L-aħħar verifika: 11/10/2022

Investimenti f’pajjiż ieħor tal-UE

Meta tippjana li tagħmel investiment f’pajjiż ieħor tal-UE, eż. tixtri proprjetà jew ishma, trid tkun taf li l-investiment tiegħek huwa protett mir-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tal-investimenti. U jekk l-affarijiet imorru ħażin, u tħoss li drittijietek ma ġewx rispettati, hemm diversi mezzi ta’ rimedju.

X’tipi ta’ investimenti transfruntiera huma protetti?

L-investiment f’pajjiż ieħor tal-UE jista’ jfisser ħafna affarijiet, pereżempju:

Fehim tal-investimenti transfruntiera

Ara wkoll

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: