Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 06/05/2022

Ir-responsabbiltà tal-ġenituri

Bħala ġenitur, int responsabbli mit-trobbija, l-edukazzjoni u l-proprjetà ta' uliedek. Għandek ukoll id-dritt li tirrappreżentahom legalment.

Fil-pajjiżi kollha tal-UE, l-omm għandha awtomatikament ir-responsabbiltà bħala ġenitur ta' uliedha, kif għandu wkoll il-missier miżżewweġ. Fil-biċċa l-kbira tal-każi, il-ġenituri jeżerċitaw din ir-responsabbiltà flimkien.

Ir-regoli dwar jekk missierijiet mhux miżżewġin għandhomx dawn id-drittijiet u l-obbligi jvarjaw skont il-pajjiż.

Skopri dwar ir-regoli dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri fil-pajjiż(i) rilevanti għalik:

Agħżel il-pajjiż:

 • l-Awstrijaatmt
 • il-Belġjubemt
 • il-Bulgarijabgmt
 • il-Kroazjacrmt
 • Ċiprucymt
 • iċ-Ċekjaczmt
 • id-Danimarkadken
 • l-Estonjaeemt
 • il-Finlandjafimt
 • Franzafrmt
 • il-Ġermanjademt
 • il-Greċjagrmt
 • l-Ungerijahumt
 • l-Irlandaiemt
 • l-Italjaitmt
 • il-Latvjalvmt
 • il-Litwanjaltmt
 • il-Lussemburgulumt
 • Maltamtmt
 • il-Pajjiżi l-Baxxinlmt
 • il-Polonjaplmt
 • il-Portugallptmt
 • ir-Rumanijaromt
 • is-Slovakkjaskmt
 • is-Slovenjasimt
 • Spanjaesmt
 • l-Isvezjasemt

  Għad għandek mistoqsijiet?

  Il-kustodja u d-drittijiet tal-ġenitur li jara lill-uliedu

  Ir-regoli dwar il-kustodja u dwar id-drittijiet tal-ġenitur li jara lill-uliedu huma speċifiċi għal kull pajjiż tal-UE. Il-liġijiet nazzjonali jiddeterminaw:

  Madankollu, il-pajjiżi kollha tal-UE jirrikonoxxu li t-tfal għandhom id-dritt għal relazzjoni personali u kuntatt dirett maż-żewġ ġenituri, anki jekk il-ġenituri jkunu jgħixu f'pajjiżi differenti.

  Fil-każijiet ta' divorzju jew separazzjoni, huwa importanti li jiġi ddeterminat jekk it-tfal ikunux se joqogħdu ma' ġenitur wieħed biss jew daqqa ma' wieħed/waħda u daqqa mal-ieħor/mal-oħra. Int u l-partner li kellek tistgħu tfittxu li taslu għal ftehim reċiproku dwar dan.

  Ir-rikors fil-qorti dwar il-kustodja u d-drittijiet tal-ġenitur li jara lill-uliedu.

  Jekk ma tistgħux tilħqu ftehim dwar il-kustodja u d-drittijiet tal-ġenitur li jara lill-uliedu, probabbilment se jkollok tmur il-qorti.

  F'sitwazzjonijiet li jkunu jinvolvu aktar minn pajjiż wieħed, ngħidu aħna, jekk il-ġenituri ma jkunux jgħixu fl-istess pajjiż, il-qrati responsabbli biex jisimgħu l-kawżi dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri jkunu dawk tal-pajjiż fejn il-wild ikun jgħix normalment.

  Jekk int u martek/żewġek taqblu, is-sentenza tal-qorti dwar id-divorzju tagħkom tkun tista' tiddeċiedi wkoll dwar l-affarijiet marbutin mar-responsabbiltà tal-ġenituri li jkollhom x'jaqsmu mad-divorzju.

  Il-qorti se tiddeċiedi fl-aħjar interessi tal-ulied dwar id-drittijiet tagħkom fir-rigward tal-kustodja, l-arranġamenti tal-aċċess għat-tfal u d-determinazzjoni tal-post ta' residenza tal-ulied.

  Ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni

  Id-deċiżjonijiet dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri li jittieħdu minn qorti f'pajjiż tal-UE jiġu rikonoxxuti fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni mingħajr il-ħtieġa ta' xi proċedura addizzjonali.

  L- infurzar tagħhom huwa ffaċilitat permezz ta' proċedura standard.

  Skopri kif deċiżjonijiet dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri li jittieħdu f'pajjiż partikolari tal-UE jistgħu jiġu rikonoxxuti u infurzatiIftaħ bħala link estern f'ieħor.

  Jeżistu awtoritajiet ċentrali li huma responabbli mir-responsabbiltà tal-ġenituri u li jistgħu jgħinuk fil-każ speċifiku tiegħek. Fittex għall-awtoritajiet ċentrali responsabbli għar-responsabbli matrimonjali u tal-ġenituri.Iftaħ bħala link estern

  Twissija

  Eċċezzjoni – id-Danimarka

  Ir-regoli tal-UE dwar ir-responsabbiltà tal-genituri – ngħidu ahna dwar il-guriżdizzjoni, ir-rikonoxximent jew l-infurzar – ma japplikawx għad-Danimarka.

  Mistoqsijiet frekwenti

  Leġiżlazzjoni tal-UE

  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

  Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

  Ikkondividi din il-paġna: