Ostatnio sprawdzono: 30/01/2019

Patenty

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Twoje prawa

Zarejestrowanie patentu skutkuje przyznaniem Ci praw wyłącznych do wynalazku na określony czas (zazwyczaj 20 lat). Inni nie mogą wytwarzać, wykorzystywać, oferować na sprzedaż, sprzedawać ani importować produktów ani procesów powstałych w oparciu o opatentowany wynalazek. Możesz czasowo zezwolić komuś innemu na korzystanie z wynalazku poprzez umowę licencyjną dotyczącą patentu lub sprzedaż patentu. Po wygaśnięciu patentu nie można przedłużyć ochrony patentowej.

Co chroni patent

Patent umożliwia ochronę wynalazków technicznych – nowych produktów lub usług, które posiadają poziom wynalazczy i mają zastosowanie przemysłowe.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy opatentowano już coś podobnego do Twojego wynalazku, zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi wyszukiwania patentówdefren na stronie Europejskiego Urzędu Patentowegofrdeen i zajrzyj do bazy danych Espacenetdefren .

Jak zarejestrować patent

Wybierz kraj

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Powiązane tematy

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: