Posledná kontrola: 26/08/2022

Patenty

Vaše práva

Registráciou patentu získate výlučné práva (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ) na svoj vynález na obmedzené obdobie – zvyčajne na 20 rokov. Nikto potom nebude môcť vyrábať, používať, ponúkať na predaj, predávať ani dovážať výrobok alebo proces vychádzajúci z vášho patentovaného vynálezu. Môžete poskytnúť dočasné povolenie na využívanie vášho vynálezu prostredníctvom patentovej licenčnej zmluvy, alebo môžete patent predať. Platnosť patentu nie je možné po skončení jeho platnosti predĺžiť.

Čo patent chráni

Patent možno použiť na ochranu technických vynálezov: nových výrobkov alebo služieb, v ktorých je zahrnutá vynálezcovská činnosť a ktoré sú priemyselne využiteľné.

Ak chcete zistiť, či už bol patentovaný vynález podobný tomu vášmu, pozrite sa na stránku s najčastejšími otázkami o vyhľadávaní patentov de en fr Európskeho patentového úradu de en fr a nahliadnite do databázy Espacenet de en fr .

Ako zaregistrovať patent

Výber štátu

Pozri tiež

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Európske poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva

Bezplatné poradenstvo a odborná príprava v oblasti riadenia duševného vlastníctva pre projekty spolufinancované EÚ alebo nadnárodné obchodné dohody.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: