L-aħħar verifika: 24/01/2019

Il-pensjonanti - drittijiet ta' residenza

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Bħala ċittadin tal-UE, tista' tgħix f'kull pajjiż ieħor tal-UE jekk għandek:

Id-dħul jista' jkun ġej minn pensjoni, jekk int pensjonant, jew kwalunkwe sors ieħor ta' dħul.

Meta tgħix sa 3 xhur barra pajjiżek

Qis li jkollok il-karta tal-identità nazzjonali (ID) tiegħek jew il-passaport dejjem fuqek

Bħala ċittadin/a tal-UE, l-uniku rekwiżit biex toqgħod f' pajjiż ieħor tal-UE għal inqas minn 3 xhur hu li jkollok karta tal-identità nazzjonali jew passaport valida/u.

F'ħafna pajjiżi tal-UE, ikun jeħtieġlek iġġor il-karta tal-identità nazzjonali jew il-passaport miegħek il-ħin kollu.

F'dawn il-pajjiżi, tista' tkun immultat jew arrestat temporarjament jekk tħalli d-dokumenti tal-identità tiegħek id-dar - iżda ma tistax tiġi mġiegħel tirritorna lura pajjiżek minħabba f'hekk biss.

Iċċekkja jekk ikollokx iġġorr ID jew passaport miegħek il-ħin kollu fil-pajjiż li qed jospitak:

Agħżel il-pajjiż
 • il-Litwanjaltenlt
 • il-Lussemburguludeenfr
 • il-Pajjiżi l-Baxxinlennl
 • il-Polonjaplenpl
 • il-Portugallptenpt
 • il-Ġermanjadedeen
 • in-Norveġjanoen
 • ir-Renju Unitgben
 • ir-Rumanijaroenro
 • is-Slovakkjask
 • is-Slovenjasi

* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Irrapporta l-preżenza tiegħek

Xi pajjiżi tal-UE jeħtiġuk tirrapporta l-preżenza tiegħek lill-awtoritajiet relevanti f'perjodu ta' żmien raġonevoli minn meta tasal. Jistgħu jimponu penali, bħal multa, jekk ma tagħmilx dan.

Skopri aktar dwar kif tirrapporta l-preżenza tiegħek.

Id-deportazzjoni

F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż li qed jospitak jista' jiddeportak għal raġunijiet ta' politika jew ta' sigurtà pubblika - iżda biss jekk ikun ippruvat li int ta' theddida serja ħafna.

Id-deċiżjoni ta' deportazzjoni għandha tingħatalek bil-miktub. Din għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha għad-deportazzjoni tiegħek, u tispeċifika kif int tista' tappella u kemm għandek żmien biex tagħmel dan.

Meta tgħix barra pajjiżek għal aktar minn 3 xhur

Bħala ċittadin tal-UE, tista' tgħix f'kull pajjiż ieħor tal-UE jekk għandek:

Id-dħul jista' jkun ġej minn pensjoni, jekk int pensjonant, jew kwalunkwe sors ieħor ta' dħul.

Irreġistra r-residenza tiegħek

Matul l- ewwel 3 xhur tas-soġġorn tiegħek, il-pajjiż li qed jospitak ma jistax jobbligak tirreġistra r-residenza tiegħek. Tista' tagħmel dan jekk tixtieq.

Wara 3 xhur, il- pajjiż li qed jospitak jista' jobbligak tirreġistra r-residenza tiegħek mal-awtoritajiet lokali, tagħti prova li tissodisfa l-kundizzjonijiet tas-soġġorn u tikseb dokument li jikkonferma d-dritt tas-soġġorn.

Skopri kif tirreġistra r-residenza tiegħek barra pajjiżek.

Talba biex titlaq u d-deportazzjoni

Tista' tgħix fil-pajjiż l-ieħor tal-UE sakemm tkompli tissodisfa l-kundizzjonijiet għal residenza. Jekk tieqaf tagħmel dan, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jobbligawk titlaq.

F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż li qed jospitak jista' jiddeportak għal raġunijiet ta' politika pubblika jew ta' sigurtà pubblika - iżda biss jekk ikun ippruvat li int ta' theddida serja ħafna.

Id-deportazzjoni jew it-talba biex titlaq mill-pajjiż għandha tingħatalek bil-miktub. Din għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha għad- deportazzjoni tiegħek, u tispeċifika kif int tista' tappella u kemm għandek żmien biex tagħmel dan.

Residenza permanenti

Jekk tkun għext b' mod legali, u ssodisfajt il-kundizzjonijiet biex toqgħod f' pajjiż ieħor tal-UE għal perjodu kontinwu ta' 5 snin awtomatikament takkwista d-dritt ta' residenza permanentihemmhekk. Dan ifisser li tista' ddum tgħix fil-pajjiż kemm trid.

Il- kontinwità ta' residenza tiegħek mhix affettwata minn:

Tista' titlef id-dritt tiegħek għal residenza permanenti jekk tgħix barra l-pajjiż għal aktar minn sentejn konsekuttivi.

Dokument ta' residenza permanenti

Skopri kif tikseb dokument ta' residenza permanenti: dan se jiċċertifika d-dritt tiegħek li toqgħod fil-pajjiż li qed jospitak mingħajr kundizzjonijiet.

Id-deportazzjoni

F' każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż fejn tgħix jista' jiddeċiedi li jiddeportak għal raġunijiet ta' politika pubblika jew ta' sigurtà pubblika - iżda biss jekk ikun ippruvat li int ta' theddida serja ħafna.

Id-deċiżjoni ta' deportazzjoni għandha tingħatalek bil-miktub. Din għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha għad-deportazzjoni tiegħek, u tispeċifika kif int tista' tappella u kemm għandek żmien biex tagħmel dan.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: