Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 08/05/2018

Telekomunikačné služby

Všade v EÚ musíte mať možnosť prístupu k telekomunikačným službám dobrej kvality a za dobrú cenu vrátane pevnej linky a pripojenia na pevný internet z jedného miesta.

Mal by existovať aspoň jeden telekomunikačný operátor, ktorý vám môže túto službu dodať. Ide o tzv. zásadu univerzálnej služby.  

V niektorých špecifických prípadoch, ako napr. technická uskutočniteľnosť žiadosti, sa vaša požiadavka nemusí považovať za „oprávnenú" a mohla by byť zamietnutá.

Váš národný regulačný orgánEnglish vám môže dať kontakt na poskytovateľa univerzálnej služby vo vašej krajine.

Príklad

Eleni z Grécka sa nedávno presťahovala z Atén na vidiek a vo svojom novom dome chcela mať pripojenie na pevnú linku. Po tom, ako sa obrátila na niekoľko spoločností, v ktorých jej povedali, že nemajú v jej oblasti pokrytie, kontaktovala národný regulačný orgán v Grécku. Tam sa dozvedela, kto je poskytovateľom univerzálnej služby, a tento poskytovateľ jej bol schopný poskytnúť pripojenie na pevnú linku.

Zmluvy s poskytovateľmi telekomunikačných služieb

Váš poskytovateľ vám musí:

  • dať písomnú zmluvu s informáciami o cenách a poplatkoch,
  • špecifikovať minimálnu úroveň kvality služieb,
  • poskytnúť podrobné informácie o trvaní zmluvy a podmienkach jej obnovenia.

Po podpísaní zmluvy s telekomunikačným operátorom, máte právo:

  • zrušiť zmluvu, ak poskytovateľ zmení zmluvné podmienky pôvodnej zmluvy,
  • na zmenu poskytovateľa služieb pevnej alebo mobilnej siete v priebehu jedného pracovného dňa bez zmeny vášho telefónneho čísla.

Vždy by ste mali mať možnosť zavolať na bezplatné číslo tiesňového volania 112, z ktoréhokoľvek telefónu vrátane hovorov z verejných telefónnych automatov a mobilných telefónov.

Príklad

Maximovi z Belgicka zaslal poskytovateľ mobilných telekomunikačných služieb spolu s jeho účtom za telefón list. Uvádzalo sa v ňom, že sa v jeho balíku znižuje počet bezplatných SMS. Poskytovateľ služieb mu ponúkol iný, drahší balík, ktorý zahŕňal neobmedzený počet SMS.

Maxime kontaktoval svojho telekomunikačného operátora a zmluvu zrušil. Rozhodol sa uzavrieť zmluvu s iným poskytovateľom služieb, pričom pri tejto zmene si mohol ponechať svoje mobilné číslo.

Myslite na to, že ak poskytovateľ zmení zmluvné podmienky pôvodnej zmluvy, vy môžete zrušiť zmluvu. Pri prechode k inému poskytovateľovi služieb máte nárok ponechať si telefónne číslo.

Osobitná podpora pre zdravotne postihnutých používateľov

Osoby so zdravotným postihnutím majú nárok na rovnaký rozsah a výber telekomunikačných služieb ako väčšina používateľov.

Môžete mať nárok aj na osobitné zariadenia alebo služby od vášho poskytovateľa služieb, ktoré vám umožnia používanie telefónnej siete – napríklad prístup k službám prevodu textu na hovorené slovo v reálnom čase alebo možnosť dostávať účet za telefón v alternatívnom formáte, ako napríklad v Braillovom písme.

Váš národný regulačný orgánEnglish by vám mal poskytnúť viac informácií o vašich právach.

Používanie mobilného telefónu v zahraničí – roaming

Pravidlá EÚ o roamingu za domáce ceny znamenajú, že za používanie mobilného telefónu pri cestách mimo vášho domova v ktorejkoľvek krajine EÚ nemusíte platiť žiadne dodatočné roamingové poplatky. Tieto pravidlá sa na vás vzťahujú pri telefonovaní (na mobilné telefóny a pevné linky), zasielaní textových správ (SMS) a využívaní dátových služieb v zahraničí.

Viac informácií o roamingu.

Právne predpisy EÚ
  • Smernica o univerzálnej službe – neoficiálne konsolidovaná verzia (2002/22/ES) pdf English
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo