Podnikanie
Posledná kontrola : 08/09/2022

DPH – daň z pridanej hodnoty

DPH sa platí v krajine nákupu

Ako súkromná osoba, ktorá nakupuje v rámci EÚ, musíte zaplatiť DPH iba raz – v krajine nákupu tovaru alebo služieb.

Tovar z iných krajín EÚ si môžete doviezť domov bez toho, aby ste zaň museli platiť clo alebo ho deklarovať na hraniciach. Jedinou podmienkou je, že takýto tovar musí byť určený pre vašu osobnú potrebu a nie na ďalší predaj.

Vrátenie DPH

Ako návštevník z krajiny mimo EÚ máte právo na vrátenie DPH za tovar, ktorý ste nakúpili počas svojho pobytu v Únii, ak tento tovar predložíte colníkom pri odchode z EÚ do 3 mesiacov od jeho nákupu spoločne s tlačivami o vrátení DPH. Tieto tlačivá za normálnych okolností vyhotoví predávajúci, keďže však ide o dobrovoľný systém, nie všetci predajcovia sa na ňom zúčastňujú. Niektoré krajiny stanovujú minimálnu hodnotu nákupu de en fr , na ktorý sa môže uplatniť nárok na vrátenie DPH.

Nákup cez internet z inej krajiny EÚ

Pri nákupe tovaru z inej krajiny EÚ, ktorý sa má doručiť do krajiny vášho bydliska, sa môžu uplatňovať osobitné pravidlá. Ak spoločnosť, od ktorej nakupujete, predáva tovar nad určitú hodnotu vo vašej krajine, nemôže účtovať DPH vo svojej krajine.

V takom prípade musí účtovať DPH v krajine doručenia tovaru (DPH v krajine určenia). Maximálny limit pre takýto cezhraničný predaj si stanovuje každá krajina EÚ en buď na úrovni 35 000 EUR alebo 100 000 EUR. Znamená to, že väčšina obchodníkov, ktorí predávajú svoj tovar online a dodávajú ho v rámci EÚ, bude musieť uplatňovať DPH podľa pravidla krajiny určenia.

Príklad

V niektorých prípadoch môžete zaplatiť vyššiu sadzbu DPH

Katrin z Holandska si z jedného veľkého online obchodu v Írsku objednala knihu. Pri platení a zadávaní adresy si všimla, že cena sa zrazu zvýšila. Pátrala po dôvode a zistila, že spoločnosť jej zaúčtovala holandskú DPH na úrovni 9 % namiesto írskej DPH vo výške 0 %.

V Holandsku je maximálna hranica na dodanie tovaru bez toho, aby sa uplatňovala holandská DPH, vo výške 100 000 EUR. To znamená, že spoločnosť, ktorá v predchádzajúcom zdaňovacom období predala do Holandska tovar za viac ako 100 000 EUR, musí uplatniť sadzbu DPH v krajine určenia. Spoločnosť, od ktorej si Katrin objednala knihu, pravidelne doručuje tovar do Holandska, a preto jej musí účtovať DPH platnú v Holandsku, hoci objednávka bola odoslaná z Írska.

Upozornenie

Toto pravidlo sa neuplatňuje na použitý tovar, umelecké diela, zberateľské predmety alebo starožitnosti.

Spotrebná daň

Pri nákupe tabakových výrobkov alebo alkoholických nápojov online z inej krajiny EÚ bude cena zahŕňať spotrebnú daň bez ohľadu na množstvo a skutočnosť, či ide o dar.

Obchodník je povinný zaplatiť spotrebnú daň splatnú v krajine určenia.

Cena takéhoto tovaru by preto mala odrážať náklady na spotrebnú daň. Ak je cena príliš nízka, overte si pred nákupom u predávajúceho, či bola zaplatená spotrebná daň. Ak predávajúci nezaplatil spotrebnú daň, colné orgány môžu váš tovar zadržať pri dovoze alebo od vás požadovať zaplatenie spotrebnej dane. Mali by sa vždy uistiť, že predávajúci zaplatil spotrebnú daň v krajine EÚ, ktorá je krajinou určenia.

Upozornenie

Ak kupujete tovar online z krajín mimo EÚ, vždy je potrebné zaplatiť DPH, clo a spotrebnú daň.

Výnimka týkajúca sa telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb

DPH za telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby sa účtuje v krajine, v ktorej máte bydlisko (krajina, v ktorej ste usadený, v ktorej máte trvalé bydlisko alebo v ktorej zvyčajne žijete), teda nie v krajine, z ktorej služby nakupujete. Tieto pravidlá sa uplatňujú na služby kúpené v rámci EÚ aj mimo nej.

Príklad

Na digitálny obsah sa uplatňuje DPH krajiny bydliska

Senta žije vo Švédsku a často nakupuje elektronické knihy od fínskeho online predajcu. Fínsky dodávateľ jej musí účtovať švédsku DPH a nie fínsku.

Výnimky pre iné služby zakúpené online

Keď kupujete služby online od obchodníka so sídlom v EÚ, platíte sadzbu DPH krajiny, v ktorej má obchodník sídlo. Toto pravidlo sa uplatňuje aj vtedy, ak žijete v inej krajine EÚ ako obchodník.

Príklad

Platba DPH v krajine, kde má obchodník sídlo

Joao prevádzkuje poradenskú spoločnosť so sídlom v Lisabone. Poskytuje poradenské služby súkromnej osobe s bydliskom v Kodani. Keďže je Joaova spoločnosť zaregistrovaná v Portugalsku, musí svojmu dánskemu klientovi účtovať portugalskú DPH.

Z tohto pravidla je však mnoho výnimiek. Zopár najčastejších:

Tento zoznam nie je úplný.

Autá ako výnimka

Pri kúpe nového auta v inej krajine EÚ sa DPH platí v krajine, do ktorej ste auto doviezli a v ktorej auto prihlásite do evidencie, t. j. v krajine vášho bydliska. Toto pravidlo sa uplatňuje aj na iné dopravné prostriedky, ako sú napr. veľké motocykle, lode a lietadlá.

Ďalšie informácie o platbe DPH pri kúpe vozidla v inej krajine EÚ.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: