Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 01/04/2022

Assistenza ta' emerġenza eCall ibbażata fuq in-numru 112 mill-vettura tiegħek

Coronavirus: Ivvjaġġar mill-ġdid b’mod sikur

eCall hi sistema użata fil-vetturi madwar l- UE li ċċempel awtomatikament il-112, in-numru ta' emerġenza bla ħlas, jekk il-vettura tiegħek tkun involta f'aċċident gravi tat-traffiku. Tista' wkoll tattivata l-eCall manwalment billi tagħfas buttuna.

Kif taħdem l-eCall

Is-sistema eCall tiegħek taħdem fil- pajjiżi tal-UE kollha. Tkun fejn tkun, jekk il-vettura tiegħek hi involuta f'aċċident gravi, tiġi mqabbad mal-eqreb netwerk ta' rispons għall-emerġenza. Ma jimpurtax fejn tkun xtrajt il-vettura tiegħek jew fejn hi rreġistrata.

Meta l-eCall hija attivata, taqbad mal-eqreb ċentru ta' rispons għall-emerġenza, bl-użu kemm ta' konnessjoni tat-telefown kif ukoll b'link tad-data. Dan jippermettilek u l-passiġġieri fil-vettura jikkomunikaw ma' operatur taċ-ċentru ta' emerġenza u fl-istess ħin, sett minimu ta' data hu trażmess awtomatikament (il-post eżatt fejn tinsab, il-ħin tal-aċċident, in-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura tiegħek u d-direzzjoni tal-ivvjaġġar). Dan jippermetti lis-servizzi ta' emerġenza biex jivvalutaw u jimmaniġġjaw is-sitwazzjoni tiegħek.

Jekk is-sistema eCall ma tirnexxix, ikollok twissija.

Twissija

L-informazzjoni hi trażmessa biss mill-karozza tiegħek f'każ ta' aċċident serju.

Servizzi eCall offruti minn partijiet terzi

Skont ir-regoli tal-UE għandek id-dritt tuża servizz ta' parti terza (TPS) tas-sistema eCall minbarra dik standard ibbażata fuq in-numru 112. Dawn is-servizzi addizzjonali jistgħu, pereżempju, jinkludu assistenza fit-triq. Jaf ikollok tħallas għal kwalunkwe servizz addizzjonali provdut minn TPS, għall-kuntrarju tas-servizz bla ħlas tal-eCall ibbażat fuq in-numru 112.

Kwalunkwe sistema eCall minn TPS għandha:

Twissija

Jekk għandek xi servizzi addizzjonali pprovduti permezz ta' sistema eCall minn TPS jeħtieġlek tagħti l-kunsens espliċitu tiegħek biex tippermetti t-traċċabbiltà, id-detezzjoni u l-ipproċessar tad-data personali tiegħek f'dan il-kuntest.

Obbligatorja għal mudelli ta' karozzi ġodda

Jekk tixtri mudell ġdid ta' karozza, approvat għall-manifattura wara l- 31 ta' Marzu 2018, għandu jkollu s-sistema eCall ibbażata fuq il-112 stallata. Din ir-regola tapplika kemm għal karozzi b'mhux aktar minn 8 seats u vetturi kummerċjali ħfief. Jekk għandek karozza li hi diġà rreġistrata, m'intix obbligat li tattrezzaha b'apparat tal-eCall, iżda tista' titlob li s-sistema tiġi stallata jekk il-karozza tiegħek tissodisfa r-rekwiżiti tekniċi.

eCall – il-privatezza u l-protezzjoni tad-data personali tiegħek

Is-sistema tal-eCall tiegħek hi attivata biss jekk il-vettura tiegħek tkun involuta f' aċċident gravi. Fil-bqija tal-ħin is-sistema tibqa' inattiva. Dan ifisser li meta sempliċiment tkun qed issuq il-vettura tiegħek, ma jsir ebda traċċar (reġistrazzjoni tal-pożizzjoni tal-karozza tiegħek jew monitoraġġ tas-sewqan tiegħek) jew trażmissjoni tad-data.

Meta ssir telefonata permezz tas-sistema eCall ibbażata fuq in-numru 112, id-data personali tiegħek se tiġi ttrattata skont ir-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data. Dan ifisser li s-servizzi ta' emerġenza jirċievu biss id- data limitata li jeħtieġu biex jittrattaw is-sitwazzjoni tal-aċċident tiegħek, id-data tiegħek ma tinħażinx għal aktar żmien milli hu meħtieġ, u titneħħa meta ma jkunx hemm aktar bżonnha. Aqra aktar dwar ir-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data u l-privatezza.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: