Ostatnio sprawdzono: 26/08/2022

Patenty

Twoje prawa

Zarejestrowanie patentu skutkuje przyznaniem Ci praw wyłącznych (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE) do wynalazku na określony czas (zazwyczaj 20 lat). Inni nie mogą wytwarzać, wykorzystywać, oferować na sprzedaż, sprzedawać ani importować produktów ani procesów powstałych w oparciu o opatentowany wynalazek. Możesz czasowo zezwolić komuś innemu na korzystanie z wynalazku poprzez umowę licencyjną dotyczącą patentu lub sprzedaż patentu. Po wygaśnięciu patentu nie można przedłużyć ochrony patentowej.

Co chroni patent

Patent umożliwia ochronę wynalazków technicznych – nowych produktów lub usług, które posiadają poziom wynalazczy i mają zastosowanie przemysłowe.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy opatentowano już coś podobnego do Twojego wynalazku, zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi wyszukiwania patentów de en fr na stronie Europejskiego Urzędu Patentowego de en fr i zajrzyj do bazy danych Espacenet de en fr .

Jak zarejestrować patent

Wybierz kraj

Zobacz również

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejski Punkt Informacyjny IPR

Bezpłatne doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania własnością intelektualną w przypadku projektów współfinansowanych przez UE albo zagranicznych transakcji

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: