Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 29/04/2022

Biex tieħu miegħek prodotti tal-annimali, ikel jew pjanti

Biex iġġorr prodotti tal-annimali, ikel jew pjanti fl-UE

Jekk qed tivvjaġġja fl-UE tista' ġġorr miegħek laħam jew prodotti tal-bajd sakemm huma għall- konsum personali tiegħek stess. Dan japplika wkoll għall-pjanti jew il-prodotti tal-pjanti, bħall-fjuri maqtugħa, il-frott jew il-ħxejjex sakemm ikunu tkabbru f'pajjiż tal-UE u jkunu ħielsa minn pesti jew mard.

F'dan il-kuntest, l-UE tinkludi s-27 pajjiż tal-UE, Andorra, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja, San Marino, l-Iżvizzera.

Dawn ir-regoli japplikaw ukoll meta ġġorr miegħek laħam, prodotti tal-ħalib jew tal-pjanti fil-bagalji tiegħek, jew jekk tordna dawn l-oġġetti online jew tordnahom bil-posta.

Twissija

F'każijiet ta' mard lokalizzat ta' annimali jew ta' tifqigħat ta' pesti tal-annimali, jistgħu japplikaw restrizzjonijiet fuq it-tip u l-ammont ta' prodotti li tista' ġġorr.

Regoli speċjali għall-Gżejjer Faeroe u għal Greenland

Jekk tkun se tivvjaġġja mill-Gżejjer Faeroe jew minn Greenland, int permess li ġġib kwantitajiet żgħar ta' prodotti tal-laħam jew tal-ħalib għall-konsum personali. Ma hemm l-ebda restrizzjoni fuq il-kwantità għall-ħut jew il-prodotti tal-ħut.

Prodott Ammont għal kull persuna Restrizzjonijiet addizzjonali

Laħam jew prodotti tal-laħam

10 kg

Ma hemmx

Prodotti tal-ħalib jew tal-ħalib

10 kg

Ma hemmx

Għasel, bajd u prodotti tal-bajd

10 kg

Ma hemmx

Bebbux

10 kg

Ma hemmx

Bivalvi ħajjin (gajdri, maskli)

10 kg

Ma hemmx

Eċċezzjonijiet – ħalib tat-trabi (trab) u ikel, ikel għal raġunijiet mediċi, għalf tal-annimali domestiċi speċjali

Tista' ġġib ammont limitat (inqas minn 10 kg) ta' ħalib tat-trab tat-trabi, ikel tat-trabi, ikel meħtieġ għal raġunijiet mediċi, jew għalf tal-annimali domestiċi speċjali sakemm:

Regoli meta tivvjaġġja minn pajjiż li mhux fl-UE

Jekk tivvjaġġa lejn l-UE minn pajjiż li mhux fl-UE, m'għandekx permess iddaħħal prodotti tal-laħam jew tal-ħalib miegħek. Madankollu, tista' ġġib kwantità limitata ta' frott u ħaxix kif ukoll bajd, prodotti tal-bajd u għasel. Kwantitajiet ristretti ta' ħut jew prodotti tal-ħut huma permessi wkoll.

Prodott Ammont għal kull persuna Restrizzjonijiet addizzjonali

Prodotti tas-sajd friski u mnaddfa mill-ġewwieni, jew prodotti tas-sajd ippreparati jew ipproċessati

20 kg jew ħuta waħda (liema minnhom jiżen l-aktar)

 

Prodotti tas-sajd li ġejjin mill-Gżejjer Faeroe jew minn Greenland

   

Oġġetti, għajr pjanti għat-tħawwil u prodotti oħra minbarra l-prodotti tas-sajd, li ġejjin mill-Gżejjer Faeroe jew Greenland 

 

Il-kwantità kkombinata tagħhom ma taqbiżx il-limitu fil-piż ta' 10 kg

Pjanti jew prodotti tal-pjanti inklużi fjuri maqtugħa

 

Huwa meħtieġ ċertifikat fitosanitarju (tas-saħħa tal-pjanti) li jafferma li l-prodott huwa ħieles minn ċerti organiżmi ta' ħsara speċifiċi

Ħalib tat-trab għat-trabi, ikel għat-trabi u ikel speċjali li jkun meħtieġ għal raġunijiet mediċi

Mhux aktar minn 2 kg
  • ma jkollhomx bżonn tkessiħ qabel ma jinfetħu
  • ikunu prodotti mballati b'ditta proprjetarja għall-bejgħ dirett lill-konsumatur finali
  • l-imballaġġ ikun għadu ssiġillat sakemm ma jkunx qed jintuża

Ikel għall-annimali domestiċi meħtieġ għal raġunijiet ta' saħħa

Mhux aktar minn 2 kg
  • ikunu intenzjonati għall-annimal domestiku li qed jakkumpanja l-passiġġier
  • jibqgħu stabbli fil-ħwienet (ma jeħtiġux tkessiħ)
  • ikunu prodotti mballati b'ditta proprjetarja għall-bejgħ dirett lill-konsumatur finali
  • l-imballaġġ ikun għadu ssiġillat sakemm ma jkunx qed jintuża
Prodotti għajr dawk deskritti hawn fuq li ma fihomx laħam jew ħalib (eż. għasel) 2 kg

Ma hemmx

Kontrolli meta tidħol fl-UE

Meta tasal fl-UE jista' jkollok tgħaddi minn kontrolli uffiċjali mill-awtoritajiet. Jekk qed iġġorr xi prodotti tal-laħam jew tal-ħalib, li ma ddikjarajtx se jiġu kkonfiskati u meqruda u tista' wkoll tiġi mmultat jew tiffaċċja prosekuzzjoni kriminali.

Prodotti u pjanti oħra derivati mill-annimali

Tista' ġġorr prodotti derivati mill-annimali - meta tkun qed tivvjaġġa fl-UE. Madankollu, il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE għandhom regoli stretti dwar il-ġarr ta' annimali jew pjanti fil-periklu jew prodotti li ġejjin minnhom, u f'xi każijiet, għandu mnejn ikollok bżonn permess. Pereżempju, inti tista' ġġorr biss 125g ta' kavjar tal-isturjun; ikollok bżonn permess jekk trid iġġorr aktar minn dan l-ammont.

Biex issib tagħrif dwar speċi speċifika, għandek dejjem tiċċekkja l-bażi tad-data ta' referenza tal- UE dwar il-kummerċ tal-annimali selvaġġi. en . Tista' tikkuntattja wkoll l- awtorità tas-CITES en f'pajjiżek biex tkun taf jekk l-ispeċijiet li trid tivvjaġġa bihom jeħtiġilhomx permess.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: