L-aħħar verifika: 15/03/2022

Il-pensjonanti - drittijiet ta' residenza

Bħala ċittadin tal-UE, tista' tgħix f'kull pajjiż tal-UE jekk għandek:

L-introjtu jista' jkun ġej minn pensjoni, jekk int pensjonant, jew kwalunkwe sors ieħor ta' dħul.

Kif tirrapporta l-preżenza tiegħek u tirreġistra r-residenza tiegħek

Fl- ewwel 3 xhur fil-pajjiż il-ġdid tiegħek, bħala ċittadin tal-UE, ma tistax tiġi obbligat tapplika għal dokument ta' residenza li jikkonferma li inti tgħix hemm - għalkemm f'xi pajjiżi jista' jkollok tirrapporta l-preżenza tiegħek malli tasal.

Wara 3 xhur fil-pajjiż ġdid tiegħek, jista' jkun jeħtieġlek tirreġistra r-residenza tiegħek mal-awtorità rilevanti (normalment l-uffiċċju muniċipali jew l-għassa tal-pulizija), u jinħariġlek ċertifikat ta' reġistrazzjoni.

Se jkollok bżonn karta tal-identità valida jew passaport validu u:

Tista' tintalab titlaq jew tiġi deportat?

Tista' tgħix fil-pajjiż l-ieħor tal-UE sakemm tkompli tissodisfa l-kundizzjonijiet għal residenza. Jekk tieqaf tagħmel dan, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jobbligawk titlaq.

F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż li qed jospitak jista' jiddeportak għal raġunijiet ta' politika pubblika jew ta' sigurtà pubblika - iżda biss jekk ikun ippruvat li int ta' theddida serja ħafna.

Id-deportazzjoni jew it-talba biex titlaq mill-pajjiż għandha tingħatalek bil-miktub. Għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha għad-deportazzjoni tiegħek u tispeċifika kif int tista' tappella u sa meta.

Residenza permanenti

Jekk tkun għext b' mod legali, u ssodisfajt il-kundizzjonijiet biex toqgħod f'pajjiż ieħor tal-UE għal perjodu kontinwu ta' 5 snin awtomatikament takkwista d-dritt ta' residenza permanentihemmhekk. Dan ifisser li tista' ddum tgħix fil-pajjiż kemm trid.

Il- kontinwità ta' residenza tiegħek mhix affettwata minn:

Tista' titlef id-dritt tiegħek għal residenza permanenti jekk tgħix barra l-pajjiż għal aktar minn sentejn konsekuttivi.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: