L-aħħar verifika : 22/03/2018

Ilmenti u riżoluzzjoni ta' tilwim

Hemm ħafna x'tista' tagħmel jekk taħseb li l-fornitur tal-elettriku kiser drittijietek (il-kondizzjonijiet tal-kuntratt, il-kwalità tas-servizz, eċċ.).

Tista' tressaq ilment lill-fornitur tal-gass jew l-elettriku. Il-fornitur irid jipprovdilek l-informazzjoni dwar kif tista' tirreġistra lment.

Dan għandu jippermettilek soluzzjoni malajr għat-tilwim u rimborż u/jew kumpens f'każ iġġustifikat.

Jekk l-ilment tiegħek ma jiġix indirizzat kif tixtieq, għandek dritt ukoll tibgħat l-ilment tiegħek għand korp indipendenti għal soluzzjoni barra mill-qortien , pereżempju ombudsman inkarigat mill-enerġija.

Dawn l-għażliet ma jnaqqsulekx id-dritt li wara dan kollu tieħu l-każ tiegħek quddiem il-qorti.

 

Storja bħala eżempju

Helen mir-Renju Unit ma kinitx kuntenta bil-kont tal-elettriku għax ma setgħetx tifhem kif il-kumpanija kienet ikkalkolat l-ammont totali li għandu jitħallas ... u deher eċċessiv.

Hija lmentat bil-miktub mal-fornitur tal-elettriku iżda t-tweġiba ma kinitx sodisfaċenti. 8 ġimgħat wara l-ilment, li ma kienx solvut mill-kumpanija, Helen iddeċidiet li tressaq il-każ quddiem l-Ombudsman tas-servizzi għall-enerġija. L-Ombudsman talab lill-kumpanija tispjega x'ġara u biex tikkoreġi l-problema. Il-kumpanija ammettiet li hija kienet wettqet żball meta kkalkulat il-kont. Barra minn hekk, il-kumpanija bidlet il-formola tal-kont standard biex l-informazzjoni tkun aktar ċara għall-konsumaturi.

Punti ta' kuntatt nazzjonali tal-enerġija

Għandu jkollok aċċess, f'pajjiżek, għal punt uniku ta' kuntatten minn fejn tkun tista' tikseb l-informazzjoni kollha li jkollok bżonn dwar id-drittijiet tal-enerġija, il-leġiżlazzjoni attwali u kif tittratta b'mod effettiv kwalunkwe tilwima ta' forniment tal-gass jew l-elettriku.

Awtoritajiet nazzjonali regolatorji

Id-drittijiet tiegħek bħala konsumatur tal-enerġija fl-UE għandhom ikunu stabbiliti fil-liġijiet nazzjonali ta' pajjiżek. Għal aktar tagħrif ikkuntattja l- awtorità regolatorja nazzjonalien tiegħek. Dawn għandhom jiżguraw li l-konsumaturi jkunu mħarsa skont il-liġi tal-UE.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: