Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 12/04/2017

Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych – Niderlandy

Obowiązujące warunki korzystania

Na drogach i parkingach miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są oznaczone symbolem wózka inwalidzkiego. Parkowanie w miejscach oznaczonych nazwiskiem lub numerem rejestracyjnym pojazdu jest niedozwolone.

Parkowanie na drogach

Parkowanie w miejscach oznaczonych znakiem zakazu postoju jest dozwolone jedynie pod warunkiem, że nie powoduje to utrudnień w ruchu drogowym (maksymalnie 3 godziny).

W przypadku parkowania na drogach należy uiszczać opłaty w miejscach, gdzie jest to wymagane, a także przestrzegać ograniczeń czasowych. Przepisy lokalne mogą się różnić – sprawdź to na miejscu.

Na bezpłatnych miejscach parkingowych z ograniczeniem czasowym można parkować bez ograniczenia czasowego (strefa niebieska).

Jazda oraz parkowanie w strefach przeznaczonych dla pieszych są niedozwolone.

Parkowanie na parkingach

Brak specjalnych przywilejów dla pojazdów oznaczonych kartą parkingową.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: