Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 28/09/2017

DPH – daň z pridanej hodnoty

DPH sa platí v krajine nákupu

Ako súkromná osoba, ktorá nakupuje v rámci EÚ, musíte zaplatiť DPH iba raz – v krajine nákupu tovaru alebo služieb.

Tovar z iných krajín EÚ si môžete doviezť domov bez toho, aby ste zaň museli platiť clo alebo ho deklarovať na hraniciach. Jedinou podmienkou je, že takýto tovar musí byť určený pre vašu osobnú potrebu a nie na ďalší predaj.

Vrátenie DPH

Ako návštevník z krajiny mimo EÚ máte právo na vrátenie DPH za tovar, ktorý ste nakúpili počas svojho pobytu v Únii, ak tento tovar predložíte colníkom pri odchode z EÚ do troch mesiacov od jeho nákupu spoločne s tlačivami o vrátení DPH. Tieto tlačivá za normálnych okolností vyhotoví predávajúci, keďže však ide o dobrovoľný systém, nie všetci predajcovia sa na ňom zúčastňujú. Niektoré krajiny stanovujú françaisDeutschEnglish, na ktorý sa môže uplatniť nárok na vrátenie DPH.

Nákup cez internet z inej krajiny EÚ

Pri nákupe tovaru z inej krajiny EÚ, ktorý sa má doručiť do krajiny vášho bydliska, sa môžu uplatňovať osobitné pravidlá. Ak spoločnosť, od ktorej nakupujete, predáva tovar nad určitú hodnotu vo vašej krajine, nemôže účtovať DPH vo svojej krajine.

V takom prípade musí účtovať DPH v krajine doručenia tovaru (DPH v krajine určenia). Celkový limit pre cezhraničný predaj si stanovuje každá krajina EÚpdfEnglish na úrovni 35 000 EUR alebo 100 000 EUR. Znamená to, že väčšina obchodníkov, ktorí predávajú svoj tovar online a dodávajú ho v rámci EÚ, bude musieť uplatňovať DPH podľa pravidla krajiny určenia.

Príklad

V niektorých prípadoch môžete zaplatiť vyššiu sadzbu DPH

Lucie z Belgicka si chcela objednať knihu od online predajcu v Spojenom kráľovstve. Pri platení a zadávaní adresy si uvedomila, že cena knihy sa zrazu zvýšila. Overila si dôvod a zistila, že spoločnosť jej zaúčtovala belgickú DPH na úrovni 6 % namiesto DPH platnej v Spojenom kráľovstve vo výške 0 %.

V Belgicku je prahová hodnota pre uplatňovanie pravidla krajiny určenia 35 000 EUR. To znamená, že spoločnosť, ktorá v predchádzajúcom zdaňovacom období predala do Belgicka tovar za viac ako 35 000 EUR, musí uplatniť sadzbu DPH v krajine určenia. Spoločnosť, od ktorej si Lucie objednala knihu, pravidelne doručuje tovar do Belgicka, a preto jej musí účtovať DPH platnú v Belgicku, hoci kniha bola odoslaná zo Spojeného kráľovstva.

Výnimka týkajúca sa telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb

DPH za telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby sa účtuje v krajine, v ktorej máte bydlisko (krajina, v ktorej ste usadený, v ktorej máte trvalé bydlisko alebo v ktorej zvyčajne žijete), teda nie v krajine, z ktorej služby nakupujete. Tieto pravidlá sa uplatňujú na služby poskytované v rámci EÚ aj mimo nej.

Príklad

Na digitálny obsah sa uplatňuje DPH krajiny bydliska

Senta žije vo Švédsku a nakupuje elektronické knihy od fínskeho online predajcu. Fínsky dodávateľ jej musí účtovať švédsku DPH a nie fínsku.

Autá ako výnimka

Pri kúpe nového auta v inej krajine EÚ sa DPH platí v krajine, do ktorej ste auto doviezli a v ktorej auto prihlásite do evidencie, t. j. v krajine vášho bydliska. Toto pravidlo sa uplatňuje aj na iné dopravné prostriedky, ako sú napr. veľké motocykle, lode a lietadlá.

Na účely DPH sa za nové považuje auto, ktoré nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo ktoré nie je staršie ako 6 mesiacov. Za ojazdené auto sa považuje vozidlo, ktoré je staršie ako 6 mesiacov a má najazdených viac ako 6 000 km.

Ďalšie informácie o platbe DPH pri kúpe vozidla v inej krajine EÚ.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo