Ostatnio sprawdzono: 28/04/2020

Patenty

Skutki brexitu

Twoje prawa

Zarejestrowanie patentu skutkuje przyznaniem Ci praw wyłącznych (Posiadacz prawa własności intelektualnej może pozbawić osoby trzecie możliwości korzystania z jego własności intelektualnej.) do wynalazku na określony czas (zazwyczaj 20 lat). Inni nie mogą wytwarzać, wykorzystywać, oferować na sprzedaż, sprzedawać ani importować produktów ani procesów powstałych w oparciu o opatentowany wynalazek. Możesz czasowo zezwolić komuś innemu na korzystanie z wynalazku poprzez umowę licencyjną dotyczącą patentu lub sprzedaż patentu. Po wygaśnięciu patentu nie można przedłużyć ochrony patentowej.

Co chroni patent

Patent umożliwia ochronę wynalazków technicznych – nowych produktów lub usług, które posiadają poziom wynalazczy i mają zastosowanie przemysłowe.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy opatentowano już coś podobnego do Twojego wynalazku, zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi wyszukiwania patentówdefren na stronie Europejskiego Urzędu Patentowegofrdeen i zajrzyj do bazy danych Espacenetdefren .

Jak zarejestrować patent

Wybierz kraj

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Powiązane tematy

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejski Punkt Informacyjny IPR

Bezpłatne doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania własnością intelektualną w przypadku projektów współfinansowanych przez UE albo zagranicznych transakcji

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: