Posledná kontrola: 18/06/2020

Patenty

Týka sa vás brexit?

Vaše práva

Registráciou patentu získate výlučné práva (Držiteľ práv duševného vlastníctva môže zabrániť tomu, aby predmetné duševné vlastníctvo využíval ktokoľvek iný.) na svoj vynález na obmedzené obdobie – zvyčajne na 20 rokov. Nikto potom nebude môcť vyrábať, používať, ponúkať na predaj, predávať ani dovážať výrobok alebo proces vychádzajúci z vášho patentovaného vynálezu. Môžete poskytnúť dočasné povolenie na využívanie vášho vynálezu prostredníctvom patentovej licenčnej zmluvy, alebo môžete patent predať. Platnosť patentu nie je možné po skončení jeho platnosti predĺžiť.

Čo patent chráni

Patent možno použiť na ochranu technických vynálezov: nových výrobkov alebo služieb, v ktorých je zahrnutá vynálezcovská činnosť a ktoré sú priemyselne využiteľné.

Ak chcete zistiť, či už bol patentovaný vynález podobný tomu vášmu, pozrite sa na stránku s najčastejšími otázkami o vyhľadávaní patentovdefren Európskeho patentového úradufrdeen a nahliadnite do databázy Espacenetdefren .

Ako zaregistrovať patent

Výber štátu

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Súvisiace témy

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Európska asistenčná služba pre otázky práv duševného vlastníctva

Bezplatné poradenstvo a odborná príprava týkajúce sa riadenia práv duševného vlastníctva v projektoch spolufinancovaných EÚ alebo medzinárodných obchodných zmluvách.

Služba miestnej podpory podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: