L-aħħar verifika: 24/01/2019

Is-servizzi tat-telekomunikazzjoni

Kull fejn tinsab fl-UE jeħtieġ li jkollok aċċess għas-servizzi tat-telekomunikazzjoni bi kwalità affordabbli – inklużi konnessjoni għal- linja tat-telefown u aċċess funzjonali għall-internet f'lok fiss.

Jeħtieġ li jkun hemm tal-anqas provveditur tat-telekomunikazzjoni wieħed li jista' jipprovdilek dan is-servizz. Dan hu magħruf bħala l- prinċipju tas-"servizz universali".

F'xi każijiet speċifiċi, bħal pereżempju kwistjonijiet dwar il-fattibbiltà teknika tat-talba, it-talba tiegħek tista' ma titqiesx "raġonevoli" u tiġi rifjutata.

L- awtorità nazzjonali regolatorjaen tista' tpoġġik f'kuntatt mal-provveditur universali tas-servizz f'pajjiżek.

Storja bħala eżempju

Eleni, mill-Greċja, reċentement iċċaqalqet minn Ateni lejn il-kampanja u xtaqet li jkollha konnessjoni tat-telefown tad-dar ġdida tagħha. Wara li pprovat diversi kumpaniji, li qalulha li ma kellhomx netwerk fiż-żona tagħha, hi kkuntattjat lill-awtorità nazzjonali regolatorja Griega. Dawn qalulha min kien il-provveditur universali tas-servizz, u hi setgħet takkwista l-konnessjoni għat-telefown tagħha.

Abbonamenti mal-provvedituri tat-telekomunikazzjonijiet

Il-provveditur tat-telekomunikazzjonijiet tiegħek għandu:

Wara li tiffirma l-kuntratt mal-provveditur tat-telekomunikazzjoni, għandek dritt li:

Jeħtieġ li tkun dejjem tista' ċċempel in- numru ta' emerġenza l-112 – minn kwalunkwe telefown. Dan jinkludi sejħiet minn telefowns pubbliċi bi ħlas u minn mowbajls.

Storja bħala eżempju

Maxime mill-Belġju rċieva ittra mill-provveditur tat-telekomunikazzjoni tal-mowbajl tiegħu mal-kont tat-telefown tiegħu ta' kull xahar. L-ittra qalet li kienu qed inaqqsu n-numru tal-SMSs bla ħlas fil-pakkett tiegħu. Il-provveditur offrielu pakkett differenti, aktar għali, li kien jinkludi SMSs bla limitu.

Maxime kkuntattja l-operatur tat-telekomunikazzjonijiet tiegħu u kkanċella l-kuntratt. Hu ddeċieda li jieħu kuntratt ma' provveditur differenti u seta' jżomm in-numru tal-mowbajl tiegħu meta għamel il-bidla.

Tinsiex li għandek id-dritt li twaqqaf il-kuntratt tiegħek jekk il-provveditur jibdel it-termini tal-kuntratt oriġinali. Jekk tmur ma' provveditur ieħor għandek ukoll id-dritt li żżomm in-numru tat-telefown tiegħek.

Assistenza għal utenti b'diżabilità

Jekk int utent b'diżabilità, għandu jkollok aċċess għall-istess servizzi ta' telekomunikazzjonijiet bħall-maġġoranza tal-konsumaturi.

Tista' wkoll tkun eliġibbli għal għodda jew servizzi speċjali mill-provveditur tas-servizzi tiegħek li jippermettulek tuża netwerks tat-telefown – pereżempju aċċess għal servizzi tat-traduzzjoni b'sinteżi vokali, jew il-possibbiltà li tirċievi l-kont tat-telefown tiegħek b'format alternattiv, bħall-braille.

L- awtorità nazzjonali regolatorjaen għandha tkun tista' tagħtik aktar informazzjoni dwar dawn id-drittijiet.

Użu tal-mowbajl tiegħek barra pajjiżek - ir-roaming

Ir-regoli dwar ir-"roaming daqslikieku f'pajjiżek" tal-UE jfissru li meta tuża l-mowbajl tiegħek meta tivvjaġġa barra minn pajjiżek fi kwalunkwe pajjiż tal-UE mhux se jkollok tħallas kwalunkwe spiża addizzjonali għar-roaming. Tibbenefika minn dawn ir-regoli meta tagħmel telefonati (lejn mowbajls u telefowns fissi), tibgħat SMSs u tuża s-servizzi tad-dejta meta tkun barra pajjiżek.

Skopri aktar dwar ir- roaming tal-mowbajl.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: