L-aħħar verifika: 09/03/2020

Biex tieħu miegħek prodotti tal-annimali

Il-Brexit affettwak?

Ma hemm ebda restrizzjoni ġenerali fuq kemm iġġorr minn dawn il-prodotti jekk tivvjaġġa fi ħdan l-UE, peress li l-pajjiżi kollha tal-UE jridu jkunu jaqblu ma' livelli veterinarji komuni stretti. Dan japplika wkoll jekk tkun qed tivvjaġġa lejn jew minn Andorra, il-Liechtenstein, in-Norveġja, San Marino jew l-Isvizzera.

Jistgħu japplikaw xi restrizzjonijiet fil-każ ta' epidemiji ta' mard tal-annimali lokalizzati.

Jekk tasal fl-UE, minn pajjiż li ma jissemmiex hawn fuq, ma tistax iddaħħal miegħek laħam, ħalib jew prodotti tal-ħalib mingħajr dokumenti veterinarji uffiċjali. Dan isir biex ikun evitat mard serju tal-annimalifrdeen milli jiddaħħal fl-UE.

Madankollu, tista' ddaħħal ħalib tat-trab tat-trabi, ikel tat-trabi u ikel meħtieġ għal raġunijiet mediċi - suġġett għal ċerti restrizzjonijiet. Tista' ddaħħal ukoll kwantitajiet limitati - għall-konsum personali - ta' prodotti minn annimali oħrajn li jinkludu prodotti tas-sajd, bebbux u għasel.

Dawk li jkunu deħlin fl-UE mill il-Gżejjer Faeroe, Greenland u l-Islanda   jistgħu jdaħħlu kwantitajiet żgħar ta' prodotti  tal-laħam u tal-ħalib għall-konsum personali.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: