Ostatnio sprawdzono : 08/10/2018

Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Jeśli Twoje możliwości poruszania się są ograniczone z powodu niepełnosprawności, w kraju zamieszkania może Ci przysługiwać prawo do korzystania z unijnej karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Karta ta powinna być uznawana w całej UE.

Jeśli podróżujesz za granicą, ta unijna karta parkingowa powinna umożliwić Ci korzystanie z szeregu praw do parkowania i dostępu do parkingów na zasadach przewidzianych w odwiedzanym kraju.

Właściwy urząd w Twoim kraju zamieszkania odpowiada za wydanie karty parkingowej na podstawie określonego w UE standardowego wzoru i zgodnie z miejscowymi procedurami.

Korzystanie z unijnej karty parkingowej

Jeżeli korzystasz z karty parkingowej, powinieneś umieścić ją w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. Przednia strona karty musi być dobrze widoczna dla celów kontroli.

Jeśli korzystasz z karty w innym kraju UE, możesz też umieścić obok niej tę broszurępdfen otwartą na stronie z tekstem w języku odwiedzanego kraju.

Przed wyjazdem do innego kraju UE sprawdź, jakie warunki w nim obowiązują.

Wybierz kraj

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: