Posledná kontrola : 13/06/2022

Telekomunikačné služby

Ako získať pevnú telefonickú linku

Nech ste kdekoľvek v , musíte mať prístup k cenovo dostupným a kvalitným telekomunikačným službám – vrátane pevnej linky a funkčného prístupu k pevnému internetu.

Mal by vám byť k dispozícii aspoň jeden telekomunikačný operátor, ktorý vám môže túto službu dodať. Ide o tzv. poskytnutie univerzálnej služby.

Upozornenie

V niektorých špecifických prípadoch, ako napr. technická uskutočniteľnosť žiadosti, sa vaša požiadavka nemusí považovať za „oprávnenú" a mohla by byť zamietnutá.

Váš národný regulačný orgán en vám môže dať kontakt na poskytovateľa univerzálnej služby vo vašej krajine.

Príklad

Eleni z Grécka sa nedávno presťahovala z Atén na vidiek a vo svojom novom dome chcela mať pripojenie na pevnú linku. Po tom, ako sa obrátila na niekoľko spoločností a tie jej povedali, že nemajú v jej oblasti pokrytie, kontaktovala národný regulačný orgán v Grécku. Tam sa dozvedela, kto je poskytovateľom univerzálnej služby, a tak získala pripojenie na pevnú linku.

Zmluvy s poskytovateľmi telekomunikačných služieb

Váš poskytovateľ vám musí:

Po podpísaní zmluvy s telekomunikačným operátorom máte právo:

Vždy by ste mali mať možnosť zavolať na bezplatné číslo tiesňového volania 112, ktoré je rovnaké pre celú EÚ – z ktoréhokoľvek telefónu vrátane hovorov z verejných telefónnych automatov a mobilných telefónov.

Príklad

Maximovi z Belgicka zaslal poskytovateľ mobilných telekomunikačných služieb spolu s jeho účtom za telefón list. Uvádzalo sa v ňom, že sa v jeho balíku znižuje počet bezplatných SMS. Poskytovateľ služieb mu ponúkol iný, drahší balík, ktorý zahŕňal neobmedzený počet SMS.

Maxime kontaktoval svojho telekomunikačného operátora a zmluvu zrušil. Rozhodol sa uzavrieť zmluvu s iným poskytovateľom služieb, pričom pri tejto zmene si mohol ponechať svoje mobilné číslo.

Pamätajte, že ak poskytovateľ zmení zmluvné podmienky pôvodnej zmluvy, môžete zmluvu zrušiť. Pri prechode k inému poskytovateľovi služieb máte nárok ponechať si telefónne číslo.

Osobitná podpora pre zdravotne postihnutých používateľov

Osoby so zdravotným postihnutím majú nárok na telekomunikačné služby v rovnakom rozsahu ako väčšina používateľov.

Môžete mať nárok aj na osobitné zariadenia alebo služby od vášho poskytovateľa služieb, ktoré vám umožnia používanie telefónnej siete – napríklad prístup k službám prevodu textu na hovorené slovo v reálnom čase alebo možnosť dostávať účet za telefón v alternatívnom formáte, ako napríklad v Braillovom písme.

Váš národný regulačný orgán en by vám mal poskytnúť viac informácií o vašich právach.

Volania do inej krajiny EÚ z domovskej krajiny

Pravidlá EÚ obmedzujú sumu, ktorá vám môže byť naúčtovaná pri telefonovaní alebo posielaní SMS z domovskej krajiny do inej krajiny EÚ. Môže vám byť zaúčtovaných maximálne 0,19 EUR ( DPH) za minútu volania do inej krajiny EÚ a maximálne 0,06 EUR ( DPH) za SMS odoslanú do zahraničia.

Táto maximálna výška poplatkov sa vzťahuje na volania z pevnej linky alebo mobilného telefónu vo vašej domovskej krajine na pevnú linku alebo mobilný telefón v inej krajine EÚ.

Používanie mobilného telefónu v zahraničí – roaming

Za používanie mobilného telefónu na cestách mimo vášho domova v ktorejkoľvek krajine EÚ nemusíte platiť žiadne dodatočné roamingové poplatky.

To znamená, že keď telefonujete (na pevnú linku alebo mobilný telefón) alebo posielate správy (SMS):

zaplatíte rovnakú sumu ako pri volaniach alebo SMS vo vašej domovskej krajine. Ceny dátových služieb sú rovnaké ako vo vašej domovskej krajine.

Viac informácií o roamingu.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: