgura li l-prodotti tiegħek jikkonformaw mal-liġi tal-UE. Jekk le, ma tistax tikkummerċjalizzahom fis-suq tal-UE. Jekk il-prodotti tiegħek ma jibqgħux konformi mal-liġi tal-UE, ikollok tirtirahom mis-suq jew toħroġ sejħa lura tal-prodotti mis-suq. Fil-każ li joħroġ li l-prodotti li tkun qgħedt fis- suq tal-UE (F'dan il-każ, is-27 Stat Membru tal-UE, ir-Renju Unit, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u t-Turkija) ikunu ta' riskju għas-saħħa u s-sikurezza jew l-ambjent, trid tinforma lill- awtorità nazzjonaliDokument PDFen lokali u tippubblika din l-informazzjoni fuq il- Product Safety Business Alert Gatewayen.

Rappreżentanti awtorizzati

Il-manifatturi, kemm jekk ikunu bbażati ġewwa l-UE kif ukoll jekk barra minnha, jistgħu jaħtru rappreżentant awtorizzat fl-UE (F'dan il-każ, is-27 Stat Membru tal-UE, ir-Renju Unit, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u t-Turkija) biex iwettqu ċerti kompiti f'isimhom, inkluż li jikkooperaw mal-awtorità nazzjonali tas-sorveljanza tas-suq u li jipprovduhom bid-dokumentazzjoni meħtieġa biex juru l-konformità tal-prodott (eżempji: id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE u d-dokumentazzjoni teknika).

Importatur hu individwu jew persuna ġuridika (Individwu, kumpanija jew entità oħra li għandha drittijiet legali u hi suġġetta għall-obbligi.) stabbilita fl-UE li jqiegħed prodott minn pajjiż mhux tal-UE fis-suq tal-UE. Bħala importatur, trid tiżgura li l-manifattur ikun issodisfa l-obbligi tiegħu rigward il-prodotti li timporta.

Qabel ma tqiegħed prodott fis-suq, għandek tiżgura li:

Kun konxju tal- obbligi dettaljati għall-manifatturi: bħala importatur, trid tivverifika li l-importazzjonijiet tagħkom jikkonformaw magħhom.

Jekk diġà tbigħ l-oġġetti f'pajjiż tal-UE wieħed u tixtieq tbigħhom f'ieħor, in-negozju tiegħek jista' jibbenefika mis-sottomissjoni ta' dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku.

Twissija

Bħala importatur, għandek tiżgura li l-prodotti li timporta jikkonformaw mal-liġi tal-UE. Jekk le, ma tistax timportahom. Jekk diġà importajthom, trid tirtirahom jew toħroġ sejħa lura. Fil-każ li joħroġ li l-prodotti li tkun qgħedt fis-suq tal-UE ikunu ta' riskju għas-saħħa u s-sikurezza jew l-ambjent, trid tinforma lill- awtorità nazzjonaliDokument PDFen tiegħek u tippubblika din l-informazzjoni fuq il- Product Safety Business Alert Gatewayen.

Distributur hu individwu jew persuna ġuridika (Individwu, kumpanija jew entità oħra li għandha drittijiet legali u hi suġġetta għall-obbligi.) fil-katina ta' provvista li jagħmel il-prodott disponibbli fis-suq tal-UE li jkun akkwista mingħand fornitur, bħal manifattur, importatur jew distributur ieħor. Id-distributuri jinkludu "bejjiegħa bl-imnut", li jipprovdu prodotti lill-utenti finali, u "bejjiegħa bl-ingrossa", li jfornu prodotti lill-bejjiegħa bl-imnut.

Bħala distributur, għandek tiżgura li l-prodott hu konformi mal-liġi tal-UE meta tqiegħed fis-suq. Jekk ir-regoli jinbidlu wara li l-prodott ikun tqiegħed fis-suq, ma jeħtiġlikx tiċċekkja jekk għadux konformi.

Għandek tkun taf ukoll:

Għandek tkun tista' turi lill-awtorità nazzjonali tas-sorveljanza tas-suq fuq talba li vverifikajt biex tiżgura li l-fornitur tal-prodott (il-manifattur, l-importatur jew distributur ieħor) ikun segwa r-regoli rilevanti kollha. Trid tkun tista' wkoll tipprovdi l-identità tal-manifattur jew tar-rappreżentant awtorizzat, sabiex tgħin lill-awtorità tas-sorveljanza tas-suq tikseb id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE, id-dokumentazzjoni teknika u dokumenti rilevanti oħra.

Jekk diġà tbigħ l-oġġetti f'pajjiż tal-UE wieħed u tixtieq tbigħhom f'ieħor, in-negozju tiegħek jista' jibbenefika mis-sottomissjoni ta' dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku.

Fornituri ta' mħażen strateġiċi jew ta' stabbilimenti ta' eżekuzzjoni li joffru servizzi bħall-ħżin ta' prodotti mibjugħa online u l-konsenja tagħhom lid-distributuri.

Fornitur li joffri wkoll servizzi bħall-imballaġġ tal-prodotti, li jwettaq konsenji lill-klijenti u/jew li jieħu ħsieb ir-ritorn jista' jitqies bħala distributur u għandu jissodisfa l-obbligi korrispondenti.

Mur għall-obbligi għad- distributuri.

L- intermedjarji li jipprovdu servizzi online huma impenjati f'attivitajiet ta' ospitar, inkluż il-ħżin ta' informazzjoni mogħtija mill-utenti finali ta' servizzi offruti permezz ta' webshops, marketplaces u pjattaformi. 

Bħala fornitur ta' servizz online, mintix obbligat li tivverifika l-konformità tal-prodotti mibjugħa fis-sit web jew tal-pjattaforma tiegħek. Madankollu, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jagħtuk struzzjonijiet biex ma tibqax tbigħ prodott jew biex tneħħih jew tbiddel elementi relatati miegħu, bħal pereżempju stampa jew deskrizzjoni.

Ara wkoll:

Suġġetti relatati

Il-Brexit affettwak?

Ikkondividi din il-paġna: