Nazadnje pregledano: 12/04/2017

Parkirna karta EU za invalide – Nizozemska

Pogoji parkiranja

Na cestah in parkiriščih so parkirna mesta, rezervirana za invalide, označena s simbolom invalidskega vozička. Ne parkirajte na parkirnem prostoru, ki je označen z osebnim imenom ali registrsko številko vozila.

Parkiranje ob cesti

Imetniki parkirne karte lahko parkirajo do tri ure ob cesti, kjer je parkiranje prepovedano, vendar samo če ne ovirajo drugih udeležencev v prometu.

Kjer je plačilo parkirnine obvezno, jo morajo plačati in ne smejo prekoračiti časovne omejitve parkiranja. Krajevni predpisi se lahko razlikujejo. – Preverite v kraju

Ob cestah, kjer je parkiranje brezplačno, vendar časovno omejeno (modra črta), lahko parkirajo neomejeno dolgo.

Ne vozite in ne ne parkirajte v območjih za pešce.

Parkiranje na parkirišču

Na parkiriščih ne veljajo posebne ugodnosti za vozila, označena s parkirno karto za invalide.

Glej osnovne informacije o tem področju

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: