L-aħħar verifika: 19/12/2022

Ikseb liċenzja tas-sewqan fl-UE

Biex tikseb liċenzja tas-sewqan tal-UE en trid:

Residenza abitwali

Għandek tapplika għal liċenzja fil-pajjiż biss fejn int tgħix abitwalment jew regolarment. Bħala regola ġenerali, huwa l-pajjiż fejn tgħix minn tal-inqas 185 jum kull sena kalendarja minħabba rabtiet personali jew relatati max-xogħol.

Jekk għandek rabtiet personali jew relatati max-xogħol f'2 pajjiżi jew aktar tal-UE, il-post ta' residenza abitwali tiegħek huwa l-post fejn għandek rabtiet personali, sakemm tmur hemm b'mod regolari. M'għandekx bżonn tissodisfa din l-aħħar kundizzjoni jekk qed tgħix f'pajjiż tal-UE biex twettaq xogħol għal perjodu ta' żmien fiss.

Jekk tmur f'pajjiż ieħor tal-UE biex tistudja f'kulleġġ jew università, il-post ta' residenza abitwali tiegħek ma jinbidilx. Madankollu xorta tista' tapplika għal liċenzja tas-sewqan fil-pajjiż ospitanti tiegħek jekk tista' turi li ilek tistudja hemmhekk għal tal-inqas 6 xhur.

Rekwiżiti ta' età minimi

Biex tikseb liċenzja tas-sewqan trid tissodisfa dawn ir-rekwiżiti ta' età minimi. Madankollu, f'xi pajjiżi tal-UE, dawn jistgħu jkunu ogħla jew iktar baxxi, jew jista' jkun hemm xi rekwiżiti addizzjonali. M'hemmx limiti massimi ta' età għal liċenzja tas-sewqan. Tista' żżommha sakemm ikollok il-kapaċità medika biex issuq, kif attestat mit-tabib tiegħek.

Età Tip ta' liċenzja
16

Mopeds, kategorija AM

Muturi ħfief, kategorija A1

Kwadriċikli, kategorija B1

18

Muturi standard, kategorija A2

B'mod ġenerali, biex tapplika għal liċenzja tal-kategorija A2, irid ikollok tal-anqas sentejn esperjenza fuq mutur fil-kategorija A1. Inkella, tista' taċċessa direttament f'età minima superjuri, li normalment hija ta' 24 sena.

Karozzi, kategorija B, BE

Vetturi ta' daqs medju, kategorija C1, C1E

20

Muturi tqal, kategorija A

B'mod ġenerali, biex tapplika għal liċenzja tal-kategorija A, irid ikollok tal-anqas sentejn esperjenza fil-kategorija A2. Inkella, tista' taċċessa direttament f'età minima superjuri, li normalment hija ta' 24 sena.

21

Vetturi kbar, kategorija C, CE

Minibuses, kategorija D1, D1E

24

Xarabanks, kategorija D, DE

Rekwiżiti mediċi minimi

Qabel ma tinħariġlek liċenzja tas-sewqan, l-awtoritajiet rilevanti jiċċekkjaw li tinsab fi stat mediku tajjeb biex issuq. Għandu mnejn ikollok tagħmel kontroll mediku kull darba li ġġedded il-liċenzja tas-sewqan tiegħek jew wara li tilħaq ċerta età. Jekk int sewwieq ta' trakk jew xarabank, trid tagħmel eżami mediku kull 5 snin.

Testijiet tas-sewqan u eżaminaturi

M'hemmx regoli tal-UE dwar it-taħriġ tas-sewwieqa, l-iskejjel tas-sewqan jew l-għalliema tas-sewqan. Madankollu, jeżistu standards minimi tal-UE dwar:

Jekk tissodisfa r-rekwiżiti kollha meħtieġa, tinħariġlek liċenzja tas-sewqan fil-format standard tal-UE – karta tal-plastik, daqs karta tal-kreditu b'ritratt, b'karatteristiċi speċjali tas-sigurtà u disponibbli fil-pajjiżi kollha tal-UE sa mill-2013.

Sib aktar informazzjoni dwar il- mudelli ta' liċenzji tas-sewqan maħruġa qabel l-2013 en Iftaħ bħala link estern li bħalissa għadhom validi, kif jidhru, il-karatteristiċi ta' sigurtà tagħhom u l-intitolamenti u l-kategoriji ta' vetturi elenkati fuqhom.

Informazzjoni speċifika għall-pajjiż

Iċċekkja r-regoli biex tikseb liċenzja tas-sewqan fil-pajjiż fejn tgħix, sib informazzjoni dwar it-taħriġ u t-test tas-sewqan, ir-rekwiżiti ta' età u dawk mediċi:

Agħżel il-pajjiż

Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli għall-kontenut tas-siti web esterni.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: