L-aħħar verifika: 14/08/2019

Konformità tal-prodotti

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Jeżistu standards u speċifikazzjonijiet tekniċi għall-UE kollha għal diversi kategoriji ta' prodotti. Għandek tiżgura li l-prodotti tiegħek ikunu konformi ma' kwalunkwe regola rilevanti tal-UE qabel ma jkunu jistgħu jiġu kkumerċjalizzati b'mod ħieles fl-UE.

Bħala manifattur, trid twettaq analiżi tar-riskju u trid tiżgura li l-prodotti tiegħek jikkonformaw mar-regoli tal-UE qabel ma jitpoġġew fis-suq tal-UE. Din il-proċedura tissejjaħ valutazzjoni tal-konformità. Kun ċert li taf meta tista' tagħmel awtovalutazzjoni tal-prodott tiegħek, jew meta jkollok bżonn tinvolvi korp notifikat biex jgħinek.

Trid tikkompila dossier tekniku bid-dokumenti kollha li juru li l-prodott tiegħek hu konformi mar-rekwiżiti tekniċi. Skopri kif tfassal dokumentazzjoni teknika u dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE.

Hemm ċerti prodotti li jridu jikkonformaw ma' rekwiżiti minimi relatati mal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija. Dawn jissejħu rekwiżiti tal-ekodisinn u l-għan huwa li jitnaqqas l-impatt ambjentali negattiv tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott.

Ikkondividi din il-paġna: