Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 25/04/2017

Mistoqsijiet frekwenti - Ir-responsabbiltà tal-ġenituri

 • Jien Belġjan. Misseri li hu Lussemburgiż, għadu kif mar lura l-Lussemburgu. Nista' nitlob biex deċiżjoni tal-qorti Belġjana dwar ir-responsabbiltà tal-ġenitur (jiġifieri għall-ħlas tal-manteniment) tkun rikonoxxuta u infurzata fil-Lussemburgu?

  IVA - Kull parti interessata tista' titlob biex sentenza dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri mogħtija f'pajjiż tkun rikonoxxuta u infurzata f'pajjiż ieħor tal-UE.

 • Nista' nittrasferixxi każ ta' responsabbiltà tal-ġenituri għal qorti f'pajjiż ieħor tal-UE?

  IVA - F'każijiet eċċezzjonali, jekk it-tifel għandu konnessjoni partikolari ma' dan il-pajjiż u jekk it-trasferiment ikun għall-aħjar interess tat-tifel.

 • Dik li kienet marti ddivorzjatni xi snin ilu l-Lussemburgu. Il-qorti tatha l-kustodja ta' wliedna; iżda mhix qed tirrispetta d-dritt tiegħi li nżurhom. Jien noqgħod Franza – nista' nressaq il-każ quddiem qorti Franċiża?

  LE - L-unika qorti li tista' tittratta ma' materji li għandhom x'jaqsmu mad-divorzju/mas-separazzjoni legali tagħkom, inklużi r-responsabbiltà tal-ġenituri u d-drittijiet legali tal-ġenitur li jżur lil uliedu, hija l-ewwel qorti fejn tkun tressqet it-talba għad-divorzju.

  Jiġifieri trid tieħu l-każ tiegħek quddiem dik il-qorti fil-Lussemburgu, sakemm ma tkunx tista' tagħti prova li t-tfal ikollhom rabta partikulari ma' Franza.

 • Jien u dak li kien żewġi naqsmu l-kustodja ta' wliedna. Waslitli offerta biex immur naħdem f'pajjiż ieħor tal-UE: neħtieġ il-kunsens tal-missier biex nieħu lit-tfal miegħi?

  IVA - Għax jekk tieħu lit-tfal miegħek jista' jkun diffiċli għalih biex jieħu ħsiebhom skont kif jitlob l-arranġament dwar il-kustodja. Fil-fatt, legalment dan jista' saħansitra jitqies bħala każ ta' ħtif tat-tfal.

  Kien ikollok bżonn il-kunsens tiegħu anki kieku kellek il-kustodja sħiħa, jekk xejn biex tirrispetta d-drittijiet legali tiegħu li jżur lil uliedu.

  Madanakollu, triq oħra tista' tkun li tapplika għal tibdil fl-arranġamenti dwar il-kustodja jew dwar id-drittijiet legali tal-ġenitur li jżur lil uliedu. Il-qorti tista' tippermetti li jsir tibdil jekk tirraġuna li dan ikun għall-aħjar ġid tat-tfal.

Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett
Ir-responsabbiltà tal-ġenituri
Leġiżlazzjoni tal-UE
 • Il-ġuriżdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u fi kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri