Posledná kontrola: 02/01/2023

Zmeny v zmluvách so zamestnancami

Ako zamestnávateľ musíte svojich zamestnancov informovať písomnou formou o všetkých zmenách ich pracovných podmienok. Ak zmena vyplýva z novelizácie právneho predpisu alebo administratívnych ustanovení, nemusíte im poskytnúť zmeny pôvodnej zmluvy v písomnej forme.

Ak budete od vašich zamestnancov požadovať, aby pracovali viac než 1 mesiac v inej krajine (vrátane prípadov vysielania pracovníkov), musíte im vopred poskytnúť informácie o:

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Váš poradca EURES

Váš poradca EURES vám poskytne informácie o pracovných podmienkach a pomôže pri nábore vo vašej krajine alebo vašom cezhraničnom regióne.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: